Banka vám může v mžiku zrušit účet. Na co si musíte dát pozor, abyste se této nepříjemnosti vyhnuli?

Banky vám mohou samy od sebe zrušit účet, a to dokonce i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta je většinou dva měsíce a podle informací některých bank, jsou měsíčně rušeny desítky účtů.

Banka vám buď může dát výpověď, nebo může odstoupit od smlouvy. V prvním případě tak učiní písemně a musí dodržet výpovědní lhůtu dva měsíce. Ta většinou začíná běžet dnem, v němž byla výpověď klientovi doručena. Pokud adresát odmítl převzít výpověď nebo ji nebylo možné doručit, účinky doručení nastávají v den, kdy držitel poštovní licence vrátí výpověď jako nedoručenou. V případě odstoupení od smlouvy je to složitější a banka k tomuto kroku přistupuje v několika případech. Podívejte se, které to jsou.

Lež má krátké nohy

Pokud bance neposkytnete pravdivé údaje, máte to spočítané. A bez účtu jste do druhého dne po dni, kdy vám bylo doručeno rozhodnutí o zrušení. V bance musíte poskytnout pravdivé osobní údaje a samozřejmě také předložit potřebné dokumenty. Pokud se například zjistí, že váš občanský průkaz je veden v databázi ztracených nebo odcizených dokladů, máte smůlu. Jak už bylo uvedeno, v těchto případech je vám účet zrušen okamžitě. Banka na to má právo a na nic nečeká.

Praní špinavých peněz

Jedním z nejčastějších důvodů odstoupení od smlouvy je praní špinavých peněz. Je jasné, že s takovou činností nechce banka mít nic společného. Další neakceptovatelným trestným činem je poškozování věřitele, které často nastává ve chvíli, kdy banka zjistí, že na daný účet si nechá posílat peníze osoba, která je v exekuci a jejíž vlastní účet je odstaven.

Mrtvý účet

Znáte to. Účet si často založíme, pokud je to výhodné a něco nám to přinese. Například k úvěru nebo v případě cizince, který se vrátí do rodné vlasti a na účet v Čechách zapomene. K výpovědi smlouvy banky obvykle přistupují v případě, kdy klient má sice účet založený, ale nepoužívá ho a po jeho majetku pátrají například exekutoři. Poskytování součinnosti je pro banku zbytečně nákladné a pokud tak dochází k sérii dotazů exekutorů na klienta, který účet nevyužívá, je to obvyklý případ pro výpověď smlouvy. Některé banky však ruší účet bez platebních transakcí po určité paušální době, například po dvou letech.

Jste v minusu

Pokud jste samozřejmě delší dobu v debetu, který nehodláte splatit, banka vám účet zruší. Banka podle nového zákona o úvěru pro spotřebitele k tomu může přistoupit po 95 dnech dlužnosti. Finanční ústavy samozřejmě v takovém případě posílají klientovi několik upomínek na vyrovnání debetu.

Centrální evidence účtů

Zákon o centrální evidenci účtů vstoupil v platnost v říjnu 2016 a samotná evidence účtů byla spuštěna v úvodu letošního roku. Nacházejí se v ní úplně všechny účty založené u bank v České republice. Důvodem zavedení centrální evidence byl požadavek na administrativní zjednodušení postupu oprávněných orgánů veřejné moci při zjišťování, u které úvěrové instituce má či nemá konkrétní osoba veden účet. Novinka by pomáhá v boji s daňovými úniky a ztěžuje financování terorismu. Centrální evidence účtů rovněž usnadňuje práci policii, která dříve kvůli informacím o případné existenci bankovního účtu musela obesílat desítky bankovních institucí.

 
Přejít na homepage Více z kategorie Zpět na začátek