Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Kolbenovou ulicí nebudou až do prázdnin jezdit tramvaje

Kolbenovou ulicí nebudou až do prázdnin jezdit tramvaje

Mezi náměstím OSN v pražských Vysočanech a vozovnou Hloubětín nebudou od 3. března do začátku letních prázdnin jezdit tramvaje. Výluka se dotkne tří tramvajových linek. Tramvajová trať v Kolbenově ulici projde kompletní rekonstrukcí. Panely nahradí štěrk a trávník, nástupiště zastávky Poštovská budou nově bezbariérová s navigačními prvky pro nevidomé. ČTK o tom dnes informoval pražský dopravní podnik.

Tramvaje číslo 8 pojedou od Palmovky přes zastávky Kbelská, Hloubětín, Sídliště Hloubětín do obratiště Lehovec. Linka 16 a noční tramvaje číslo 94 budou ve směru z centra ukončené v dočasné výstupní zastávce Vysočanská na náměstí OSN, nástupní zastávka bude v ulici Pod Pekárnami. Mezi zastávkami Poliklinika Vysočany a Lehovec pojede ve dne náhradní autobusová doprava X16, v noci linka X94.

Po rekonstrukci bude cestování tramvajemi plynulejší a rychlejší. Stávající trať je tvořena ze zastaralých velkoplošných panelů, které zásadně omezují rychlost dopravy. Opravu tramvajové trati v okolí Kolbenova už nelze odkládat. Budeme rekonstruovat úsek dlouhý zhruba 1500 metrů. Připravujeme novou konstrukci trati z příčných betonových pražců ve štěrkovém loži, uvedl technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.

Zvolené materiály mají snížit hlukovou zátěž na okolní zástavbu. Nové kolejnice budou opatřeny tlumícími a izolačními prvky. Povrch trati bude z větší části zatravněn a automaticky zavlažován, na přejezdech, křižovatkách a přechodech bude živičný povrch.

 

Tramvajové výluky využijí někteří investoři například k výstavbě nových vstupů do kanalizační stoky, výstavbě horkovodu, položení ochranných obalů kabelů či ke zřízení signalizované křižovatky. Stavební fakulta Českého vysokého učení technického umístí mezi stanicemi Nový Hloubětín a Vozovna Hloubětín na zkoušku městskou protihlukovou clonu.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1