Advokátní komora: Zastavování exekucí kvůli koronaviru je populistické, poškodí živnostníky

Česká advokátní

Dne 31. 3. 2020 schválila vláda návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a exekučního řádu (tzv. „Lex Covid-19“). Jde o legislativní opatření v oblasti justice, kde se stanoví specifické a časově omezené důsledky přijatých mimořádných opatření.

Návrh vypracovalo ministerstvo spravedlnosti a byl vládě předložen mimo připomínkové řízení, kdy výjimku pro takovýto postup udělil v souladu s Legislativními pravidly vlády premiér. Lze usuzovat, že pro zrychlený legislativní proces ve stavu legislativní nouze je zde momentálně prostor, neboť je potřeba urychleně řešit nejen dopady na podnikatele, zaměstnavatele a zaměstnance, ale i na celou řadu dalších osob, kterých se týká soudní nebo jiné řízení.

Z důvodů výše uvedených nemohla Česká advokátní komora uplatnit k návrhu zákona připomínky v rámci standardního připomínkového řízení, nicméně měla možnost se k některým částem vyjádřit prostřednictvím člena sekce pro právo soukromé ČAK doc. JUDr. Bohumila Havla, Ph.D., který byl přizván do pracovní skupiny pověřené přípravou návrhu zákona a mohl se tedy podílet na jeho výsledném znění.

Asi přichází doba levicových umělců. Problém je, že máme v čele státu estébáka, říká Hrbek

Zbytek textu je pro předplatitele
sinfin.digital