Změnami daní jsme si zadělali na velký problém, říká ekonomka Švihlíková

„Zadělali jsme si na velký problém veřejných financí i do budoucna. Zásadní, ale málo prodiskutované daňové změny způsobí strukturální deficit až ve výši 200 miliard korun. Bude potřeba řada kroků na straně příjmové i výdajové,“ říká v Interview Martina Kováře ekonomka a členka NERV Ilona Švihlíková. Otázka udržitelnosti veřejných financí bude podle ní do budoucna největším problémem, který ale dominantně souvisí s masivními daňovými změnami a jen okrajově s pandemií. „Mám velké obavy z toho, že narůstající dluh by mohl vést k privatizaci veřejných statků,“ říká Švihlíková. Podle ní je především nutné provést změnu daňového systému, který označuje za nespravedlivý. Velký potenciál pro budoucnost Česká republiky vidí Švihlíková v lokalizaci, tedy propojení mezi výrobou a spotřebou na jednom místě. Poslechněte si záznam Interview Martina Kováře s ekonomkou Ilonou Švihlíkovou.

sinfin.digital