Skils, pokračovatelka Weil, Gotshal & Manges, má 10 partnerů. Muzikář předsedá i jejímu nadačnímu fondu

Jan Januš

15. 01. 2019 • 07:30

Původem americká advokátní firma Weil, Gotshal & Manges odešla na začátku letošního roku z českého trhu. Celou pražskou kancelář převzal se všemi právníky, klienty a rovněž s identifikačním číslem její dosavadní šéf Karel Muzikář spolu s dalšími partnery. Advokátní kancelář se nyní nazývá Skils a vlastní ji čtyři lidé: Karel Muzikář společně s Karlem Dřevínkem, Petrem Severou a Karolínou Horákovou. Ve firmě působí celkem 10 partnerů.

„Z mého pohledu není nového celkem nic. Kromě toho, že jsme po 25 letech fungování v rámci advokátní kanceláří Weil našli jiný model spolupráce. Budeme spolupracovat nadále, ale pod jiným názvem. Kancelář zůstává nezměněná, se stejným IČem, se stejnými lidmi. Kvalitu v advokacii nedělají jména, ale konkrétní lidé. Došlo pouze ke změně vlastnické struktury. Místo partnera londýnské kanceláře převzali jeho podíl jiní společníci, kteří byli dosavadními ekvitními společníky celého Weilu," říká Karel Muzikář ve velkém rozhovoru pro INFO.CZ, který vyjde ve čtvrtek.

Informace o advokátní kanceláři Skils, kterou Karel Muzikář rovněž řídí, lze dohledat také ve veřejném rejstříku a rovněž na jejích vlastních webových stránkách.

Kdo Skils zastupuje a kdo má jaký vliv?

Podle informací z veřejného rejstříku má Skils s.r.o. advokátní kancelář čtyři jednatele, jimiž jsou právě zmínění společníci. Předsedou rady jednatelů je pak Karel Muzikář. „Společnost zastupuje ve všech záležitostech předseda rady jednatelů samostatně nebo kteříkoli dva jednatelé společně,“ dočteme se.

Právě Muzikář drží největší podíl ve společnosti, konkrétně 42 procent. Sám ji ale tedy neovládá. Zatímco Dřevínek i Severa mají shodně po 24 procentech, Horáková disponuje nejmenším podílem, které čítá 10 procent. Na majetkové poměry a změnu názvu již dříve upozornily Lidové noviny. Základní kapitál společnosti je 200 tisíc korun.

V kanceláři působí 10 partnerů

Společníci vystupují v advokátní hierarchii rovněž v pozici partnerů, těch je podle webových stránek kanceláře ještě dalších šest. Dále jde o Romana Vojtu, Martina Kramáře, Jiřího Kindla, Romana Janečka, Vladimíra Kykala a Libora Morávka. Celkem má mít firma asi 50 právníků.

Kancelář poptává rovněž nové lidi. Hlásit se jí mohou advokáti a advokátní koncipienti. Požaduje velmi dobrou znalost platného práva, motivaci k vysokému pracovnímu nasazení a znalost anglického jazyka.

Firma využívá stále stejné prostory, v budově u paty Karlova mostu na Křížovnickém náměstí. A k tomu, že jen navazuje na dosavadní působení Weilu, se hrdě hlásí. „Právní služby v České republice poskytujeme už od roku 1992, v letech 1992 až 2018 jako součást mezinárodní advokátní kanceláře Weil, Gotshal & Manges. Ke konci roku 2018 se obchodní firma změnila na Skils s.r.o. advokátní kancelář,“ dočteme se tak na jejím webu.

Muzikář předsedá i nadačnímu fondu Skils

Pod názvem Skils najdeme v rejstříku rovněž nadační fond. I ten je pokračováním činnosti spojené s Weil, Gotshal & Manges a jejím nadačním fondem. Fond má správní radu, kterou řídí opět Karel Muzikář a vedle něj v ní zasedají rovněž zmínění Petr Severa a Karel Dřevínek, Karolína Horáková nikoliv. Zakladatelem fondu je advokátní kancelář Skils, revizorem pak zmíněný partner Martin Kramář.

Na webových stránkách kanceláře je věnován významné prostor její pro bono činnosti. „V kultuře advokátní kanceláře Skils je hluboce zakořeněný závazek k pro bono poradenství, stejně jako přesvědčení, že právní asistence méně šťastným členům naší společnosti patří k nejvyšším hodnotám, jaké může advokátní kancelář nabídnout,“ dočteme se na webu kanceláře.

S tím, že v nedávné době poskytovala kancelář právní poradenství třeba Chartě 77/Kontu bariéry, Nadaci Bátor Tábor či spolku Klub za starou Prahu.

„Skils s.r.o. advokátní kancelář je také hlavním partnerem nadačního fondu Skils – nadační fond. Ten byl zřízen na počátku roku 2009 (jako WEIL, GOTSHAL – nadační fond), aby přispíval ke zlepšování a rozvoji kvality života jednotlivce, rozvoji duchovních a materiálních hodnot a uplatňovaní základních lidských práv a humanitárních zásad ve společnosti. Nadační fond svojí činností navazuje na rozsáhlou charitativní podporu poskytovanou advokátní kanceláří Skils,“ dočteme se na webu.

SDÍLET