Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

TOP´rezidence – dokončena, zkolaudována, oceněna

TOP´rezidence – dokončena, zkolaudována, oceněna

Developer a investor KKCG RE získal pro svůj projekt  top´rezidence v Šáreckém údolí kolaudační souhlas pro rodinné domy 2. etapy.  Projekt 50 nízkoenergetických domů realizovaný ve dvou etapách na základě vítězného návrhu architektů Šafer Hájek architekti je kompletně zkolaudován a probíhají zde dokončovací terénní práce přilehlého okolí.  Všechny domy z  obou etap jsou prodány a také areál s klubovnou je předán a je k dispozici všem rezidentům.

Dnešní top´rezidence Šárecké údolí má díky svým obyvatelům novou tvář, nové životní tempo. Stavbaři top´rezidenci brzy opustí a již dnes se každý, kdo do jejího okolí zavítá, může na vlastní oči přesvědčit o tom, jak se investorský a architektonický záměr podařilo, investorovi KKCG Real Estate, architektům SHA a generálnímu dodavateli stavby CASTA Písek zrealizovat. Zmizely staré skladové haly a asfaltová prostranství a vznikl zde příjemný rezidenční areál s vlastním parkem, klubovnou s vodními prvky, dětským a petanqovým hřištěm respektující genius loci lokality a přímou návaznost na přírodní rezervaci. Vzpomínkou na původní Baráčkovu cihelnu, je zachovaný cihlový komín, jenž se stal dominantou areálu a nedílnou součástí klubovny, centrálním místem pro setkávání obyvatel.

„ Top´rezidence Šárecké údolí, je náš první dokončený rezidenční projekt pod značkou KKCG Real Estate. Výstavba proběhla ve dvou etapách a trvala téměř 3,5 roku. Celková investice do revitalizace území a výstavby domů byla cca 610 mil Kč. Zahrnovala také renovaci mlatové cyklostezky vedoucí okolo řadových domů, návaznost na turistickou stezku do Šárky, apod. Jsme hrdi, že se nám podařilo v Praze 6 realizovat architektonicky zajímavý projekt, který ocenili nejen zájemci o bydlení v top´rezidenci, ale také odborníci z řad veřejnosti, architektů i městské části“, říká Petr Pujman, generální ředitel KKCG Real Estate.

Od samého počátku projekt získal velký zájem ze strany lokálních patriotů. Ti znali benefity lokality, cenovou mapu domů a bytů na Praze 6 a ocenili citlivé a zajímavé architektonické pojetí navržených nízkoenergetických domů s konceptem centrální klubovny a parku s klubovnou. 

Svoji roli při rozhodování o koupi domu, kromě lokality, do značné míry sehrál navržený vysoký standard použitých materiálů a vybavení a dále také kvalitní záruční a pozáruční servis, který pro developera KKCG Real Estate zajišťuje dceřiná společností FM&S . Consierge služby portálu FM&S „Chamberlain“ mohou využívat obyvatelé domů v  top´ rezidenci Šárecké údolí prostřednictvím aplikace či přímým kontaktem se správcem areálu.

 „ Domy v 1. etapě byly díky vysoké poptávce z kruhu lokálních patriotů velmi rychle rezervovány a prodány. V červnu 2015 při položení základního kamene jsme se setkali také s prvními majiteli domů, z nichž někteří doslova stáli na základové desce svého budoucího domu“, vzpomíná Patrik Skála, technický ředitel KKCG Real Estate a pokračuje: „ Těšila nás vlna poptávky a zájem o domy, která byla konstantní po celé období prodejů. Věříme, že variabilita nabídky domů poskytla zájemcům dostatečný prostor pro výběr. Vnitřní rozvržení domů a jejich možnosti dispozice a vybavení byly předvedeny ve vzorovém domě, to přispělo také ke snadnější představě o prostoru a jeho využití v reálném životě.“

Všech 50 nízkoenergetických domů, bylo prodáno ve 4Q 2017, ještě před dokončením a kolaudací druhé etapy.

Top´rezidence Šárecké údolí získala 2. místo v prestižní soutěži Best of Realty 2017, v kategorii menší rezidenční projekty za realizaci 1. etapy. V soutěži Projekt roku 2017 získala v regionu Praha 6 „cenu veřejnosti“.

„ Základní vizí společnosti KKCG Real Estate je v duchu zásad udržitelného rozvoje vytvářet trvalé hodnoty spojením genia loci s inovativní architekturou. Věříme, že v Šáreckém údolí jsme tuto vizi plně naplnili. Naplnil se zde i náš záměr aby se značka „ top´rezidence“ stala zárukou vysoké kvality a standardů našeho rezidenčního developmentu. V současné době realizujeme v prestižní lokalitě Prahy 5 Košíře další projekt pod touto značkou - top´rezidenci Pomezí“, uvádí na závěr Petr Pujman.

O developerovi:  

Společnost KKCG Real Estate a.s. je členem investiční skupiny KKCG. Založena byla v roce 2012 za účelem efektivního řízení realitních projektů skupiny. Hlavním předmětem její činnosti je rezidenční a komerční development a facility management. Společnost dále monitoruje trendy a trhy v oblasti realit, vyhledává vhodné investiční příležitosti a poskytuje poradenskou činnost pro mateřskou společnost KKCG SE. Vizí společnosti KKCG Real Estate je v duchu zásad udržitelného rozvoje vytvářet trvalé hodnoty spojením genia loci s inovativní architekturou.

 

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1