Bude povinné odpovídat na vánoční přání? O právu na štěstí a o vánoční buzeraci píše Daniela Kovářová | info.cz

Články odjinud

Bude povinné odpovídat na vánoční přání? O právu na štěstí a o vánoční buzeraci píše Daniela Kovářová

Běžně mi denně chodí asi padesát mailů a přibližně stejný počet textových zpráv do různých aplikací a přes sociální sítě. Před dvěma týdny se však cosi změnilo. A ve čtvrtek mi přišlo mailů dvě stě osmdesát.

Lidé mně známí i neznámí, blízcí i vzdálení, a dokonce i naprosto cizí, rekrutující se z přátel na Facebooku, podlehli kouzlu Vánoc a začali rozesílat vtipné obrázky, barevné motivy, vánoční přání a řetězové maily, začasto formulované jako dotazy, výzvy či dokonce lehce manipulativní výhružky, cože se mi to přihodí, pokud nebudu v přeposílání pokračovat.

Dříve jsem se podobně činnosti také věnovala, po nocích tvořila firemní i rodinná blahopřání a sestavovala seznamy adresátů, kterým jsem do pozdní noci přání rozesílala. Proč tak my lidé činíme? Pro vlastní potěchu? Protože se to sluší či má? Aby nás sousedé nepomluvili? Anebo protože jiné firmy či známí taky vánoční blahopřání rozesílají? Je to správně a myslíme to vůbec upřímně? Či že by nám takové jednání ukládal český právní řád?

Každý má přirozené právo na vlastní podobu štěstí, jak moudře praví § 3 odst. 1 občanského zákoníku, ovšem pod podmínkou, že toto individuální štěstí nepůsobí újmu jiným lidem.

Přemíra šílenství zvaného předvánoční mnoha lidem újmu na duši zcela jistě způsobuje, proto mám právě pro jedince mně podobné svátečně optimistické ujištění. Jistě, regulujeme právními normami mnoho drobností každodenního života, je proto s podivem, že vánoční přání hypertrofie práva dosud opomíjela.

Pochopitelně není vyloučeno, že se někde uvnitř moudré a vševědoucí Evropské unie cosi chystá, například směrnice zrcadlově obráceného nařízení GDPR, ukládající povinnost na zprávy pozitivně a patřičně vánočně reagovat, ale zatím jde o oblast právně neregulovanou. Je proto třeba nahlas říct, že žádný zákon nikomu v naší zemi nenařizuje, ba ani nedoporučuje či neukládá na přání jakkoliv reagovat. Každý se proto může svobodně rozhodnout, jak s nimi naloží a jak se k nim postaví.

Chcete objednávat, zadávat, tisknout a rozesílat vánoční nebo novoroční blahopřání? Můžete, pokud vám to způsobuje radost, potěchu, spokojení z kreativní tvorby či libovolné jiné zadostiučinění.

Myslíte si, že v době elektronické je poněkud staromódní tisknou je v papírové podobě? Stejně je za pár týdnů všichni vyhodíte, že? Dáváte proto přednost podobně elektronické? Žádný problém! Líbí se vám posílat stovky mailů či zpráv přes Facebook, WhatsUpp, Messenger či použít jinou sociální síť? Čiňte tak podle vlastního uvážení, preferencí, časových možností, chuti a nálady.

Možnost volby je uklidňující a schopnost odmítnout manipulaci osvobozuje. Milí přátelé známí i neznámí, děkuji vám za vaše přání. Z Vánoc se chci těšit, a nikoliv stresovat, proto nečekejte, že vám budu odpovídat.

Svoboda volby nereagovat mi dovoluje neodpovídat také na komentáře, posty, články, dotazy, pozvání na kávu, na večeři či na nabídky kvalitního sexu doprovázené patřičnými fotografiemi.

Svoboda zahrnuje právo nepřeposílat řetězové maily navzdory cituplným prohlášením, co katastrofického bude následovat, anebo o co skvělého jsem svým rozhodnutím přišla.

Můj čas je jenom můj a nikdo z nás nemá víc než okamžik, jenž je právě v tuto chvíli. Protože minulost už nezměníme a budoucnost je vždycky nejistá.

Čiňte, co vám způsobuje štěstí. Klidné Vánoce a na shledanou v příštím roce.

JUDr. Daniela Kovářová je advokátkou a spisovatelkou, v minulosti působila jako ministryně spravedlnosti. 

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud