Agrofert je v problémech. Strach z trestní odpovědnosti ale u firem roste už řadu měsíců | info.cz

Články odjinud

Agrofert je v problémech. Strach z trestní odpovědnosti ale u firem roste už řadu měsíců

Dotační kauzy společnosti Agrofert patrně ještě oživí zájem o téma trestní odpovědnosti právnických osob a compliance, tedy zajištění souladu vnitřních procesů a právních předpisů. Několik advokátních kanceláří, které se této oblasti věnují, ještě před zveřejněním vzpomínaného auditu pro INFO.CZ potvrdily, že zájem o jejich služby v poslední době roste. Proč tomu tak je? Mají firmy z českých zákonů najednou větší strach než v minulosti?

„Zvýšený zájem o oblast compliance se zaměřením na trestní právo registrujeme zhruba od doby přijetí zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a zvláště pak po jeho novelizaci, kdy se podstatně rozšířil okruh trestných činů, za něž lze firmy postihovat,“ říká například řídící partner jedničky trhu Havel & Partners Jaroslav Havel.

„V uplynulých letech jsme realizovali desítky auditů a šetření pro největší finanční instituce, dále pak státní a obecní podniky, ale i nadnárodní korporace, zejména pak ze sektorů zdravotnictví a farmacie, dopravy anebo obranného průmyslu. Spolupracovali jsme s forenzními odděleními auditorských firem tzv. velké čtyřky, bezpečnostními a detektivními agenturami, Policií ČR a dokonce i americkou FBI,“ dodává Havel.

Klienti podle jeho slov totiž začali více přemýšlet o prevenci a začali poptávat vytvoření či revize svých criminal compliance programů, protikorupčních řádů, risk management manuálů, etických kodexů či jiných interních předpisů.

„Celá řada našich mandátů se týká rovněž tzv. investigací, tedy zejména interních podnikových šetření včetně využití specializovaných forenzních IT aplikací, prohlídek obchodních prostor (dawn raids) či vyhledávání ukrytého majetku a jeho zajišťování v rámci trestního řízení, což jsme díky spolupráci s advokátní kanceláří Seifert a partneři rovněž schopni realizovat, protože máme v týmu vlastní interní vyšetřovatele,“ uvádí Jaroslav Havel.

Kancelář se podle jeho slov podílí rovněž na projektech kybernetické bezpečnosti nebo například organizaci podnikových programů pro whistleblowery.

Významný nárůst agendy potvrzuje také Jitka Logesová, která řídí českou pobočku kancelář Wolf Theiss a ve firmě má rovněž na starosti celoevropský investigativní tým:

„Související právní poradenství se týká zejména správného nastavení compliance management systémů hlavně s ohledem na výsledky interních šetření. V této oblasti vnímáme za poslední dva roky silný nárůst poptávky.“

Proč roste zájem o compliance poradenství?

Zájem nezaznamenávají jen advokáti, ale rovněž další firmy. „Zájem o compliance poradenství dlouhodobě stoupá a boom zažívá především v posledních dvou letech,“ potvrzuje řídící partner Screening Solutions Petr Moroz.

Přispívají k tomu podle něj čtyři základní faktory: „V první řadě roste počet stíhaných i pravomocně odsouzených společností, takže firmy si začínají uvědomovat, že ta hrozba je reálná. Obavy vzbuzuje také rostoucí počet „dawnraidů“, tedy takzvaných nájezdů za úsvitu. A nejde jen o orgány činné v trestním řízení, přibylo také zásahů Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Těch je opravdu hodně, často mají rozměr phishingu (něco se vždy najde) a jen málo firem je na tyto situace dobře připraveno. K popularizaci tématu přispělo také Nejvyšší státní zastupitelství, které ve své aktualizované metodice jasně sděluje, jakými pravidly by se měly české korporace řídit. A konečně roste počet klientů, u kterých zavedení kvalitního compliance management systému vyžaduje zahraniční akcionář.“

Když už je firma v problémech...

Podobně odpovídá rovněž partner kanceláře Dentons Ladislav Smejkal: „Obecně poptávka po vytvoření kvalitního interního compliance management systému a souvisejících opatření v poslední době výrazně roste. Samozřejmě nejvíce u klientů, kteří již s trestní kauzou zkušenosti mají, nebo třeba díky prohlídce ze strany Policie ČR či Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže identifikovali nová rizika, která chtějí řídit. Novým důvodem pro tvorbu kvalitního compliance je pak u řady klientů potřeba lépe vypadat navenek vůči investorům či zahraničním obchodním partnerům a dodavatelům.“

Vyšší zájem klientů vidí také Václav Vlk, a to i přesto, že se jeho kancelář Moreno Vlk & Asociados tématu zase až tolik nevěnuje: „Zvýšení zájmu jsme zaznamenali, ale slovní spojení velký zájem bych v naší kanceláři nepoužil. To je ovšem dáno evidentně její velikostí a okruhem klientů.“

Souvisí to i s GDPR

Některé další kanceláře pak mluví spíše o konstantním zájmu klientů o tento typ poradenství. „Zájem o implementaci obecného criminal compliance programu dosáhl vrcholu patrně v souvislosti s novelou zákona o trestní odpovědnosti právnických osob z prosince 2016, zaznamenáváme i nyní vysokou poptávku klientů o poradenství v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob,“ říká pak za kancelář Sniehotta & Vajda Lukáš Vajda.

„V souvislosti s rostoucím počtem stíhaných právnických osob si klienti uvědomují důležitost nastavení správné a účinné ochrany svých společností. Zájem právnických osob o nastavení criminal compliance programu často souvisí i s existencí podezření na možné protiprávní jednání v rámci její struktury. A konečně v poslední době jsme zaznamenali významný nárůst poptávky našich klientů o přípravu komplexních compliance programů zaměřujících se nejen na obecné criminal compliance, ale rovněž na další právní oblasti relevantní pro danou společnost. To může souviset s větším důrazem subjektů obecně na compliance způsobený mimo jiné i popraskem okolo GDPR,“ dodává.

„Zájem o tento typ poradenství je stálý, bez výkyvů,“ říká pak Lukáš Trojan, který se svým týmem nedávno odešel z KŠD Legal a založil novou kancelář tdpA: „Řada společností stále ještě dostatečně neimplementovala systémy CMS a ty, které tak učinily, je musí neustále zkvalitňovat a rozvíjet. Po prvotním náběhu, který lze označit za určitý druh vlny, dochází nyní ke standardními kontinuálnímu poradenství.“

„O související právní poradenství, tedy o právní poradenství v oblasti trestního práva ze strany právnických osob, je zájem ve dvou rovinách, a to jednak ze strany obviněných právnických osob, jednak ze strany právnických osob, které chtějí naplnit preventivní požadavek zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a mít funkční Compliance program. Lze konstatovat, že zájem není malý,“ říká pak za kancelář Gřivna & Šmerda Lukáš Bohuslav.

 

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud