Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Praha má málo policistů. Během adventu se potýkají s obrovským množstvím přesčasů

Praha má málo policistů. Během adventu se potýkají s obrovským množstvím přesčasů

Znamená příchod vánočních svátků významnou zátěž pro pražskou infrastrukturu? Je na místě být ostražitější, a koho se případná nebezpečí týkají nejvíce? O tom, že i pro českou policii může být tento čas malou noční můrou, mluvil pro Info.cz redaktor serveru Policista.cz Lukáš Heinz, který má k problematice policejní činnosti blízko.

Jak vypadá průměrný den řadového policisty v čase adventu? Mění se priority a stanoviště, na která je vysílán – a jak případně?

Záleží na tom, u jaké služby je policista zařazen. Jinak vypadá den policisty hlídkové služby, jinak den kriminalisty nebo policejního vyšetřovatele. Obecně lze říci, že v předvánoční době jsou všichni policisté vytížení mnohem více, než v běžné části roku. Souvisí to s zvýšeným pohybem obyvatel v centrech měst, nákupních centrech a s vyšším dopravním ruchem. Priority se samozřejmě mění. Je zapotřebí většího počtu policistů v místech, kde dochází ke zvýšenému pohybu obyvatel. Vzhledem k současným možným hrozbám je také potřeba zvýšené ochrany vysoce exponovaných veřejných míst.

Které hrozby máte na mysli? Jakým mohou podle vás frekventované městské zóny čelit nejspíše?

Domnívám se, že opravdu reálným nebezpečím pro obyvatele je vysoký výskyt pachatelů kapesních krádeží v nákupních centrech, stanicích metra, autobusových nádražích a tržištích. Ve virtuální rovině je pak pro adventní čas specifický třeba výskyt různých podvodných e-shopů. Ale policie samozřejmě musí počítat, vzhledem k současné bezpečnostní situaci v Evropě, i s možným výskytem teroristických útoků. Podceňovat tuto hrozbu by se nemuselo vyplatit. Proto jsou policisté nasazování i na velmi frekventovaná místa. Jsou to třeba právě náměstí s vánočními trhy, která jsou osazována i betonovými zábranami a bariérami.  V současné době jsou pro případy útoků systematicky cvičeny tzv. prvosledové jednotky Policie ČR. Jejich postupy, taktiku a výzbroj vám říci nemohu. Tyto informace by případní útočníci mohli zneužít.

Disponují jednotlivé městské části dostatečným stavem policistů? Jakým způsobem je případný podstav kompenzován?

V Praze je velký podstav policistů. Navíc, právě kvůli zvýšenému výskytu majetkové trestné činnosti v předvánoční době, jsou policisté daleko více vytížení administrativou, musí zpracovávat velké množství hlášených případů.  Adventní čas je pro policisty doba, kdy musí zvládnout nemalé množství přesčasů. Právě přesčasy a posilování výkonu policejní služby kolegy z celé České republiky se řeší nedostatek policistů v Praze. Únava si ale vybírá svou daň v podobě zvýšené nervozity. Rozhodně se nadá říct, že advent a vánoce jsou oblíbenými svátky policistů.

Postupuje Policie ČR v případech zvýšené potřeby zabezpečení koordinovaně s městskou policií?

Pokud jde o plánované akce, jako například zajištění veřejného pořádku na exponovaných místech v městských aglomeracích, je spolupráce dobrá. Městská a obecní policie má ale jiné pravomoci,  jinou spojovací techniku a jiné priority než Policie ČR. Spolupráce v případě nenadálých událostí neprobíhá z jednoho operačního centra. Tím se reakční doba prodlužuje. Rozhodně je tedy co vylepšovat.

Co byste doporučil turistům, kteří se v těchto dnech nacházejí v hlavním městě ČR?

Počítat s tím, že během adventního času je potřeba si daleko obezřetněji chránit svůj majetek, nenosit velké částky v hotovosti, nosit doklady a peníze odděleně, využívat ke směně peněz bankovní instituce, nepodléhat zdánlivě výhodným nabídkám na koupi pochybného zboží. Ověřovat si ceny služeb na internetu, např. u taxislužeb, směnáren, prodejen suvenýrů apod. Mít oči otevřené, a v případě, že pojmou podezření na protiprávní jednání, obrátit se na policisty. Lidé nejčastěji doplácejí na svou naivitu a nepozornost. Přitom je dnes velice jednoduché si ověřovat veškeré informace pomocí obyčejného internetového vyhledávače. Bohužel lidé to nedělají.

Co senioři, kteří jsou tradičně jednou z nejzranitelnějších sociálních skupin? Jakým způsobem Policie ČR preventivně zajišťuje jejich bezpečnost?

Existují speciální kriminalistické týmy, které jsou určeny přímo k rozkrývaní trestné činnosti páchané na seniorech. V tomto ohledu Policie ČR pracuje velmi dobře.  Bohužel prevence je v souvislosti s problematikou trestné činnosti páchané na seniorech u Policie ČR spíš popelkou. Možná to je i tím, že se seniory se ne vždy snadno pracuje. Mám s přednáškami pro seniory jisté zkušenosti. Jsou to dospělí lidé, ale někteří se umí chovat velmi svéhlavě. Což nemíním jako paušální kritiku na adresu seniorů, ale jako něco, s čím je třeba počítat, pokud pracujete se staršími lidmi. Až jednou zestárnu, nejspíš nebudu jiný.

Jak zvládají jednotlivé městské části dopravní situaci, zejména v místech obchodních středisek? Jak je v takových dopravních uzlech řešeno například parkování?

Během předvánočního času stoupá nervozita u řidičů v okolí nákupních center a na příjezdových komunikacích. Vznikají kolony a řidiči se často chovají bezohledně a agresivně. Obchodní domy a nákupní centra mají často špatně označené parkovací plochy. Většinou vůbec nepočítají se zvýšeným provozem v předvánočním čase. Pomohlo by, kdyby obchodní centra měla na parkovištích a v jejich blízkosti nějaké pracovníky, kteří by usměrňovali provoz a radili zákazníkům. Už jen jejich přítomnost by byla výbornou prevencí konfliktů a dopravních kolizí v předvánočním čase. Parkoviště, oproti obecné představě, nejsou pozemní komunikace, ale soukromé pozemky obchodních center. Mělo by být tedy v zájmu jejich managementu, aby byl zajištěn plynulý provoz a pořádek na jejich parkovištích.

Liší se podle vás bezpečnostní situace v Praze nějak podstatněji oproti předchozím rokům?

Rozhodně se liší. Vzhledem k bezpečnostní situaci v Evropě a riziku teroristických útoků je třeba počítat i s touto eventualitou. To vyžaduje větší počet nasazených policejních sil.  Bezpečnostní opatření jsou náročnou záležitostí, nejen z hlediska počtu nasazeného personálu, ale i vynaložených finančních prostředků.  Nezapomeňte, že v pohotovosti musí být celý Integrovaný záchranný systém. Tedy nejen policisté, ale i záchranáři, hasiči, personál nemocnic a lidé zajišťující všechna opatření logisticky. Jinak řečeno, zajistit bezpečnost a pohodlí obyvatel je oproti předchozím letům mnohem náročnější.

Existuje doporučení pro to, jakým způsobem se mohou sami Pražané zachovat v zájmu toho, aby byl jejich pohyb po hlavním městě bezpečnější?

Tak především si daleko obezřetněji střežit svůj majetek. Počítat s tím, že nákupní horečky se budou snažit využít různí nepoctivci a zlodějíčci. Raději si dvakrát zkontrolujte, že jste si uzamkli auto. V žádném případě v něm nenechávejte vánoční dárky a jiné věci.  Mnoho lidé se po cestě z nákupů zastaví v restauraci nebo u známých a dárky nechají v autě.  Lidé si v nákupních centrech strkají tašky s penězi do nákupních vozíků a nechávají je bez dozoru. Mobilní telefony a peněženky mají v rozepnutých kapsách. Je chyba si myslet, že ucítíte, že vám někdo bere peněženku nebo mobilní telefon. Kapsáři bývají velmi šikovní. Toho, že vám něco chybí, si všimnete až když už je pozdě. Skoro každý má dnes v mobilním telefonu internet. Pokud nakupujete v e-shopech, ověřujte si, kde má firma sídlo, zda má platné IČ  v rejstříku firem, nebo jestli na ni nejsou špatné recenze. Pokud se vám cokoliv nezdá, nenakupujte. Nekupujte nic od nikoho na ulici. Pokud pojedete na vánoce k příbuzným, zajistěte si dobře byt, vypněte všechny spotřebiče, a pokud to lze, pořiďte si zabezpečení nemovitosti. Například GSM modul s tichým alarmem napojeným na různá čidla. Dnes takové zabezpečení nepřekračuje částku několika stovek korun.

 

 

 

 

  
 
Přejít na homepageVíce z kategorieZpět na začátek