Komenský je nadčasový a jeho dílo je stále aktuální. V jeho myšlenkách je stále co objevovat, říká Loula

Letos uplynulo už 350 let od úmrtí „učitele národů“ Jana Amose Komenského. Jeho myšlenky jsou ale nadčasové a aktuální i pro současnou dobu, je přesvědčen předseda spolku České studny a popularizátor Komenského jako historické osoby David Loula. Komenský podle Louly uměl perfektně nejen nastavovat zrcadlo společnosti, ale i hledat ze situace východiska. „Troufám si říct, že osmdesát procent jeho myšlenek je stále aktuálních a můžeme s nimi pracovat i v dnešní technické době. Mnohé Komenského myšlenky přitom ani nebyly z jeho odkazu převzaty," říká Loula.

Jan Amos Komenský patří k nejznámějším českým historickým osobnostem. Jeho myšlenky, ač téměř čtyři století staré, neztrácí na platnosti, myslí si předseda spolku České studny a popularizátor Komenského David Loula, který se mimo jiné spolupodílel i na aktuálně vysílaném animovaném zpracování Komenského díla Labyrint světa a ráj srdce z produkce České televize. 

„Komenský je obdivuhodně nadčasový a jeho dílo je aktuální i pro dnešní lidi. Já se vlastně divím, že ještě nikoho nenapadlo tuto alegorii ztvárnit prostřednictvím animace, protože ono se to vlastně nabízí,“ říká Loula v nové epizodě pořadu Kapitola. Až osmdesát procent Komenského myšlenek je podle Louly stále platných i v dnešní moderní době a mnoho z nich se v průběhu let pevně začlenilo nejen do vzdělávacího systému, kterému se Komenský jako „učitel národů“ věnoval, ale i do společnosti a života v ní jako takových. 

„Vede nás k zamyšlení se nad podstatou a nezůstáváním na povrchu. Vede do hlubiny podstaty věcí. Sám to vyjadřuje tak, že lidé honí stín a ne skutečnost, tedy hledají nereálné, to je pro ně důležité, ale pravda jim uniká a je někde jinde,“ vysvětluje Loula s tím, že je to právě obrácení se do vlastního nitra, v němž Komenský nalezl onen „ráj srdce“ a spojení s Bohem.

Jak by se Komenský díval na stav dnešní společnosti a jaké jeho myšlenky bychom mohli použít k její nápravě? A co ještě můžeme v Komenského díle nacházet nového? Poslechněte si celý rozhovor.

sinfin.digital