Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Tříkrálový průvod dnes projde pražským centrem. Upozorní na tradiční charitativní sbírku

Tříkrálový průvod dnes projde pražským centrem. Upozorní na tradiční charitativní sbírku

Centrem Prahy projde dnes odpoledne průvod králů na velbloudech, který upozorní na tradiční Tříkrálovou sbírku, kterou pořádá Charita ČR. Výtěžek ze sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Maskovaný průvod hlavním městem pořádá Arcidiecézní charita Praha. Loni celkový výtěžek Tříkrálové sbírky poprvé překročil 100 milionů korun.

Program začne v kostele svatého Tomáše na Malé Straně. V 15:00 hodin zde pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka udělí koledníkům požehnání. Tři králové pak z nedalekého Malostranského náměstí v 15:30 zahájí průvod přes Karlův most na Staroměstské náměstí, kde bude cílem putování koledníků živý Betlém. Na Staroměstském náměstí bude program pokračovat poselstvím kardinála Dominika Duky. Od hodin se náměstím ponesou tóny České mše vánoční Hej, mistře Jakuba Jana Ryby.

Většina výtěžku, 65 procent, pomáhá přímo v tom regionu, kde byl vykoledován. Desetina výnosu je určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Diecézní projekty podpoří 15 procent výtěžku. Arcidiecézní charita Praha připravila čtyři diecézní projekty, na které budou vybírat koledníci při letošní Tříkrálové sbírce. Peníze poputují na materiální a potravinovou pomoc nejchudším, azylový dům pro maminky s dětmi v tísni v Brandýse nad Labem, vybudování komunitního centra Farní Charity ve Vlašimi a podpoří nemocnici v Ugandě.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1