Velká platová řež po česku aneb Když se kvůli výdělkům pro lidi ukazují svaly. Ty kolem pusy. Komentář J. Štefka

Jiří Štefek

Dění okolo platů v České republice začíná eskalovat. Odborová centrála vyhlásila požadavek na růst výdělků v příštím roce o 8 až 10 procent i v soukromých firmách. Hospodářská komora ve své reakci vyzvala odbory, aby přestaly urážet firmy a podněcovat nenávist vůči nim. Svaz průmyslu a dopravy označil výzvu odborů za „předvolební nátlak“. Znesváření kohouti si tak vzájemně pročechrali pérka a zakokrhali na sebe. Ale to je asi tak vše.  

Tím v žádném případě nechci říci, že licitování o platech na příští rok skončilo. Nikoliv, bude pokračovat, a to třeba ještě i mnoho týdnů. Akorát výše jmenované instituce už u toho nebudou asistovat, nebo jim budou jen zpovzdálí přihlížet. Své už k tomu řekly a tím jejich role končí. Jejich silácká prohlášení musíme spíš vnímat jako připomenutí a tak trošku ospravedlnění jejich holé existence.

Připomeňme, že v České republice je v odborech soustředěno maximálně 350 tisíc zaměstnanců, což je v poměru k celkovému množství pracujících lidí malý zlomeček. Hospodářská komora či Svaz průmyslu a dopravy sice sdružují tisíce firem, ale velká část v nich se jen pasivně veze a svoje vize na formulování hospodářské či daňové politiky od nich nikdo nikdy neslyšel. Jejich šéfové sice dvakrát do roka vyplní nějaký dotazník či přijedou na oblastní či oborový sněm, ale tím jejich aktivita skončí.

I přes chabou aktivitu členstva či omezenou členskou základnu svých institucí se však jejich šéfové činí. Mnohdy se tváří, jako by mluvili pomalu za půl republiky a sami seděli ve vládě. Proto jejich prohlášení je potřeba brát s velkou rezervou.

Nebo si snad myslíme, že když odbory vyhlásí požadavek na růst platů o 10 procent, tak jim všichni vyhoví? Jistě, v mnoha firmách se bude přidávat. Ale kvůli tomu, že se jim daří a v čele stojí šéf, který si svých zaměstnanců váží. Pak tu jsou firmy, kterým se také daří, ale jejich majitel nepřidá nikomu ani korunu nebo jen pár stovek (i když by mohl mnohem více) a místo toho si koupí novou jachtu a svým dětem nechá postavit velké domy za městem. To jsou pak ty firmy, které jsou odbory uráženy, jak míní prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý?

sinfin.digital