Smutný: Rozhodnutí o označování zboží z izraelských osad poškodí všechny. Přispívá k polarizaci konfliktu

12. listopadu rozhodl Evropský soud v Lucemburku, že „potravinářské produkty z teritorií okupovanými státem Izrael musí nést označení místa původu.“ Proti tomu se ohradila Česko-izraelská smíšená obchodní komora. Níže zveřejňujeme slova jejího prezidenta Pavla Smutného.

Česko-izraelská smíšená obchodní komora nevnímá rozhodnutí Evropského soudu v Lucemburku z 12. listopadu jako přesvědčivé rozhodnutí právní, ale politováníhodně politické, které ve svém důsledku významně poškodí nejen obchodní zájmy Evropské unie a členských států v regionu Blízkého východu, ale také Státu Izrael a samotných Palestinců. Rozhodnutí cestou výkladu spotřebitelské legislativy vyjadřuje politický postoj EU ve vztahu k židovským osadám, a nikoli zájem na ochraně spotřebitelů.

Nařízení stanoví povinnost na výrobku uvést údaj o zemi původu nebo místě provenience.   V daném případě musí být nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům vykládáno tak, že na výrobcích z izraelských osad na okupovaném území musí být tato informace uvedena, aby nedošlo k uvedení spotřebitele v omyl.

Je nutné zdůraznit, že přijetí tohoto rozhodnutí nevzešlo z vakua. Jde zcela očividně o přímý výsledek dlouhodobé a nevybíravé kampaně hnutí vyzývající k bojkotu Státu Izrael, jeho občanů a zboží, které bylo jako antisemitské odsouzeno nejen německým Spolkovým sněmem, ale i Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky. Jeho dopad tak není možno hodnotit pouze ekonomicky, protože jeho důsledky jsou mnohem závažnější.

Představuje totiž pokračování uplatňování dvojitých standardů vůči Státu Izrael a jeho občanům, kterého jsme dlouhodobě svědky a který je na rozdíl od jiných států za stejnou praxi opakovaně a nesrovnatelně ostřeji kritizován a nemístně sankcionován.

V době stále rostoucí rasové nesnášenlivosti v Evropě, z jejíchž jedním projevů je vyhrocený   anti-izraelismus, je toto rozhodnutí také výrazem nepochopení izraelsko-palestinského sporu, které znemožňuje Evropě hrát jakoukoliv roli v jeho urovnání. Zároveň bohužel přispívá k jeho další polarizaci.

Česko-izraelská smíšená obchodní komora přivítá a aktivně podpoří jakoukoliv iniciativu českého Parlamentu či vlády ke změně evropské legislativy a přístupu orgánů EU v dané otázce.

Autor je prezident Česko-izraelské smíšené obchodní komory

SDÍLET
sinfin.digital