Investice do bezpečnosti se bohatě vrátí v důvěře zaměstnanců, zákazníků i úřadů, říká ředitel bezpečnosti holdingu CSG Milan Cícer

Kristina Labohá

Milan Cícer působí na pozici ředitele bezpečnosti, interního auditu a compliance holdingu CZECHOSLOVAK GROUP (CSG) třetím rokem. Zodpovídá nejen za identifikaci bezpečnostních rizik a jejich řešení, ale i za dodržování legislativních požadavků a dalších pravidel napříč skupinou. V jeho kompetenci je i nastavení etického kodexu CSG, kontrola jeho dodržování a zajištění provozu a efektivního fungování tzv. etické linky.

Jste bezpečnostní ředitel průmyslově-technologického holdingu, který čítá přes stovku firem a více než osm tisíc zaměstnanců. Jaký tým se vlastně o bezpečnost takového velkého organismu stará a jaké má úkoly?

Pracujeme v malém týmu o počtu jednotek osob na úrovni centrály. Je to možná překvapivé, ale ve státním sektoru by tuto práci zajišťovalo několik desítek zaměstnanců. U nás je realita naprosto odlišná. Naše oddělení je malé a efektivní a své úkoly plníme účelně a s péčí řádného hospodáře, protože akcionáři musíme zdůvodňovat vydání každé koruny. Jako velkou výhodu ředitele bezpečnostního segmentu v soukromém subjektu vnímám skutečnost, že na zjištěné negativní jevy můžeme reagovat okamžitě. To je velký rozdíl oproti státní správě, kde jsou úřednicí limitování spoustou směrnic, nařízení a předpisů.

Významnou část vaší odpovědnosti tvoří tzv. compliance, neboli zajišťování souladu holdingu se všemi pravidly a předpisy. Jak se dá zvládnout dodržování stovek a tisíců norem všeho druhu?

Upřímně? Není to vždy úplně jednoduché. Monitorujeme vývoj legislativy na národní i mezinárodní úrovni. Sledujeme kompatibilitu firemních postupů a předpisů a zapracováváme nové věci. CSG je ale trochu specifický v tom, že činnost jednotlivých společností je značně různorodá. V technických a oborových záležitostech se tak mnohdy musíme spolehnout zejména na odborníky pracující přímo v té či oné společnosti. Razím ale teorii, že máte-li dobrý tým lidí a efektivní management, což my máme, zvládnout se dá všechno.

Bez koncepce, bez plánu, bez zmocněnce. Babiš je sám, proto bude řídit očkování

sinfin.digital