Komunismus zkoumejme, ale jeho ideály už nemá cenu se zabývat. Radikální levicové hnutí na Západě je průšvih a zasáhne nás, ale ještě nestahujme kalhoty, říká historik Šedivý

Komunistický režim v Československu byl zločinný, nelegitimní a je zavrženíhodný; KSČ byla zločinnou organizací. Těmito slovy se s minulým režimem vyrovnává zákon ze srpna 1993. Je důvod na tuto dějinnou kapitolu dnes koukat jinak? I to je téma nového podcastu historika Martin Kováře. Ve studiu přivítal Ivana Šedivého, který je ředitelem Ústavu českých dějin FF UK, a společně probrali KSČ, od jejíhož založení 16. května uplyne 100 let, a její vládu. „Komunistické režimy jako takové jsou významný fenomén 20. století, v tomto smyslu má smysl ho zpětně zkoumat, ale nemá dnes moc smysl zabývat se komunistickými ideály,” nepochybuje Šedivý. Jaké rozdíly byly mezi komunistickými pohlaváry a masou občanů? Proč to v roce 1968 nemohlo skončit jinak než tanky? A proč svůdnost radikálně levicových myšlenek pro mladou generaci považuje Šedivý za průšvih?

sinfin.digital