Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Svatořečení Andreje Babiše: Petice papeži má prvních sedm podpisů. Komentář Jiřího X. Doležala

Svatořečení Andreje Babiše: Petice papeži má prvních sedm podpisů. Komentář Jiřího X. Doležala

V Česku se rozmohl nový zvyk – psát papeži. Nejprve napsalo sto pracujících katolíků, pak napsal Zeman. A já nevím, co je horší. Proto jsem se rozhodl napravit ve Vatikánu celkový dojem z České republiky a sepsal jsem Jeho Svatosti třetí dopis. Na rozdíl od předchozích dopisů je přísně konstruktivní.

Český národ je nevděčný. Myslí na to, jak odstavit od vesla Dominika Duku, ale nemyslí na nic konstruktivního. Přitom v naší zemi je mnoho úkazů, které zasluhují pozornost Vatikánu a které by měly Svatou stolici dovést k nějakému výraznému činu. Jako první se naskýtá osoba Andreje Babiše. V libovolné jiné zemi, než je Česká republika, by si veřejnost všimla pozitiv Babišova veřejného působení a sama by po papeži žádala patřičné kroky. V naší nevděčné zemi se však na něco takového nikdo nezmohl, a tak jsem se rozhodl stát svědomím naší veřejnosti. A napsal jsem petici.

Dopis papeži


Vaše Svatosti! Obracíme se na Vás jako na zástupce Boha na Zemi, jehož jste jediný reprezentant. Jste archiepiscopus universalis a naše země se dostala do situace, kdy jenom Váš krok dělí její politickou reprezentaci od úplné dokonalosti. Náš premiér dosáhl takových mravních a spirituálních vítězství, že by si zasloužil Vaši speciální pozornost a vcelku výjimečný krok. Jsme nyní zemí, která jako jediná na světě má v čele trestně stíhaného premiéra s minulostí udavače totalitní policie. Je to pro naši vlast velké vyznamenání, chápeme osobu Andreje Babiše jako kultovní postavu naší domoviny, přestože je Slovák, a k úplné dokonalosti mu chybí jediné: Svatost! Proto Vás tímto my, níže podepsaní občané České republiky, žádáme o urychlené svatořečení Andreje Babiše. Věříme, že mu ve své moudrosti prominete i to, že je dosud naživu, a svatořečíte jej ještě v době jeho výkonu funkce premiéra České republiky.


Andrej si to zaslouží!


Zveřejnil jsem petici na serveru e-petice, a jak se objevila na Netu, ucítil jsem dobrý pocit z dobře vykonané práce. Babiš totiž svatořečení nesporně zasluhuje. Jak známo, církev svatá požaduje před svatořečením prokázat u svatořečeného nějaké zázraky. A právě proto si Andrej Babiš svatořečení opravdu zaslouží. Zázraky, které za svou kariéru podnikatele a později politika vykonal, jsou nezpochybnitelné, veřejně známé a dokazatelné. Uvádím namátkou pět nejslavnějších:

- Zázračné zbohatnutí na samém počátku podnikatelské kariéry

- Zázračné zmizení vázacího aktu z jeho spisu u StB.

- Zázračný příchod dotace padesáti milionů určených pro malé a střední podniky do impéria Agrofertu

- Zázračné uzdravení Babišových dětí. Babiš veřejně přísahal na jejich zdraví, že nebude zasahovat do chodu svého mediálního impéria. Když se pak ukázalo, že přes pana Přibyla Babiš řídí MF Dnes, děti neonemocněly.

- Zázračný růst dotací Agrofertu za dobu Babišova působení v politice.


Přesvědčím Svatého otce?


Vyjmenovaný seznam zázraků je myslím dostatečný, aby Andrej zasedl hned vedle svatého Tomáše. Když máme svatého Havla, měli bychom mít i svatého Babiše. Ale můj osamělý hlas nic neznamená. Proto prosím, aby všichni čtenáři petici za Babišovo svatořečení podepsali a já ji mohl papeži poslat. V současné době, po dopisech pracujících katolíků a Miloše Zemana, si František může nesprávně myslet, že Česká republika je zemí idiotů. Když však dostane mou petici s dostatečným počtem podpisů, jistě pochopí, že Česko není zemí debilů, ale recesistů. A dobré jméno naší země zůstane u Svatého stolce zachováno.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1