Po koronakrizi mohou zrychlit mezinárodní arbitráže. Rowan Legal chce v Česku „e-hearing“

Jan Januš

08. 06. 2020 • 08:30

KORONAVIRUS V ADVOKACII | Advokátní kancelář Rowan Legal přešla během koronavirové pandemie na práci z domova, do budoucna ji chce nabízet svým lidem i jako benefit, popisuje v dalším pokračování velké ankety INFO.CZ Koronavirus v advokacii její partner Miloš Olík. Propouštět kvůli krizi kancelář nehodlá, nebude ani poskytovat slevy či snižovat ceny, klientům ale nabízí jiné možnosti, jak složitou dobu přečkat. Firma bude rovněž usilovat o zefektivnění mezinárodních arbitráží: „Ústní jednání je možné konat prostřednictvím videokonferencí, a víme, kde jsou úskalí tohoto způsobu, a na co si dát pozor. Rádi bychom tyto znalosti převedli do českého prostředí a pomohli zavést arbitrážní e-hearing do běžné praxe,“ říká Miloš Olík.

Inspirovala vás současná krize k nějakým inovacím při poskytování služeb?

Již před mnoha lety jsme v naší advokátní kanceláři zformulovali dlouhodobou vizi, ve které mimo jiné stojí, že díky inovacím jsme stále o krok napřed. Snažíme se neustále naši vizi naplňovat, a proto si troufám prohlásit, že současná krize pro nás není vysloveně inspirací pro zavedení něčeho zcela nového.

Svět se zavedením plošných karanténních opatření změnil prakticky z minuty na minutu. Zaznamenali jsme obrovskou snahu mnoha klientů, kolegů a spolupracovníků k rychlému přesunutí všech osobních schůzek, různých setkání, vzdělávání a vůbec poskytování služeb do online prostředí. Pro ty, kteří již před krizí měli technické zázemí a uměli ho vhodně využívat, to vůbec nebyl problém. Naopak se ukázalo, že ačkoliv je člověk tvor společenský a rád se setkává osobně, tak mnohá jednání se prostřednictvím videokonferencí nebo telefonických konferencí realizovala bez obtíží a velmi efektivně.

V konkrétních kauzách jsme si na vlastní kůži ověřili, že dokonce i dříve pro mnohé nepředstavitelné možnosti, jako je např. mediační setkání či konání ústního jednání v arbitráži, lze v některých případech konat bez problémů přes videokonferenci. O významných časových úsporách a úsporách nákladů pak není třeba dále hovořit.

Z našeho pohledu tedy krize spíše urychlila zavedení a rozšíření některých inovací a ukazuje se, že v mnoha případech jsou tyto inovace efektivnější a nahradí dřívější způsoby poskytování právních služeb, byť ne zcela.

Plánujete dále rozvíjet poskytování služeb prostřednictvím dálkové komunikace? Jakým způsobem?

Určitě, na tomto poli máme i do budoucna velké plány. Konkrétně lze zmínit třeba přesun přednáškových aktivit do online prostředí a pořádání webinářů. Naši kolegové jako přednášející vedli několik webinářů a zpětná vazba byla pokaždé velmi pozitivní. Navíc máme zakoupenou šikovnou platformu BigMarker, která nám k tomu pomáhá. Do budoucna plánujeme tento kanál využívat častěji.

Velmi hrdí jsme také na projekt „UNIque Law“, ve kterém se spojily tři advokátní kanceláře (vedle nás ještě PRK Partners a tdpA) a společně přinášíme praktické online přednášky pro studenty práv a odbornou veřejnost.

Jako kancelář se dlouhodobě podílíme na projektech pomáhajících v digitalizaci Česka a jednotlivých úřadů. Z našeho pohledu aktuální situace celkovou digitalizaci a elektronizaci jen urychlí.

Na poli řešení sporů máme také velké plány. V mezinárodních arbitrážích vidíme, že ústní jednání je možné konat prostřednictvím videokonferencí, a víme, kde jsou úskalí tohoto způsobu, a na co si dát pozor. Rádi bychom tyto znalosti převedli do českého prostředí a pomohli zavést arbitrážní e-hearing do běžné praxe, neboť pro mnohá jednání to bude znamenat nízké náklady a vysokou efektivitu.

Dále pak věříme, že i jednání s klienty bude častěji konáno online a je tedy třeba i nadále udržovat komunikační kanály na nejvyšší možné úrovni zabezpečení. Je ale pravdou, že stejně tak se už těšíme na osobní setkání s našimi klienty, i když budou možná v menší míře než dříve. Nicméně považujeme osobní kontakt s klienty, minimálně v počátku, za základ k vybudování vztahu mezi advokátem a klientem. Technologie jsou skvělé, ale lidský kontakt nenahradí.

Přistoupíte, či jste již přistoupili, vzhledem k současným ​ekonomickým vyhlídkám k úpravě cen? Jakým způsobem?

Reagovali jsme v maximální míře proklientsky a přizpůsobili formu poskytování našich služeb konkrétním potřebám klientů. Z našeho pohledu není cestou poskytovat slevy nebo snižovat ceny. Naše cesta, kterou volíme v této situaci má několik pilířů:

1. Poskytujeme podporu nad rámec právní služby. Spojili jsme se s našimi klienty a informovali je o dopadech současných opatření s ohledem na specifika jejich byznysu a samozřejmě jsme pro ně také připravili přehledné podklady, co se týče možnosti státních podpor.

2. Důležité smlouvy a dokumenty dáváme zdarma – na našem webu jsme připravili online databázi vzorů smluv a dalších formulářů, které si mohou naši klienti, ale i kdokoliv jiný, zdarma stáhnout.

3. Spojili jsme se s Hospodářskou komorou České republiky, kde jsme v rámci online poradny poskytovali rady podnikatelům bezplatně. Přes tuto platformu jsme zodpověděli přes 80 dotazů firem ze všech sektorů.

Dopadne současná krize nějak do vaší personální politiky?

Našeho týmu si velmi vážíme a mým kolegům patří velký dík za jejich flexibilitu. Na začátku vládních opatření jsme ze dne na den zavedli povinný home office. Ne pro každého to bylo jednoduché, ale byli jsme v pravidelném kontaktu a vzájemně se podporovali. Jsme velmi hrdí, že jsme to všichni nakonec zvládli naprosto hladce a daná situace neměla žádný vliv na kvalitu poskytovaných služeb. Jen to ukazuje, že jsme opravdový tým, který táhne za jeden provaz. Dokonce jsme v průběhu home office dokázali částečně restrukturalizovat supportní tým tak, jak jsme měli v plánu, a krize nás nijak nezbrzdila. 

Žádné změny v týmu tedy kvůli krizi jako takové neplánujeme. Pokud se nám podaří udržet růst kanceláře podobně jako v předchozích letech, budeme tým i nadále rozšiřovat. Z krize jsme si ověřili, že home office je funkční alternativou k dennodennímu chození do práce. Proto nyní připravujeme možnosti fungování v homeoffice pro naše právníky jako jeden z dalších benefitů pro ně, ale jak se ukázalo v konečném důsledku i pro kancelář a naše klienty.

Do ankety se již zapojili: Robert Němec z PRK Partners, Jaroslav Havel z Havel & Partners, Jan Spáčil a Jan Kotous z Deloitte Legal, Dagmar Dubecká z Kocián Šolc BalaštíkStanislav Dvořák z Eversheds Sutherland.

SDÍLET