Poptávka po Rödl & Partner v důsledku pandemie vzrostla, někde jsou ale třeba delší lhůty splatnosti

Jan Januš

18. 06. 2020 • 08:00
KORONAVIRUS V ADVOKACII | Většina velkých advokátních kanceláří působících v Česku kvůli koronavirové krizi plošně nezlevní své služby, vyplývá z velké ankety INFO.CZ Koronavirus v advokacii. Po PRK Partners, KŠB či Brož & Sokol & Novák to naznačuje rovněž partnerka Rödl & Partner Monika Novotná. „Ceny za naše poradenské služby sjednáváme vždy individuálně v závislosti na časové i odborné náročnosti, tento způsob zachováme i do budoucna. V některých případech s klienty, kteří mají krátkodobé ekonomické problémy v důsledku přerušení jejich podnikání, sjednáváme delší lhůtu splatnosti,“ odpovídá Novotná, která je zároveň místopředsedkyní České advokátní komory.

 

Inspirovala vás krize k nějakým inovacím při poskytování služeb?

Zásadní změnou bylo aktivní využívání prostředků vzdálené komunikace jako Skype nebo MS Teams pro jednání s klienty. Díky našemu IT oddělení jsme dokázali velmi rychle reagovat na uzavřené hranice i heslo Stay home, aniž bychom registrovali nějaké větší komplikace. Myslím, že do budoucna bude tento způsob komunikace zachován zejména v případech, kdy budou účastníci z různých zemí a jejich společné osobní setkání by bylo časově i ekonomicky náročné.

Plánujete dále rozvíjet poskytování služeb prostřednictvím dálkové komunikace?

Určitě ano, a to zejména prostřednictvím videokonferencí. Písemnou komunikaci již dlouhodobě řešíme prostřednictvím e-mailu, pro sdílení rozsáhlých podkladů máme vlastní zabezpečenou aplikaci RDox, na kterou si již naši klienti zvykli.

Přistoupíte, či jste již přistoupili, vzhledem k současným ​ekonomickým vyhlídkám k úpravě cen? Jakým způsobem?

Ceny za naše poradenské služby sjednáváme vždy individuálně v závislosti na časové i odborné náročnosti, tento způsob zachováme i do budoucna. V některých případech s klienty, kteří mají krátkodobé ekonomické problémy v důsledku přerušení jejich podnikání, sjednáváme delší lhůtu splatnosti. Vedle toho poskytujeme pro bono poradenské služby klientům v obtížné sociální situaci, v tomto směru spolupracujeme například s domovem seniorů Sue Ryder.

Dopadne současná krize nějak do vaší personální politiky?​​​​

Jsme moc rádi, že naše kancelář nezaznamenala v důsledku pandemii snížení poptávky po poradenských službách, spíše naopak, takže zásadní personální změny nepředpokládáme.

Do ankety se již zapojili: Robert Němec z PRK Partners, Jaroslav Havel z Havel & Partners, Jan Spáčil a Jan Kotous z Deloitte Legal, Dagmar Dubecká z Kocián Šolc Balaštík, Stanislav Dvořák z Eversheds Sutherland, Miloš Olík z Rowan Legal, Jiří Novák ml. z Brož & Sokol & NovákJakub Dohnal z Arrows.

 

SDÍLET