Sucho posledních let bylo extrém, letošní léto je návrat k normálu, říká hydrolog

sinfin.digital