„Akt milosrdenství“ v případu žalobce–potížisty. Seznam jeho prohřešků soudce četl půl hodiny | info.cz

Články odjinud

„Akt milosrdenství“ v případu žalobce–potížisty. Seznam jeho prohřešků soudce četl půl hodiny

ČESKÁ JUSTICE | O třicet procent bude mít příští dva roky snížený plat státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Ostravě Martin Pavelka. Přestože jde o druhé nejpřísnější možné kárné opatření, odcházel od Nejvyššího správního soudu spokojený. V jeho případě totiž velmi reálně hrozilo, že za dlouhodobé průtahy v desítkách dozorovaných věcí bude zbaven funkce. Kárný senát své rozhodnutí nazval doslova „aktem milosrdenství“ a varoval, že případné další kárné řízení už nemůže skončit jinak než odebráním taláru. Podle Pavelkových nadřízených je to přitom jen otázkou času: Průtahy jsou mu vytýkány po celých sedmnáct let jeho působení na státním zastupitelství a jakákoliv snaha jeho práci zlepšit se naprosto míjí účinkem.

Šestačtyřicetiletý Martin Pavelka přitom před kárným senátem stál již v roce 2018. Průtahy mu tehdy vynesly půlroční redukci platu o deset procent. Už předtím mu ovšem nadřízení udělili za stejné provinění pět důtek (první v roce 2011). Podle nynějšího kárného navrhovatele krajského státního zástupce v Ostravě Libora Malého to ale zjevně nikdy nepřineslo žádný trvalejší výsledek. Ve svém podání uvedl celkem 59 průtahů ve 41 věcech – nezřídka šlo o průtahy opakované či nečinnost ve věcech, kde se policejní orgán několikrát dožadoval rozhodnutí, někdy nerespektoval ani přímý pokyn nadřízených, aby věc co nejdříve vyřídil. Často šlo už z principu o věci urgentní povahy (zejména stížnosti proti zahájení trestního stíhání), kde urychlené rozhodnutí vyžaduje přímo zákon. Délka nečinnosti se pohybovala od tří až po 25 měsíců.

Dva kárné návrhy na Pavelku podal v loňském roce jeho přímý nadřízený Mgr. Ladislav Hradil, Nejvyšší správní soud ale 18.12. 2019 dospěl k závěru, že Hradil jakožto pouze pověřený vedením OSZ Ostrava tuto pravomoc nemá.

Spisy schovává do skříně, dává lživá vyjádření

Jak Malý, tak Hradil, slyšený jako svědek, se ve svých vyjádřeních před kárným senátem zcela shodovali v tom, že Martin Pavelka není schopen funkci státního zástupce objektivně vykonávat. Jeho práce je podle nich naprosto nesystematická až chaotická, nedokáže posoudit urgentnost a stanovit si priority, zcela nesmyslně odkládá na dlouhou dobu nejen meritorní rozhodnutí, ale i jednoduché formální úkony v trvání pouhých desítek sekund. Se spisy nakládá v rozporu s interními předpisy. Namísto toho, aby je vracel do kanceláře, která by ho pak sama upozornila na končící lhůty, má je u sebe na stole, nebo je dokonce schovává do skříně, protože sám ví, že už nastal vážný problém, který ale není schopen jakkoliv řešit. Mgr. Hradil vysvětlil, že hned po svém nástupu do funkce (pověřen vedením OSZ Ostrava byl k 1. 2.2019) zjistil, že Pavelka mu předložil k podpisu „lživé vyjádření“ pro KSZ Ostrava: Průtahy v jedné cause odůvodňoval tím, že se stále čeká na právní pomoc ze Slovenska, ve spise ale Hradil našel založený už starší přípis slovenské strany, že požadavek OSZ Ostrava nesplňuje formální náležitosti a je třeba jej podat správně. O tomto Pavelka vůbec nevěděl, nebo na něj „zapomněl“.

Největší problém u Martina Pavelky vidí oba nadřízení v tom, že své chyby sice uznává, „sype si popel na hlavu“ a slibuje nápravu, k té ale nikdy na delší dobu nedojde. Pouze v závěru loňského roku při podání aktuálně projednávané kárné žaloby byl značným tlakem vedení donucen k tomu, aby většinu restů dohnal – Hradil prý tehdy ještě věřil, že pokud si Pavelka dokáže tuto pracovní disciplínu udržet, nemusely by se problémy opakovat. Nicméně když v předvečer projednání kárné žaloby nahlédl do ISYZu (informačního systému pro státní zastupitelství) objevil zhruba deset dalších průtahů s intenzitou kárného provinění.

Text vyšel na serveru Česká justice, pokračování čtěte tady >>>

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud