Ani Deloitte Legal kvůli pandemii nezlevní. Každá krize je příležitost, říkají šéfové kanceláře

Jan Januš

25. 05. 2020 • 08:30

KORONAVIRUS V ADVOKACII | Deloitte Legal je co do počtu právníků dvojkou českého advokátního trhu. Jak na tuto kancelář dolehla koronavirová pandemie? Plošně zlevnit, stejně jako třeba PRK Partners, se nechystá. „Vzhledem k rostoucí poptávce po multidisciplinárním přístupu k řešení složitých klientských kauz není pro nás plošná úprava cen prozatím zásadním tématem,“ říká vedoucí partner kanceláře Jan Kotous v anketě INFO.CZ Koronavirus v advokacii, v níž dáváme prostor partnerům velkých advokátních kanceláří pro reakci na témata, jako jsou inovace, slevy či snižování mezd vyvolané pandemií.

Inspirovala vás současná krize k nějakým inovacím při poskytování služeb?

Jan Spáčil, vedoucí partner (JS): Ne přímo inspirovala, ale urychlila a vlastně pomohla a pomáhá uskutečnit řadu věcí. Chtěli jsme například více propojit právníky s ostatními odděleními Deloitte, a to nejen u nás, ale i ve střední Evropě a celosvětově a dohromady více vytvářet komplexní klientská řešení. Celá krizová situace poptávku po těchto multidisciplinárních řešeních zvýraznila, ukázala, že jdeme správnou cestou. Byli jsme tak schopni vyjít vstříc potřebám klientů v řádu týdnů či dokonce dnů a vytvořit týmy a navázat spolupráce často tam, kde by nám to za normálního stavu věcí trvalo ještě měsíce či roky.

Plánujete dále rozvíjet poskytování služeb prostřednictvím dálkové komunikace? Jakým způsobem?

JS: Asi bych odpověděl trošku šířeji, poskytování právních služeb se zapojením technologií určitě plánujeme intenzivně nadále rozvíjet, je to součástí naší dlouhodobé strategie. Přestože ještě zdaleka nejsme tam, kde bychom chtěli být, pevně věřím, že právě zapojení technologií bude v budoucnu naší významnou konkurenční výhodou.

Přistoupíte, či jste již přistoupili, vzhledem k současným ekonomickým vyhlídkám k úpravě cen? Jakým způsobem?

Jan Kotous, vedoucí partner: Vzhledem k rostoucí poptávce po multidisciplinárním přístupu k řešení složitých klientských kauz není pro nás plošná úprava cen prozatím zásadním tématem. Nicméně ekonomickou realitu pozorně sledujeme a vyhodnocujeme. S klienty se snažíme být partnery v jejich podnikání či činnosti a jako partner také respektujete aktuální situaci druhého partnera.

Dopadne současná krize nějak do vaší personální politiky?

JS: Rozhodně chceme současnou situací projít se silným a stabilním týmem. Některé plány krize možná pozdrží, ale věříme, že nezastaví, některé naopak urychlí. Každá krize je příležitostí a i v této oblasti, tedy personální politice, se na ni tak díváme.

Dříve jsme již nabídli postoje Roberta Němce z PRK PartnersJaroslava Havla z Havel & Partners.

SDÍLET