Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Revizorů v Praze přibude. Dopravní podnik spustil náborovou kampaň

Revizorů v Praze přibude. Dopravní podnik spustil náborovou kampaň

Cestujících bez jízdního dokladu v Praze každoročně přibývá, dopravní podnik hlavního města proto reaguje. Odstartoval náborovou kampaň, jejímž cílem je posílení sboru revizorů. Ten dnes čítá 145 zaměstnanců na této pozici.


 

Zatímco v roce 2013 bylo evidováno 252 766 černých pasažérů v městské hromadné dopravě, loni bylo uloženo 299 533 postihů cestujícím, kteří porušili přepravní podmínky. Za první pololetí letošního roku to je už 150 tisíc osob. Dopravní podnik se proto snaží posílit stávající tým revizorů – zaměstnat chce patnáct nových, mzdové ohodnocení ale nekonkretizoval.

 

„Práce přepravního kontrolora je psychicky i fyzicky velmi náročnou činností a přirozeně zde dochází k určité fluktuaci pracovníků. Dle potřeby jsou proto organizovány přibližně jednou ročně nábory a výběr nových revizorů,“ odpověděl E15 dopravní podnik. Ten se musel za posledních pět let vypořádat s úbytkem 88 revizorů, kteří se rozhodli ukončit pracovní poměr - tedy s úbytkem víc jak poloviny stávajícího stavu.

Se zvyšujícím se množstvím černých pasažérů stoupá i částka, kterou revizoři vybrali na pokutách. Ty se obvykle pohybují ve výši osmi set korun. Zatímco v roce 2013 museli cestující zaplatit 104 milionů, vloni to bylo už 139 milionů. Vzhledem k dlouhodobě stoupajícímu počtu černých pasažérů a příbytku revizorů se dá předpokládat, že se bude zvyšovat i finanční obnos plynoucí dopravnímu podniku z pokut.

Více si přečtěte na webu E15.cz. 

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

-1