Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

U tramvajové trati v Hloubětíně postaví unikátní protihlukovou stěnu. Bude mít pouhých 30 centimetrů

U tramvajové trati v Hloubětíně postaví unikátní protihlukovou stěnu. Bude mít pouhých 30 centimetrů

U tramvajové trati v pražském Hloubětíně vznikne 50 metrů dlouhá protihluková stěna. Vysoká bude 30 centimetrů a bude vyrobena z recyklovaných materiálů. Sdělila to Lenka Kubešová Zápotocká z rektorátu ČVUT, které na vývoji spolupracovalo. Tzv. městská stěna bude v úseku mezi zastávkami Nový Hloubětín a Vozovna Hloubětín instalována v rámci opravy tratě mezi náměstím OSN ve Vysočanech a vozovnou Hloubětín. Ta začala v sobotu 3. března 2018 a potrvá do začátku letošních prázdnin.

„Hlavní výhodou clony je výška pouhých 30 centimetrů a dobrý útlum hluku, vyrobena je z recyklovaných materiálů. Výhodou je také to, že v případě nehody na trati ji lze rychle rozebrat, což umožní bezproblémový zásah zdravotníků, hasičů či policie,“ uvedl Martin Lidmila z katedry železničních staveb Fakulty stavební ČVUT. Hluk od kolejí by se měl snížit o tři až pět decibelů.

Odborníci již v daném úseku měřili hlučnost tramvají. Výsledky porovnají se stavem, který nastane po dokončení tratě a výstavbě protihlukové stěny. „Místo je pro dlouhodobé sledování vhodné, protože se v přilehlé oblasti buduje jak nová bytová zástavba, kterou bude clona chránit od hluku, tak protože zde není souběžně s tramvajovou tratí vedena automobilová doprava. To nám usnadňuje měření i vyhodnocování hluku a umožňuje získat relevantní data z hlediska akustiky,“ uvedl Ondřej Bret z ČVUT.

Dosluhující betonové panely nahradí na trati z Vysočan do Hloubětína štěrk a trávník. Nástupiště zastávky Poštovská budou nově bezbariérová s navigačními prvky pro nevidomé. Tramvajové výluky využijí někteří investoři například k výstavbě nových vstupů do kanalizační stoky, výstavbě horkovodu, položení ochranných obalů kabelů či ke zřízení signalizované křižovatky.

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1