Ústavní soud zeslabil základní princip demokracie jako vlády lidu, píše Iva Brožová

Iva Brožová

KOMENTÁŘ IVY BROŽOVÉ | Bývalá ústavní soudkyně a předsedkyně Nejvyššího soudu komentuje pro INFO.CZ zásah Ústavního soudu, který osm měsíců před parlamentními volbami zrušil některé části volebního zákona.

Ochrana rovnosti hlasů není jediným kritériem volebních zákonů. Smyslem voleb je vznik vlády, a to akceschopné vlády, která dokončí i volební období a je schopna skládat účet z dodržení volebních slibů, aniž by z „objektivních“ důvodů, jejichž příčinou je vznik koalic, došlo k jejich vyprázdnění či posunu, neboť ve hře je smysl účasti voličů ve volbách, a současně tak jediné reálné naplňování ústavního principu, dle kterého je demokracie vládou lidu.

Jak většinový volební systém, tak systém poměrného zastoupení v praxi neexistují v krystalicky čisté podobě.

Ústavodárcem zvolený systém poměrného zastoupení se tak neobejde bez většinových prvků. Ústavním soudem zrušená D´Hondtova metoda, která je ku prospěchu větších stran, je tradičně, nejen u nás metodou právě systému poměrného zastoupení a sama o sobě stěží může splňovat kritérium neústavnosti. Je pouze věcí zákonodárce. Jinými slovy řečeno, zruší-li Ústavní soud tento způsob přepočtu hlasů v kontextu jeho 20letého naplňování, a to půl roku před volbami, lze mít o jeho rozhodnutí pochybnosti.

Obdobně sčítací volební klauzule pro koalice reflektuje nutnou přítomnost většinových prvků systému poměrného zastoupení, zejména zváží-li se dosavadní konkrétní zkušenosti z koaličních vlád, které byly poznamenané nejen neslučitelností jejich programů a obtížností hledání kompromisů, ale též neschopností vládnout po celé funkční období.

Osobně mám za to, že Ústavní soud svým aktivistickým přístupem, kterým sčítací volební klauzuli zrušil, a to v rozporu s již existujícím nálezem Ústavního soudu, podpořil atomizaci zájmů, které budou zastoupeny v parlamentu, čímž zeslabil i z parlamentu vzešlé vlády a rozmělnil programy stran, pro které byly zvoleny, čímž zbavil voliče motivace k účasti ve volbách a oslabil tak demokracii jako vládu lidu. Stručně řečeno, absolutizací kritéria rovnosti hlasů Ústavní soud zeslabil základní princip demokracie jako vlády lidu.

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital