Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Pražští radní budou řešit energetické úspory, dopravu na Pohořelci i zličínský rybník

Pražští radní budou řešit energetické úspory, dopravu na Pohořelci i zličínský rybník

Rada hlavního města projedná plán energetických úspor v městských objektech. Na programu radních je celkem pět bodů, dalšími jsou například studie dopravního řešení Pohořelce, memorandum mezi magistrátem a Středočeským krajem ohledně zásobování pitnou vodou nebo odkup rybníku na Zličíně.

Vedení města plánuje uzavřít rámcovou smlouvu na zajištění energetických úspor s využitím metody, při které by se služby společnosti, která vyhraje soutěž, alespoň zpočátku hradily z ušetřených peněz. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 49,8 milionu korun na 12 let a úspory se zatím mají týkat sedmi budov, například sídla Technické správy komunikací, areálu Výstaviště nebo Obecního domu.

Radní projednají rovněž záměr vypracování dopravního řešení Pohořelce. Důvodem je požadavek ministerstva obrany na zrušení průchodu podloubím, který propojuje Pohořelec s Dlabačovem. Tato změna by ale podle magistrátu výrazně narušila pěší i automobilový provoz a je proto nutné navrhnout celkové řešení dopravy v oblasti.

Na programu jednání je i memorandum o budoucí spolupráci mezi Prahou a Středočeským krajem v otázce zajištění dostatku pitné vody. Rada bude schvalovat rovněž odkoupení rybníku na Zličíně v blízkosti sídliště Řepy za asi 4,3 milionu korun.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1