Články odjinud

Praha chystá modernizaci za 2.7 miliardy, většinu projektů zaplatí EU

Praha chystá modernizaci za 2.7 miliardy, většinu projektů zaplatí EU

Magistrát připravuje několik desítek projektů zaměřených na inovace, bezpečnost, školství či životní prostředí. Z celkových nákladů 2,7 miliardy korun na tyto projekty zhruba dvě miliardy zaplatí EU. Město chce například vybudovat monitorovací systém, který by v době povodní dokázal přesně předpovídat stav vody v horizontu nejbližších hodin.

Připravované projekty se dají podle Ropkové rozdělit do čtyř tematických oblastí - inovace, bezpečnost, životní prostředí a školství. Peníze na ně město může čerpat jednak ze zvláštního programu pro hlavní město jménem Praha - pól růstu a jednak z dalších evropských programů, například pro životní prostředí. Celkem nyní zvláštní magistrátní odbor projektového řízení spravuje 38 českých a osm mezinárodních projektů.

Z celkových nákladů 2,7 miliardy získá město asi dvě miliardy od EU a necelých 194 milionů ze státního rozpočtu. Mezi největší projekty, které magistrát s využitím evropských peněz připravuje, patří stavba parkovacího domu na Černém Mostě nebo úpravy městských budov pro jejich ekonomicky efektivnější provoz.

Kromě toho město připravuje několik projektů v oblasti bezpečnosti. Do konce roku by měl mít magistrát k dispozici technologii virtuální reality pro řešení krizových situací. „Chtěli bychom mít možnost pomocí 3D brýlí nebo modelování být přímo v dění,“ uvedl vedoucí oddělení krizového managementu magistrátu Daniel Barták. Týkalo by se to podle něj například veřejných shromáždění.

Město rovněž v souvislosti s krizovým řízením připravuje dva projekty, týkající se povodní. Prvním je pořízení digitálního povodňového plánu, který Praha zatím jako poslední kraj nemá. Má být hotov do roku 2020 a zahrnovat bude nákresy a postup pro případ povodní ve všech městských částech. Druhý projekt spočívá v instalaci měřičů, které by v kombinaci s předpovědí počasí a matematickými modely uměly v případě povodní přesně předpovědět vývoj situace v nejbližších hodinách.

Kromě města můžou z evropských fondů čerpat i další instituce či firmy. Podle Ropkové bylo v programu Praha - pól růstu zatím předloženo zhruba 1200 žádostí. U asi 300 projektů za 4,2 miliardy korun už jsou podepsané smlouvy. V programu je v období 2014 až 2020 celkem 10,3 miliardy korun, přičemž polovinu hradí hlavní město nebo sami příjemci jako spoluúčast. Podle radní by do konce tohoto roku mohly být uzavřené smlouvy na 65 procent alokovaných peněz.

 

Články odjinud