Benda: Mnozí státní zástupci se starají o svou popularitu i na úkor podezřelých | info.cz

Články odjinud

Benda: Mnozí státní zástupci se starají o svou popularitu i na úkor podezřelých

Na INFO.CZ právě vychází obsáhlý seriál Státní zástupci - čas na změnu? O odborná vyjádření jsme požádali rovněž předsedu Ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny Marka Bendu (ODS). „Úkolem orgánů činných v trestním řízení a to zejména v jeho neveřejné části, není zajistit si veřejnou podporu k odsouzení (a už vůbec ne skandalizovat jednotlivé osoby). Jejich úkolem je zajistit důkazně skutkový stav a předstoupit před soud. A to se mnohdy neděje. Stejně tak je v řadě případů postupováno čistě alibisticky, právě podle zásady „V pochybnostech žaluji,“ říká Benda.

Jak byste veřejnosti popsal pozici státního zástupce?

Státní zástupce je orgánem výkonné moci, který zastupuje stát u soudu v trestním řízení. Je jediný, kdo má právo hájit veřejný společenský zájem na spravedlivém potrestání pachatele trestného činu.

Co patří k jeho hlavním úkolům?

Hlavním úkolem je dohlížet na zákonnost trestního řízení před předložením věci soudu k rozhodnutí. A posléze uhájit veřejný zájem na potrestání při jednání před nezávislým soudem proti obhajobě obžalovaného.

Co by tedy měl státní zástupce dělat?

Státní zástupce by se měl starat o správný a zákonný průběh přípravného řízení. Jeho úkolem je chránit stejně veřejný zájem, oprávněné zájmy poškozených i spravedlivý postup vůči podezřelému.

Co by naopak dělat neměl?

Zde jsou podle mého názoru dvě kategorie. První: Okruhy, které státnímu zastupitelství přidělil zákonodárce, ale já toto přidělení pokládám za chybné. Typicky se jedná o různé dohledy a navrhovací pravomoci v jiných než trestních řízeních (konkursní, některá civilní řízení), které vracejí státní zastupitelství do časů bývalé prokuratury a jejího všeobecného dozoru nad zachováváním socialistické zákonnosti.

A druhá: Některé kroky, které dělají státní zástupci v rámci své trestní působnosti a které mi připadají příliš aktivistické. Úkolem státních zástupců je ctít platné zákony a ne se je pokoušet vykládat tak, jak si zrovna žádá veřejné mínění. Sama myšlenka odvážných právních konstrukcí mi připadá neudržitelná. Stejně tak jsem se vždy více ztotožňoval s výrokem „V pochybnostech nežaluji“ než s jeho obrácenou variantou.

Stává se přesto, že tyto věci státní zástupci dělají?

Určitě stává. Mnozí státní zástupci se starají o svou veřejnou popularitu mnohdy na úkor práv podezřelých. Úkolem orgánů činných v trestním řízení a to zejména v jeho neveřejné části, není zajistit si veřejnou podporu k odsouzení (a už vůbec ne skandalizovat jednotlivé osoby). Jejich úkolem je zajistit důkazně skutkový stav a předstoupit před soud. A to se mnohdy neděje.

Státní zástupci - čas na změnu?
Státní zástupci drží v mnohém naše životy v rukou. Právě oni rozhodují o tom, zda půjdeme k soudu, nebo ne. Právě oni svým zásahem na Úřadu vlády shodili vládu Petra Nečase (ODS) a otevřeli cestu k premiérství Andreje Babiše (ANO). Postupem času přitom na veřejnost vyplouvá stále více jejich přešlapů. Je čas na reformu postavení státního zastupitelství? Měli by být státní zástupci za své počínání odpovědní více, než jsou dnes? INFO.CZ otvírá nový desetidílný seriál Státní zástupci - Čas na změnu? Podrobně v něm zanalyzujeme podstatu profese státních zástupců, její historii, to, co žalobci smějí a co naopak nesmějí a zaměříme se rovněž na možné změny, které by byly v této profesi vhodné. Seriál upozorní rovněž na ty nejkřiklavější problémy, které se v souvislosti se státními zástupci objevují.

Stejně tak je v řadě případů postupováno čistě alibisticky, právě podle oné zásady „V pochybnostech žaluji“. Místo převzetí odpovědnosti za rozhodnutí se obtěžuje soud, aby náhodou státní zástupce nebyl nařčen z přílišné měkkosti. Co pokládám ovšem za velmi fatální jsou snahy se v některých případech nekonečně odvolávat, jen aby se náhodou neukázalo, že někdo udělal chybu.

Jaké byste navrhoval v tomto okruhu otázek změny či posuny?

Občas říkám, že naše země má málo nakoukán film 12 rozhněvaných mužů. Ona zásada, že je třeba zajistit osvobození nevinného i kdyby mělo uniknout i několik pachatelů. Musíme k trestnímu řízení přistupovat mnohem více touto optikou.

Pokud jde o změny v otázkách vztažených ke státnímu zastupitelství, chtěl bych se znovu pobavit o všech oblastech působnosti v netrestních řízeních. A státní zástupce by si měl být vědom své odpovědnosti (a to asi i kárné) v případech, kdy obviní nevinného. Mělo by se určitě více dohlížet na omezování práv osob, které nejsou viníky trestného činu.

V SERIÁLU STÁTNÍ ZÁSTUPCI - ČAS NA ZMĚNU? JIŽ VYŠLO:

1. DÍL Co dělají státní zástupci: Podávají obžalobu, dohlížejí ale i na práva (5. 2. 2019)

Šéf státních zástupců Lata: Jsme lovečtí psi trestního řízení, musíme ale hlídat i policii (5. 2. 2019) 

2. DÍL Žalobci mají desítky pravomocí, o to menší ale nesou odpovědnost (7. 2. 2019)

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud