Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Sčítání hejtmanů a krajské trendy. Komentář Bohumila Pečinky

Sčítání hejtmanů a krajské trendy. Komentář Bohumila Pečinky

Do hejtmanských pozic nastupuje jeden politik za druhým, čímž se uzavírá neoficiální druhé kolo krajských voleb, jehož obsahem je vyjednat kdo s kým a za jakou cenu. V této etapě bylo možné zachytit několik trendů.

První by se dal označit slovy všichni se všemi. Na krajské úrovni definitivně padly jakékoli bariéry mezi stranami levice, pravice a středu. Snad jen ODS a TOP 09 by se do krajské rady neposadily s komunisty, jinak je všechno dovoleno. K rozvolnění ideových bariér významně přispěl rozpad tradičního systému politických stran, které byly politicky profilované. Naopak silný byl nástup regionálních hnutí, v nichž většinou ruka ruku myje, přesněji jeden zájem myje druhý zájem.

Druhým trendem byl způsob, jímž pojal povolební vyjednávání Andrej Babiš. V mnoha směrech mělo podobu oceňování budoucích koaličních partnerů, kteří vzejdou z parlamentních voleb v příštím roce. I proto vydupal hejtmanské místo pro socialistu Jiřího Zimolu v Jihočeském kraji, přestože se zde krátce po volbách rodila koalice, která mohla dosavadního hejtmana a vítěze voleb z jeho křesla vytlačit.

Pokračovat ve čtení komentáře na webu E15

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1