Nejnovější podcasty

PODCASTY

Všechny originální pořady INFO.CZ ve vašich sluchátkách

JÍZDA DĚJINAMI — Žižka

Legenda o Žižkovi napravuje národní traumata, Češi se cítí jako hrdinové. Známe ale hlavně propagandu

Jan Januš, Martin Kovář, Petr Nárožný

22. 08. 2020 • 07:00
Husitský hejtman Jan Žižka z Trocnova je sice už skoro šest století po smrti, české národní cítění i tvář Prahy ale dodnes ovlivňuje jako málokdo jiný. Díky němu, ale možná spíše vzhledem k prvorepublikové i komunistické propagandě a auře, kterou kolem vojevůdce vytvořili politici a spisovatelé, totiž Češi měli a stále mají pocit, že byli někdy v dějinách skutečnými a obávanými hrdiny a ovlivňovali chod podstatné části Evropy. Skutečné pobyty Jana Žižky v Praze i jeho druhý život jsme rozebrali se speciálním hostem, ředitelem Husitského muzea v Táboře Jakubem Smrčkou.

Nedávno uplynulo 600 let od klíčové bitvy na Vítkově, šest století trvající existenci si letos rovněž připomíná jihočeské město Tábor, a to navzdory koronavirové pandemii. Na začátku prázdnin, v souvislosti s Dnem upálení mistra Jana Husa, se vedla debata, zda má právě v takovýto den vysílat Česká televize propagandistický film Otakary Vávry Jan Hus z 50. let. Velký zájem o středověkého bojovníka a husitské hnutí se projevuje i na skvělých prodejích monumentální monografie Petra Čorneje Jan Žižka, která vyšla v loňském roce v nakladatelství Paseka a jíž se podle informací INFO.CZ prodaly už desetitisíce kusů.

Třetí díl podcastu INFO.CZ Jízda dějinami jsme se tak rozhodli věnovat právě Žižkovi v Praze. A jak je pro tento pořad obvyklé, řešíme jak jeho skutečné osudy, tak jeho druhý život, stejně jako související propagandu a mýty, které vojevůdcův život obestírají. 

Petr Nárožný tentokrát předčítá z různých klasických děl, abychom si mohli porovnat, jak k podání Žižky přistupovali takoví velikáni jako Alois Jirásek či František Palacký a jak jej vnímáme dnes. Necháme ale promluvit rovněž samotného Jana Žižku z Trocnova, a to ukázkou ze středověkého díla Žižkův vojenský řád, jehož byl snad spoluautorem, či četbou jeho Listu Prachatickým.

V podcastu je citováno dle (pro účely srozumitelnosti byly některé pasáže upraveny):

Alois Jirásek: Staré pověsti české, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, Praha, 1959, s. 183-198, dostupné online

František Palacký: Dějiny národu českého v Čechách i v Moravě (knihy 11-13), Praha: Ottovo nakladatelství, 2017, s. 144-145

List Prachatickým, zdroj husitstvi.cz, dostupné online

Žižkův vojenský řád. Dějiny českého státu v. Praha: Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, Professional Publishing, 2012, s. 146-150, dostupné online