Brněnská pobočka Havel & Partners loni utržila 72 milionů, letos to bude víc, říká Robert Neruda | info.cz

Články odjinud

Brněnská pobočka Havel & Partners loni utržila 72 milionů, letos to bude víc, říká Robert Neruda

Pro brněnskou pobočku advokátní kanceláře Havel & Partners pracuje více než 25 právníků. Mimo soutěžní právo pravidelně obsluhují přes 100 klientů. „Poradenství pro tyto klienty loni vygenerovalo obrat ve výši 72 milionů Kč, to je cca 14 procent z celkového ročního obratu kanceláře Havel & Partners. Obrat brněnské kanceláře v roce 2017 meziročně vzrostl o šest procent. Letos očekáváme ještě lepší ekonomický výsledek,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ Robert Neruda, který tuto kancelář společně s Ludvíkem Juřičkou řídí. 

Z jakého důvodu jste otevřeli kancelář i v Brně?

Brněnskou kancelář Havel & Partners jsme založili v roce 2009 jako jediní z velkých právních firem se sídlem v Praze. Byla to tehdy reakce na poptávku klientů žijících a podnikajících na jižní a střední Moravě a na Vysočině. Chtěli jsme jim být blíž a zároveň se přizpůsobit místním specifikům. Druhým důvodem je skutečnost, že v Brně sídlí vrcholné soudy a soutěžní úřad, a i těmto institucím jsme chtěli být blíž.

Jak je vaše brněnská kancelář velká?

V současné době v brněnské pobočce Havel & Partners působí více než 25 právníků, což nás řadí mezi dvě nebo tři největší advokátní kanceláře na Moravě a ve Slezsku.

Pokrýváme všechny oblasti, které po nás klienti požadují. Součástí týmu jsou specialisté na soutěžní právo a soutěžní ekonomii, na právo veřejných zakázek a více než 70 spolupracovníků zaměřených na správu a vymáhání pohledávek. Ve vysoce specializovaných záležitostech samozřejmě spolupracujeme s našimi kolegy z Prahy – to zajišťuje bezešvé sdílení veškerého know how, které ve firmě máme.

Plánujete její rozšiřování?

Brněnská kancelář je organizačně i personálně stabilizována, v tuto chvíli tak výraznější rozšiřování nemáme v plánu. Stabilní je také naše zázemí – od roku 2015 kancelář sídlí v Titaniu, moderním komplexu administrativních budov v centru Brna. Titanium má vynikající polohu z pohledu dostupnosti z dálnic D1 a D2 a blízkosti vlakového i autobusového nádraží.

Jaké se, v porovnání s Prahou, věnujete agendě?

Pokud se na nás klient obrátí v Brně, jsme mu schopni zajistit naprosto plnohodnotný servis s tou přidanou hodnotou, že nemusí cestovat do naší centrály v Praze. Naše kancelář si zakládá na specializovaném, a přitom komplexním právním poradenství. Jsme tedy schopni odvést stejně kvalitní práci bez ohledu na to, na kterou pobočku se klient obrátí.

Je to dáno tím, že pracujeme v týmech, které jsou propojeny, vzájemně se doplňují a přizpůsobují potřebám klienta. Určitým specifikem je poměrově větší zastoupení soutěžních právníků a ekonomů a specialistů na veřejné zakázky, což je dáno blízkostí soutěžního úřadu a přezkumných soudů.

Dále v Brně působí například specialisté na problematiku korporátního, nemovitostního a závazkového práva a rovněž odborníci na správní a soudní řízení a nově též bankovnictví. Vlastníci i manažeři rodinných firem, kterých je v regionu mnoho, pak využívají náš tým starající se o významné privátní klienty.

Jak je tato pobočka významná, pokud jde o celkový obrat kanceláře?

Odhlédneme-li od soutěžního práva, které je v tomto ohledu specifické, poskytuje brněnská kancelář právní poradenství pravidelně zhruba stovce klientů. Patří mezi ně průmyslové podniky, velké stavební firmy, rychle rostoucí soukromé firmy v oblasti IT, výroby, obchodu a služeb, instituce z veřejného sektoru, majitele rodinných firem i nově příchozí zahraniční investoři, zejména z USA, Německa, Rakouska a asijských zemí.

Poradenství pro tyto klienty loni vygenerovalo obrat ve výši 72 milionů Kč, to je cca 14 procent z celkového ročního obratu kanceláře Havel & Partners. Obrat brněnské kanceláře v roce 2017 meziročně vzrostl o šest procent. Letos očekáváme ještě lepší ekonomický výsledek.

Je brněnská pobočka řízena z centra, nebo je nezávislá na Praze?

Za vedení brněnské pobočky jsou zodpovědní dva partneři – Ludvík Juřička a já. Máme však velkou podporu dalších kolegů, část svého času v Brně tráví zejména Jaroslav Havel, David Neveselý a Štěpán Štarha.

Brno je s Prahou i Bratislavou vzájemně provázáno a sdílíme jak odborné know-how, tak i personální kapacity, zejména při složitých transakcích a případech.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud