Tajemství veřejného zájmu. Komentář Bohumila Pečinky

Nikdo ho neviděl, ale všichni o něm rádi mluví. Řeč je o sousloví veřejný zájem, jímž dnes v Česku můžete – snad kromě vraždy – přikrýt všechno. Tento týden jsme na pojem veřejný zájem narazili hned dvakrát. Jednou když vyšetřovací komise předkládala Poslanecké sněmovně závěrečnou zprávu o únicích informací z vyšetřovacích spisů. Podruhé během jednání správního soudu ve věci některých výroků olomouckého státního zástupce Komára. 

Termín veřejný zájem byl v obou případech to, kolem čeho se točila hlavní argumentace. Poslanecká komise vznikla jako reakce na dlouholeté úniky z vyšetřovacích spisů, které končily většinou v médiích. Poslední kapkou byly nahrávky Andreje Babiše s novinářem Přibilem, na nichž to vypadá, že si oba listují v policejních složkách. Závěrem práce komise bylo, že v Česku je nerovnováha mezi právem na informace a soukromím lidí.

Poslanci předložili několik analýz, které naznačují, že v Německu a Francii je v tomto směru situace mnohem přehlednější. V Česku se příliš nerespektuje zásada, že trestní řízení je neveřejné. Stejně důležitý je princip presumpce neviny. Všechny tyto věci mají společného jmenovatele – mlhavě vysvětlovaný veřejný zájem. V trestním zákoně je popsán jen jako opak zájmu soukromého.

V tiskovém zákoně definice pojmu chybí úplně. Ve stejný den, kdy se ve sněmovně projednávala zpráva vyšetřovací komise, sešel se v Brně kárný senát, který projednával stížnost na státního zástupce Komára. Tento olomoucký žalobce v létě 2016 zaujatě komentoval reorganizaci policie a jejím tvůrcům (policejní prezident Tuhý a náměstek Laube) podsouval kriminální motivace jejich rozhodnutí sloučit dva policejní útvary.

Tyto pohnutky jednohlasně odmítla jiná poslanecká komise a uvedla, že mylný byl i názor, že policejní prezident vynášel informace z vyšetřování, jak naznačovali někteří policisté a žalobci. Závěrečný výrok kárného senátu ve vztahu ke Komárovi by se dal popsat takto: státní zástupce Komár jednal v rozporu s trestním řádem, ale byl to jeho právní názor, protože si myslel, že jedná ve veřejném zájmu.

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital