Firmy se chystají na boj o peníze. Klienti už se nás ptají na odpovědnost státu za škody, říká Novotná

Jan Januš

02. 04. 2020 • 08:00

Daňoví právníci obvykle mívají v těchto týdnech a měsících sezónu, ale i oni teď intenzivně řeší především koronavirovou pandemii. „Již se začínají ozývat klienti s požadavkem na analýzu případné odpovědnosti státu za škody, které jim vznikají v souvislosti se zaváděnými krizovými opatřeními,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ  Monika Novotná, partnerka největší české právní firmy zaměřené právě na oblast daní Rödl & Partner a rovněž místopředsedkyně České advokátní komory. Kancelář s tržbami přes půl miliardy korun se podle jejích slov nově šířeji věnuje rovněž zdravotnickému právu.

Co teď v Rödl & Partner nejvíce řešíte?

V tuto chvíli koronavirus. Zastavili jsme veškeré přímé klientské i mimoklientské akce. To neznamená, že bychom přestali poskytovat poradenské služby, myslím tím společenské a odborně vzdělávací akce, zkusíme místo nich pořádat například semináře on-line. V oblasti daňového poradenství a auditu je teď hlavní sezóna, za klienty jezdí daňoví poradci a auditoři. Řada klientů jim již nějakou dobu nechává vyplnit dotazník a žádá je, aby uvedli, kde pobývali, nebo naopak podepsali prohlášení, že nebyli v rizikové oblasti. Máme rovněž připravený krizový plán pro případ, že bychom museli zavřít kancelář, všichni by pak pracovali z domova. V současné době není kancelář zavřena, nicméně kolegové mohou pracovat ve formě home office, pokud se tak cítí komfortněji.

Pokud jde ale o poradenskou sféru, celkem se nám daří rozšiřovat portfolio klientů i právních služeb. Do větší hloubky jsme se například začali zabývat zdravotnickým právem. V daňové oblasti řešíme především dopady aktuálních evropských směrnic – DAC 6, ATAD. Jinak se standardně věnujeme všem právním oborům, které souvisejí s podnikatelskou činností. A i v poradenské oblasti řešíme koronavirus – v současné době zejména otázky pracovního práva související s vynuceným omezením provozu našich klientů, otázky nájmu, a již se začínají ozývat klienti s požadavkem na analýzu případné odpovědnosti státu za škody, které jim vznikají v souvislosti se zaváděnými krizovými opatřeními. Takřka denně vydáváme naše aktuální zprávy NEWS, ve kterých klienty informujeme o aktuálních novinkách v této oblasti.

Mluvila jste o tom, že se nově hlouběji zabýváte zdravotnickým právem. Čemu se v něm konkrétněji věnujete?

Pracujeme pro poskytovatele zdravotní péče, jde tedy především o jejich zastupování ve sporech s pacienty nebo jejich rodinnými příslušníky v souvislosti s odpovědností zdravotnického zařízení za poskytnutí zdravotní péče. V současné době se na nás obracejí i s řešením otázek souvisejících s problémy, které jim vznikají s tím, že na jedné straně jim stát zakázal poskytovat jinou než neodkladnou léčebnou péči, na druhé straně nesmí schválit svým zaměstnancům dovolenou.

Jak jste v tuto chvíli velcí? Třeba pokud jde o počet lidí?

Dohromady máme přes 300 lidí.

Ve vašem týmu působí i řada daňových poradců či auditorů. Kolik máte právníků?

V současné době přesně 50, v kancelářích v Praze a v Brně.

Je váš aktuální počet lidí odpovídající, nebo plánujete jeho navyšování?

Výraznější rozšíření neplánujeme, spíše se jedná o pozvolný a přirozený růst. Koncipienti se stávají advokáty, juniorní advokáti se postupně stávají seniornějšími a zakládají si vlastní týmy, jdou více samostatně na trh. Skokové navýšení nebo převzetí jiné poradenské společnosti v současné době nechystáme.

Na jaké úrovni se pohybují vaše tržby?

Máme celkem stabilní růst. Tržby za loňský rok vykázaly za celou skupinu Rödl & Partner v České republice přibližně desetiprocentní nárůst. U tržeb jsme přesáhli hranici 500 milionů korun, celkový hospodářský výsledek byl přibližně 80 milionů korun.

SDÍLET