Loni jsme klientům vyhráli přes 16 miliard, hájíme zájmy českého státu, říká Jaromír Císař

Advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný zveřejnila včera jako první právnická firma na trhu Výroční zprávu o výkonu advokacie v roce 2019. Kancelář v ní popsala například oborové složení svých klientů a některé své zajímavé případy spojené třeba s Českými drahami, společností ČEPRO, Dopravním podnikem hl. m. Prahy, stáním podnikem Diamo či Českou spořitelnou nebo Škodou Auto. Svým klientům loni podle zprávy uhájila více než 16 miliard korun. Kancelář, jejíž předběžné loňské výnosy dosáhly 174 milionů korun, se pak hlásí k tomu, že hájí zájmy českého státu. Další souvislosti zveřejněných informací popisuje v rozhovoru pro INFO.CZ společník kanceláře Jaromír Císař.

 

Advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný se rozhodla zveřejnit výroční zprávu o výkonu advokacie v loňském roce. Co vás k tomuto, na českém trhu netradičnímu, kroku vedlo?

Patříme ke kancelářím, které mají významné zastoupení klientů z veřejné sféry. Dvě třetiny našich klientů tvoří korporace, mnohé s majetkovou účastí státu či územních samospráv. Vnímáme to tak, že pokud hájíme veřejné prostředky a zájmy, které patří všem, má veřejnost právo více vědět, kdo jsme a s jakými výsledky tak činíme. Často se také kvůli naší práci přirozeně dostáváme do hledáčku novinářů, o naši činnost se zajímají právě v souvislosti s kauzami, kde hájíme veřejný zájem.

Od Benešové nemáme ani korunu. Císař, Češka, Smutný zveřejní jedinečnou výroční zprávu

Řekli jsme si, že bychom to neměli nechávat nahodilým příležitostem, které jsou často spíše projevem pátrání po senzacích či skandálech. Že bychom v tom měli být soustavní a dát objektivní informace těm, kteří se o kancelář a její profil zajímají. Výroční zpráva v účetním smyslu je pro nás i pro mnoho dalších kanceláří zákonnou povinností, i když ne veškerá konkurence ji dodržuje. My ale plníme víc než zákonné minimum a předkládáme zprávu o naší odborné činnosti.

Očekáváte, že vás v tomto kroku budou následovat další advokátní kanceláře?

Myslím si, že by to mohlo být žádoucí.

Pojďme ke konkrétním věcem. Například Deník N upozornil na to, že jste získali zakázku od ministerstva spravedlnosti, vedeného v současnosti Marií Benešovou (za ANO), která dříve působila i ve vaší kanceláři. Právě na takovéto informace reagujete svou výroční zprávou?

Naše myšlenka na pravidelné zveřejnění zprávy o advokátní činnosti je ještě starší, tato pseudoaféra však jen potvrdila, že je správná. Je legitimní i proto, že již nějakou dobu je v účinnosti zákon o registru smluv. Řada smluv pro klienty z veřejné sféry je tak obecně dostupná. Ale opět v jednotlivostech, nesystematicky. Máme tak za to, že je tyto informace vhodné poskytovat v ucelenější formě, jak to nyní činíme.

Ale zpět k té aféře ohledně paní ministryně Benešové. Je pravda, že v kanceláři pracovala, a to necelé dva roky mezi léty 2005 a 2007. Drželi jsme palce již jejímu úsilí ve funkci nejvyšší státní zástupkyně a když v ní skončila, mysleli jsme si, že je to někdo, kdo má pro právní svět velkou hodnotu. Troufli jsme si jí proto nabídnout působiště, což ona ráda přijala, nicméně po nějaké době šla zase dále. Na tu spolupráci vzpomínáme v dobrém, ale je to už věc poměrně dávné minulosti.

Kancelář Císař, Češka, Smutný dál omlazuje vedení. Víme, koho jmenovala jako nové partnery

O té současné zakázce vůbec nevěděla, nijak jsme ji ani kvůli tomu nekontaktovali, bylo to kompletně v gesci ředitele příslušného odboru. V oblasti veřejných zakázek máme ovšem jisté renomé, uznávané například i anketou Právnická firma roku. Ministerstvo prostě mělo zájem mít naši kancelář pohotově připravenou pro případ konzultací v oblasti veřejných zakázek tak, aby v okamžiku potřeby nemuselo čekat na to, až se zúřaduje konkrétní zadání. Takže smlouva je jen rámcová, zatím ani není čerpaná a k jejímu čerpání vůbec nemusí dojít.

Zveřejnili jste rovněž dopis vybraným šéfredaktorům, v němž jste proti způsobu informování o této věci ohradili…

Na média, která o tom psala, jsme se obrátili a vysvětlili jim situaci stejně, jako jsem ji popsal i nyní, upozornili jsme je však i na další úskalí. Takovéto články totiž podle nás povedou jen k tomu, že se lidé s politickými ambicemi preventivně začnou vyhýbat práci v soukromém sektoru, protože by se taková pracovní zkušenost mohla někdy v budoucnu otočit proti nim. Přitom praxi v soukromém sektoru pro svou kvalifikaci potřebují. A veřejnost také považuje za správné a žádoucí, aby na vysokých státních postech působili lidé s reálnou, všestrannou a prokazatelnou praxí v oboru.

Pak se ale nelze vyhnout tomu, že s někým před svým vstupem do politiky spolupracovali, s někým se znají a podobně. Svou odpovědí těmto médiím navíc chceme hájit i čest advokátního stavu, kterému by se automaticky neměly podsouvat nečestné úmysly.

Loni jste podle zprávy dosáhli odhadovaného obratu 174 milionů korun. Meziročně je nižší, zároveň ale také máte méně lidí a práci tak patrně odvádíte efektivněji. Jak byste toto číslo okomentoval?

Výkyv není nijak mimořádný, nijak nás neznepokojuje. Vysvětlujeme si ho tím, že jsme „zahušťovali“. Snižovali jsme kvantitu a zvyšovali kvalitu personálního obsazení kanceláře. Poptávka klientů po kvalitě a vysoké odbornosti právních služeb je totiž stále náročnější.

Pavel Smutný poprvé o své komunistické minulosti a SSM: Byl jsem krok od propasti

To platí o advokacii obecně. Jak se to tedy promítá ve vašem poradenství?

Zaměření advokátní kanceláře se více vyhraňuje na určité hospodářské sektory. Více než na dílčí záležitosti, jako je kupříkladu zastupování ve sporech, se orientujeme na obsahově komplexnější strategické poradenství s detailní znalostí jednotlivých hospodářských sektorů, jako jsou například doprava či energetika, a s přesahem za hranice jednotlivých právních odvětví.

V jakých vašich mandátech se to konkrétně projevuje? Ve výroční zprávě uvádíte například svou dlouholetou práci pro ČEPRO či pro České dráhy…

Pro ČEPRO pracujeme od roku 2005 při obraně proti žalobám firem z okruhu kolem Radovana Krejčíře. Většina ze sporů už vítězně skončila, jeden z nich však stále trvá, byť jsme ho v první instanci již vyhráli. Když se totiž druhá strana rozhodne, že bude obstruovat, naše soudy si s tím umí málokdy rychle poradit. K zastupování ve sporech se později přidalo poradenství v dalších záležitostech. Od soustavy složitých smluv o dopravě a skladování pohonných hmot přes administrování množství veřejných zakázek. Za 15 let se zkrátka mezi advokátem a jeho spokojeným klientem vytvoří velká důvěra.

Dosáhli jste tak třeba v ČEPRu pomyslně postavení interních právníků?

Je to docela srovnatelné. ČEPRO samozřejmě má své interní právní oddělení, se specializovanou nebo komplikovanou agendou se ale často obrací na externí advokátní kanceláře včetně té naší. Nemáme tam nicméně exkluzivitu, i my musíme soutěžit. Důvěra, která je ve vztahu klienta a advokáta potřebná, se však již dávno vytvořila a z toho mám velkou radost. Stejně to platí třeba v bankovní sféře nebo v drážní dopravě. I tam je třeba znát nejen právo, ale rovněž obor podnikání klienta a jeho specifika, a to často velmi do hloubky.

Ve výroční zprávě uvádíte, že jste pro své klienty loni vyhráli přes 16 miliard korun. Co toto číslo znamená?

Jsou to hodnoty, které buď byly v ohrožení a znamenaly by pro klienty ztrátu či újmu a nám se podařilo je ve vyhraných sporech ochránit, nebo to jsou i přímo vysouzené peníze. Tedy peníze buď pasivně ochráněné, nebo aktivně vybojované. Tohoto výsledku jsme dosáhli u celkem 13 v loňském roce pravomocně rozhodnutých velkých sporů.

Macron není Bůh, ale lepší nástupce se beze změn systému bude hledat těžko, říká Pavel Smutný

Už jste to zmiňoval, ale při porovnání odpracovaných hodin mírně převažují ty směřované do veřejného sektoru. Je to náhoda, nebo jde o cíl kanceláře?

Ano, souvisí to se směřováním kanceláře. Většina advokátních kanceláří samozřejmě trvale usiluje o získání většího počtu klientů, než má v současnosti, to je běžné. Nám se za ta léta podařilo získat a především udržet mnoho klientů z řad veřejných institucí či korporací s majetkovou účastí státu. Mnoho z nich doprovázíme i pět, deset či více let. Celkově je ale poměr klientů soukromých a veřejných zhruba vyvážený, což považuji za dobrou devizu naší kanceláře.

Výrazný prostor ve vaší výroční zprávě mají rovněž kulturní akce, na nichž se podílíte. Proč je to pro vás důležité?

Pramení to z přirozeného sklonu členů vedení kanceláře. Už zakládající společníci vyšli z práce v akademické sféře a v hlavě jim přirozeně zůstal živý zájem o věci přesahující každodenní advokacii. Pochopitelně pak vyhledávali spolupracovníky s podobnými zájmy, se vztahem ke kultuře, k literatuře, k výtvarnému i hudebnímu umění.

To jsou obory lidské činnosti, které kultivují jakékoliv jiné obory, včetně práva. Umožňují intuitivně cítit souvislosti. Je to součást jiné dimenze řešení, což je slogan naší advokátní kanceláře, součást filozofie kanceláře. Proto jsme také před více než 10 lety založili původní český fond soukromých mecenášů umění Bohemian Heritage Fund, který díky aktivitě a štědrosti svých členů pomáhá vzniknout skutečně krásným věcem.

SDÍLET
sinfin.digital