Vašíček a partneři chystají distanční valné hromady, zastropovali také některé ceny

Jan Januš

25. 06. 2020 • 08:00
KORONAVIRUS V ADVOKACII | Advokátní kancelář Vašíček a partneři připravuje ve spolupráci s notáři distanční valné hromady. Inspirovala je k tomu koronakrize a přechod lidí na dálkovou komunikaci. Jak v pokračování ankety INFO.CZ Koronavirus v advokacii prozrazují Vladislava Křivová a Adam Škarka, firma rovněž upravila některé ceny, například při uplatnění nároků na náhradu škody způsobené koronavirovými opatřeními.

 

Inspirovala vás krize k nějakým inovacím při poskytování služeb?

Už před krizí jsme hodně pracovali s prostředky komunikace na dálku, ale jednalo se spíše o interní nastavení a emailovou komunikaci s klienty. Díky krizi jsme začali i s klienty komunikovat v mnohem větší míře prostřednictvím videokonferencí a i ti nejkonzervativnější z našich klientů si na pohodlnost setkávání se na dálku zvykli velmi snadno. Krize nás tak inspirovala k přemýšlení nad tím „co vše“ lze realizovat distančně a ušetřit tak plno času stráveného na cestě pro obě strany.

Plánujete dále rozvíjet poskytování služeb prostřednictvím dálkové komunikace?

V současné době máme několik nápadů a rozhodně bychom neradi celospolečenské přiklonění k dálkové komunikaci nechali „vyšumět“. V současné době plánujeme změny jak v klientské, tak v personální rovině. Ve spolupráci se „stejně smýšlejícími“ notáři připravujeme distanční valné hromady a začali jsme výrazně více využívat dříve podceňovaný režim homeoffice a dálkové komunikace s našimi kolegy. Zjistili jsme, že mnohým z nás režim homeoffice vyhovuje a v rozumné míře nijak zásadně neomezuje naši produktivitu.

Přistoupíte, či jste již přistoupili, vzhledem k současným ​ekonomickým vyhlídkám k úpravě cen?

Přistoupili jsme zejména k úpravě cen u právních služeb, které bezprostředně souvisejí s koronavirovou krizí. Příkladmo lze zmínit naši nabídku týkající se uplatnění nároků na náhradu škody způsobené koronavirovými opatřeními. Rozhodli jsme se klientům nabídnout jak zvýhodněnou hodinovou sazbu, kterou jsme snížili na dva tisíce korun za hodinu, tak zastropování jednotlivých fází soudního řízení maximální částkou (při platbě předem).

Již před koronavirovou krizí jsme se také pustili do sjednocování časové náročnosti jednotlivých úkonů a do vylepšování komunikace časové náročnosti klientům. Chtěli jsme, aby pro naše klienty byly všechny ceny snáze předvídatelné a byť se jedná o dlouhodobý proces, pevně věříme, že se nám v budoucnu vyplatí. Dle našeho názoru totiž lze očekávat rozšíření určité „opatrnosti“ napříč celou ekonomikou. Klienti budou chtít vědět na korunu přesně, co za služby zaplatí, a my jim to budeme schopni říci.

Dopadne současná krize nějak do vaší personální politiky?​​​​

Doufáme, že díky šíři našeho portfolia klientů nebudeme nuceni k tomu, abychom zásadně měnili naši personální politiku a mimo výše zmíněné rozšíření homeoffice zatím žádné změny neplánujeme. Během koronavirové krize jsme experimentovali s frekvencí porad (dvakrát až třikrát týdně jako kompenzaci za absenci osobního kontaktu) a je možné, že některé poznatky implementujeme i do budoucna. V náročných obdobích a pří zvýšeném množství práce mohou porady výrazně pomoci nejen při organizaci práce, ale také mohou kolegům pomoci se zastavit a nadechnout.

Další příspěvky do ankety Koronavirus v advokacii najdete zde.

SDÍLET