Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv
do vaší e-mailové schránky

Newsletter
Přihlásit se k odběru

Zadluženou nemocnici má z problémů vytáhnout církev i věřitelské firmy. Pacienti v ní zatím zůstanou

Zadluženou nemocnici má z problémů vytáhnout církev i věřitelské firmy. Pacienti v ní zatím zůstanou
 

Do zadlužené pražské Nemocnice svaté Alžběty nejspíš vstoupí církev jako majitel objektu i dvě firmy, kterým současný provozovatel dluží. Tyto společnosti, Laiten Group a Medireco, v reorganizačním plánu navrhují, že do ní každá vloží 25 milionů korun, sdělila nemocnice v tiskové zprávě. O reorganizačním plánu budou věřitelé jednat v úterý 23. ledna.

Navržené řešení insolvence nemocnice, kde je více než stovka lůžek následné péče, podporuje i Konvent sester alžbětinek v Praze, který objekt na Albertově vlastní a nemocnice mu platí nájem. "Církev by vstoupila majetkově do Nemocnice svaté Alžběty. Skýtalo by to prostor rozvíjet její činnost nejen ve stávajících prostorech, ale i v jiných budovách, které církev v republice má," uvedl právník konventu Vít Kučera.

Reorganizační plán počítá s tím, že po vstupu Laiten Group a Medireco, které vlastní podle obchodního rejstříku společnost Wallota Optimal Limited se sídlem na Kypru, se dosavadní vlastník, firma Bacaya CZ, stane minoritním akcionářem.

Nemocnice, která je v úpadku od roku 2016, podle představitelky krizového managementu, ředitelky Štěpánky Heřmánkové, v současné době hospodaří vyrovnaně, přestože splácí pokuty za porušení předpisů v předchozích obdobích.

"Nechtěli bychom, aby toto zdravotnické zařízení spadlo do konkurzu, to by znamenalo konec. Je tu 106 lůžek následné péče a není jisté, kam by se přemístili pacienti," uvedl advokát Petr Kincl, který Nemocnici svaté Alžběty zastupuje v insolvenčním řízení. Pokud věřitelé plán schválí, může být insolvence ukončená v červenci letošního roku.

Nemocnice sice má smlouvy se zdravotními pojišťovnami a naplněnou kapacitu, nemůže ale žádat o dotace. "Magistrát vypisuje jeden dotační titul za druhým. Dosáhli bychom na ně, jsou zaměřené na následnou péči, hojení ran, a podobně," vysvětlila Heřmánková.

Nemocnici provozuje firma Nemocnice sv. Alžběty spol. s r.o., kterou vlastnil prostřednictvím společností Bacaya CZ a Medical Holding podnikatel Jan Zíval. Ten byl zároveň jejím jediným jednatelem. Zíval ale v březnu 2015 náhle zemřel v zahraničí. Nový jednatel pak zjistil, že nemocnice dluží dodavatelům, na odvodech zdravotního a sociálního pojištění, nějakou dobu nehradila ani mzdy svým zaměstnancům.

Podle kontrol ministerstva financí z počátku loňského roku nemocnice figurovala v kauze podvodného vykazování služeb zdravotním pojišťovnám spolu s firmou OmniLab, jejíž byl Zíval jediným vlastníkem. Případem se zabývá policie.

Firma provozující nemocnici dlužila v době vyhlášení insolvence 73,9 milionu korun. Přes 25 milionů dlužila správě sociálního zabezpečení, dále například finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám i Všeobecné fakultní nemocnici. Tržní hodnota jejího majetku byla oceněna na 19,5 milionu korun.

Nemocnici založili v 18. století řeholnice řádu alžbětinek jako zařízení, které poskytovalo péči ženám. Za první světové války fungovala jako lazaret, po druhé světové válce byla znárodněna. Po roce 1989 byl areál vrácen alžbětinkám.

Kompletní zpravodajství k prezidentským volbám 2018 najdete zde>>> 

 

Kouká jako vyvoraná myš, nebo hledí jak žaba z kyšky? Mapy ukazují, jak se napříč ČR liší používání slov

Některá slova patří do nářečí nebo jsou pevně spojená s určitým regionem, třeba šufánek (naběračka) či zapackovat (klopýtnout). Co ale třeba slova jako koukat se, dívat se a hledět – máte pocit, že je jen tak volně zaměňujeme nebo volíme třeba podle formálnosti situace? Ve skutečnosti byla nebo jsou všechna tato slova regionálně vázaná.

Neznamená to sice, že by se v určité oblasti používalo výhradně jen jedno z nich, ale jsou oblasti, ve kterých je znatelná tendence volit některé z nich častěji.

U trojice slov koukat, dívat, hledět je současná situace podobná té původní nářeční. V Čechách i na Moravě se díváme, ale v Čechách se navíc často i koukáme. Na střední a východní Moravě a v části Slezska navíc i hledíme. Rozdíly se zachovávají i v ustálených spojeních kouká jako vyvoraná myš nebo hledí jak žaba z kyšky.

 

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají

Kde lidé spíše hledí a kde spíše koukají • Foto https://syd.korpus.cz/

Link

Co děláme, když nás tlačí čas? V severní polovině Čech a také v části Moravy se pospíchá, kdežto v jihozápadní části Čech se častěji chvátá. Na východě Čech se spěchá, což dříve plynule přecházelo ve středomoravské spíchá, které ale dnes slyšíme už jen výjimečně.

V Českém jazykovém atlasu najdeme zaznamenané i další zeměpisné rozdíly u běžně užívaných slov, které však už v dnešní mluvě nejsou tak patrné. Zatímco v severovýchodní polovině Čech a na severní a severozápadní Moravě se říkalo, že je člověk bojácný, v jihozápadní polovině Čech a na jihozápadní a střední Moravě se používalo spíš označení bázlivý.

 

Je bojácný, nebo bázlivý?

Je bojácný, nebo bázlivý? • Foto Český jazykový atlas, Ústav pro jazyk český AV ČR 2012, http://cja.ujc.cas.cz

Link

Člověku bez pokrývky hlavy se říkalo v severovýchodní polovině Čech vlasatý, v jihozápadní prostovlasý. Když se někomu nechtělo pracovat, byl na většině území Čech prostě líný, ale na jižním okraji lenivý a na Moravě lenošný nebo dokonce shnilý (což se používá dodneška).

Porovnání dalších dvojic slov najdete v aplikaci SyD Českého národního korpusu

Další mapy, které ukazují, jak odlišnou mají lidé tendenci používat obecně známá slova naleznete na webu Reflex.cz. 

 

Komunální volby 2018 se blíží. Aktuální informace i zpravodajství o sestavování politických koalic naleznete zde>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

-1