CEE Attorneys založí ředitelství v Praze a plánuje globální expanzi. Chce patřit k největším kancelářím na světě | info.cz

Články odjinud

CEE Attorneys založí ředitelství v Praze a plánuje globální expanzi. Chce patřit k největším kancelářím na světě

Mezinárodní advokátní kancelář CEE Attorneys, která vznikla z iniciativy původně české firmy Tomíček Legal, založí příští rok nové řídící centrum a umístí jej do Prahy. Plánuje ale rovněž expanzi, a to prakticky do celého světa. „V horizontu několika let budou moci klienti potkat CEE Attorneys také v Estonsku, Chorvatsku či Slovinsku. V průběhu příštího roku bychom pak rádi otevřeli kancelář v Bulharsku, kde jsou naše jednání velmi pokročilá. Tímto by došlo k naplnění našich regionálních plánů a další expanze se budeme účastnit již jako partner globální entity, kterou zakládáme v první polovině roku 2019 spolu s našimi partnerskými kancelářemi z Číny, Indie a Německa,“ říká exkluzivně pro INFO.CZ Zdeněk Tomíček, který ve firmě šéfuje právě expanzi.

V globální spolupráci advokátních kanceláří z různých kontinentů chce CEE Attorneys využít pro advokacii poměrně převratný byznysový model, vycházející z toho, že se partneři kanceláře dívají na právní poradenství jako na každý jiný byznys.

Vznikne jedna z největších právních firem na světě?

Hodlají se totiž soustředit na jeho škálovatelnost: „Snažíme se aplikovat model, který bude generovat zisk na základě přidané hodnoty, kterou implementujeme napříč světem. S nadsázkou tak lze říci, že budeme schopni vydělávat na poradenství, které poskytne brazilská kancelář argentinskému klientovi.“

„Tento postup nám umožní následně i získané prostředky zpětně reinvestovat do zázemí a dalšího rozvoje. Organizačně můžeme nejdříve hovořit opět o síti. Na druhou stranu od začátku víme, že každou síť chceme časem transformovat na mezinárodní korporaci, mezinárodní kancelář. A cíle si nedáváme malé. V horizontu 10-15 let bychom rádi patřili k největším advokátním kancelářím na světě, a to nejen co do obratu, ale i počtu právníků a zemí, ve kterých budeme působit. Věřím, že tyto cíle nejsou nereálné. Již v současné době máme celkem více jak 400 právníků ve 12 zemích, kteří pokrývají trh více než tří miliard lidí,“ plánuje Tomíček. 

Ředitelství bude v Praze 

Česká republika bude hrát v tom všem stále výraznou roli, čemuž nasvědčuje i to, že nově vzniklé ředitelství současné středoevropské kanceláře bude příští rok umístěno do Prahy:

„Potvrzuji, že zakládáme dceřinou společnost. Jedná se o administrativní dokreslení již zmiňovaného přechodu ze sítě na mezinárodní kancelář. Společnost bude založena v Praze, která tak bude oficiálně považována za „mezinárodní ředitelství“ CEE Attorneys. Jde o navázaní na skutečnost, že naše kořeny pocházejí právě z Prahy a jsem velmi rád, že tento nápad byl jasně podpořen všemi kancelářemi, které máme.“

Tato dceřiná společnost tak bude hlavním mezinárodním reprezentantem CEE Attorneys a bude vstupovat do obchodních vztahů, ve kterých bude reprezentován celý region. Důležitá pak pochopitelně bude její účast na výše uvedené mezinárodní společnosti.“

Firma poroste i v Česku

CEE Attorneys si tak plánuje říci hlasitě o slovo i na lokálních trzích. „Ve většině zemí, kde působíme, se řadíme k menším až středně velkým kancelářím. Cílem je toto změnit a posunout se dále. Na tomto cíli systematicky pracujeme. Naše kanceláře se stěhují do modernějších prostor, zvažujeme akvizice a fúze, řešíme otázky umělé inteligence a automatizace, soustředíme se na schopnosti poskytovat komplexní poradenství klientům, tj. nikoli pouze právní rady. Věříme, že těmito kroky nám budoucnost advokacie neuteče a zároveň budeme schopni překonat ekonomickou krizi, která se dle všech signálů velmi přiblížila,“ popisuje své plány Zdeněk Tomíček.

A jak se daří české kanceláři? „Nemůžeme si stěžovat. Podařilo se nám stabilizovat situaci po odchodu jednoho ze společníků a dnes jsme silnější než za doby jeho působení. Aktuálně máme mezi klienty významné hráče napříč různými sektory. Zaměřujeme se zejména na oblast fúzí a akvizic, nemovitostní právo, pracovní právo a soudní spory a arbitráže. Samozřejmě jsme schopni poskytovat i právní služby s přidanou hodnotou v různých oblastech sektorových regulací, například v energetice či farmacii.“

Kancelář se v únoru přesune do nových prostor: „Snažíme reagovat na neustále rostoucí tým – dnes je nás celkem okolo 20. Stejně tak cítíme, že s rostoucí poptávkou po našich službách je třeba zvýšit i kvalitu našeho zázemí. Stěhování tak bylo nezbytným krokem v dalším vývoji.

Obecně se pak snažíme vést naši pražskou kancelář bez ohledu na to, jaký je předmět jejího podnikání. Vždy je to o tom, co umíte klientovi nabídnout, jak se o něj umíte postarat a udělat ho spokojeným s produktem, který máte. Stejně tak je to při budování týmu, kdy se snažíme mít silný management, který je odpovědný za vedení jednotlivých pracovních skupin. Tyto advokáty vnímáme nejen jako seniorní právníky, ale především jako vrcholové manažery, kteří musí perfektně chápat ekonomiku jejich týmu a aktivně spolupracovat s klienty.“

Jak funguje současný model CEE Attorneys? 

CEE Attorneys v současnosti spojuje 11 kanceláří v osmi různých zemích. „Každá země mé své partnery. Koordinaci kroků zejména v oblasti business developmentu, marketingu a výzkumu a vývoje zajišťuje tříčlenné představenstvo. Zahraniční expanzi a spolupráci s partnery mimo tento region mám na starosti já, jakožto Group Director of Expansion. Klíčové otázky a otázky strategického vývoje pak řeší valná hromada, která se schází dvakrát ročně,“ popisuje základní model fungování Zdeněk Tomíček.

České advokátní kanceláře se v zahraničí příliš neprosazují, výjimkou je Slovensko, kde výrazně působí několik českých firem. Širší sítě má kromě CEE Attorneys zejména Peterka & Partners. 

Co tedy CEE Attorneys odlišuje od konkurence? „Ve vztahu ke klientům se odlišujeme zejména v jiném vnímání sebe sama a tím souvisejícím přístupem k poskytovaným službám. CEE Attorneys je totiž někde na pomezí. Chováme se ke klientům jako lokální advokátní kancelář. Máme však zázemí, možnosti, postupy a kontakty mezinárodní advokátní kanceláře. Tím jsme tak schopni pokrýt poměrně široké portfolio klientů, kteří právě toto vyhledávají a na trhu se jim toho příliš nedostává.“

„Naše businessová strategie se pak do značné míry odvíjí od spolupráce s našimi kancelářemi v zahraničí. Tato spolupráce nám na přímo generuje více jako 20 procent naší práce. Toto číslo pro nás však, pro někoho zřejmě paradoxně, není zdaleka klíčové. Za rozhodující považujeme náš přístup, kterému interně říkáme „business opportunities.“ Jde v podstatě o otevírání dveří ke klientům, kterým již poskytujeme služby na jiných trzích. Neočekáváme, že klienty takto hned získáme. Naopak, vážíme si možnosti se s nimi setkat, pochopit jejich modely podnikání a tento vztah postupně budujeme. Nikdo nás v tomto nenutí k rychlé akvizici,“ dodává Tomíček.

„Cílem je zajistit klientům právní služby napříč kontinenty v rámci jedné kanceláře. Druhotným cílem je pak samozřejmě akvizice nových klientů. Podstatné však je, že se tímto krokem nesnažíme a priori konkurovat velkým mezinárodním kancelářím. Naopak, vyplňujeme určitou mezeru na trhu. Tradiční velké kanceláře se snaží mít plnou kontrolu nad svými pobočkami a působí zejména v ekonomicky rozvinutých zemích.

My sázíme na striktně lokální právníky, středně velké lokální advokátní kanceláře, které mají přímou odpovědnost za svoji činnost a ekonomické výsledky, a které znají perfektně podmínky svých trhů. Navíc se zaměřujeme především na rozvíjející se ekonomiky a trhy, které jsou cílem velkých západních korporací. Ty nás poté poptávají o pomoc zejména při hledání obchodních partnerů pro export svých produktů, v rámci přesunu výroby či komunikace s lokálními vládami a municipalitami. CEE Attorneys má v této souvislosti na starosti development a expanzi na trhy východní Evropy, Blízkého Východu a Afriky. Věřím, že mé kontakty nám zde pomohou k rychlému posunu,“ uzavírá Tomíček.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud