Plátcům daně i daňovým poradcům přibyla při mezinárodních transakcích nová povinnost. Podrobnosti odhaluje podcast PRK Partners

PRK Partners

V polovině loňského roku byla do českého právního řádu transponována evropská směrnice DAC-6. Ta s účinností od letošního 1. ledna zavádí daňovým poplatníkům a jejich poradcům oznamovací povinnosti vůči daňové správě o tzv. přeshraničních uspořádáních, s jejichž zavádění se začalo po 25. červnu 2018. Cílem této směrnice je zajistit, aby daňové správy ve státech unie měly přístup k informacím o postupech daňových poplatníků, které vykazují motivaci uspořit na dani, a dále zajistit automatickou výměnu těchto informací mezi daňovými správami členských států. A právě tomuto tématu se věnuje další z podcastů s Martinem Frolíkem a Martinem Švalbachem z PRK Partners.

Protože cíl směrnice je obecně formulovaný, dopadá tato oznamovací povinnost potenciálně na široký okruh osob, které jsou zapojeny do transakcí s mezinárodním prvkem, jenž zahrnuje kromě České republiky (a dalších zemí EU) i jiný stát. I když tato oznamovací povinnost se týká především poradců, kteří se podílejí na návrhu nebo nastavení těchto transakcí, za určitých podmínek může dolehnout i na jejich účastníky. V podcastu se dozvíte bližší informace o těchto povinnostech.

V případě, že byste měli zájem dozvědět se další informace v této záležitosti, zveme Vás na webinář, který se bude konat 17. února ve 14 hodin. Účast je zdarma. Přihlásit se můžete zde

Podcastem Vás provede moderátor Martin Frolík a jeho hostem je daňový poradce PRK Partners Martin Švalbach.

Materiály jsou publikovány v rámci partnerské spolupráce.

Martin Švalbach, PRK Partners
Martin Frolík, PRK Partners
sinfin.digital