Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Zemanové, Babišové a Sobotkové jsou všude ve světě. Jména nejsou důležitá. Komentář Milana Zeleného

Společenský zlom nastává po celém světě a má podobné příčiny. Každá země má své vlastní Zemany, Babiše a Sobotky – ti jsou však pouze symptomy, se specifickými jmény a činy, podle daného kontextu. Sama o sobě jsou ta jména nedůležitá; důležitější jsou příčiny současné nespokojenosti, nepokojů a skandálů v celosvětovém měřítku.

Nastává nová doba, charakterizovaná úpadkem stranické demokracie, politicko-ideologickým rozštěpením občanské sféry, akcelerující rychlostí i dopadem technologických změn, úpadkem tradičních ekonomických sektorů, útlumem globalizace (tj. hledání levné pracovní síly mimo tradiční národní prostor), nástupem lokálního a regionálního zaměření ekonomik, řadou ekonomických transformací a metamorfóz, které nejsou součástí tradičních a zastaralých učebnic.

Nastává nová doba, charakterizovaná úpadkem stranické demokracie, politicko-ideologickým rozštěpením občanské sféry, akcelerující rychlostí i dopadem technologických změn, úpadkem tradičních ekonomických sektorů, útlumem globalizace (tj. hledání levné pracovní síly mimo tradiční národní prostor), nástupem lokálního a regionálního zaměření ekonomik, řadou ekonomických transformací a metamorfóz, které nejsou součástí tradičních a zastaralých učebnic.

Všechny tyto monumentální kvalitativní změny zůstávají nevysvětleny a nepochopeny. Politické vrstvy a široké masy voličů tedy nevědí, co se vlastně děje a proč. Politici a poplatná média se tedy často uchylují k přebarvování reality na růžovo, stále více ke lžím anebo k prostému plácání páté přes deváté. Nemají co říci, a tak se vyžívají v osobních konfliktech a nactiutrhání. Voliči cítí nebo i vědí, že je něco v nepořádku, a mylně se domnívají, že osobní selhání vedoucích politiků jsou hlavní příčinou. 

Celý komentář si můžete přečíst na webu Reflexu. 

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1