Komerční nájmy v době covidové: Kdo má na co nárok a jak je to s náhradou škody? Odpovídá podcast PRK Partners

PRK Partners

Již téměř rok od prvního uzavření provozoven maloobchodu a služeb řeší právníci otázky spojené s dopadem této bezprecedentní situace do vztahů mezi nájemci a pronajímateli. A právě tomuto tématu se věnuje další díl podcastu PRK Partners.

Mají nájemci nárok na slevu z nájmu, když jejich provozovny musí zůstat uzavřeny? Je druhá vlna epidemie nepředvídatelnou mimořádnou změnou okolností? Jak složité je vykládat pravidla o tom, jaká provozovna a za jakých podmínek může být otevřena? Jaké jsou dopady dotačních programů pro nájemce? Lze požadovat náhradu škody, která nájemcům i pronajímatelům vznikla? A jak se změní v důsledku této zkušenosti standardní nájemní smlouvy? 

Jedním z právníků, kteří pomáhají řešit tyto otázky jak nájemcům, tak pronajímatelům je Kristýna Faltýnková, které se na její zkušenosti vyptával kolega z advokátní kanceláře PRK Partners Martin Frolík v našem dalším podcastu.

Materiály jsou publikovány v rámci partnerské spolupráce.

Kristýna Faltýnková
Martin Frolík
sinfin.digital