Československé dějiny psali advokáti, znělo na oslavách 100 let české a slovenské advokacie | info.cz

Články odjinud

Československé dějiny psali advokáti, znělo na oslavách 100 let české a slovenské advokacie

Na 400 českých, slovenských a ukrajinských advokátů se na konci minulého týdne sjelo do Luhačovic na oslavy 100 let české a slovenské advokacie. Připomněli si historické paralely, význam své profese při budování První republiky i výzvy a hrozby, kterým v současnosti čelí. Předsedové české a slovenské komory pak podepsali memorandum, deklarující nadstandardnost vzájemných vztahů a slibující si vzájemnou pomoc a podporu.

Kdo nezná svou historii, bývá donucen ji opakovat. Jedna ze známých pravd spojená s reflexí minulosti procházela jako červená nit odbornou částí oslav 100 let české a slovenské advokacie, které probíhaly na konci minulého týdne v Luhačovicích. Moravské lázně si právníci nevybrali náhodou. Právě tady, ve městě česko-slovenské vzájemnosti, se sešli advokáti i koncem roku 1918, aby probrali, jak naložit se svou profesí v nových poměrech.

A o slavných okamžicích své minulosti, stejně jako o současných problémech, mluvili s vervou, nadšením a patřičnou hrdostí i jejich dnešní následovníci. Jak ostatně uvedl bývalý předseda České advokátní komory a emeritní soudce Ústavního soudu Stanislav Balík, bez znalosti historie by se k nám mohl vplížit jiný model totality, a to aniž bychom rozeznali jeho symptomy.

Atmosféra v Městském domě kultury Elektra tak působila vznešeně i vlastenecky. Akci zahájil místní pěvecký sbor přednesem evropské, slovenské a české hymny. Předsedové České a Slovenské advokátní komory Vladimír Jirousek a Tomáš Borec oblékli tradiční taláry a stavovské řetězy, vystupující právní historici pak měli na sobě soudní taláry ještě z dob Rakouska-Uherska. Ty, které v roce 1918 převzal pro své soudce i nový československý stát.

Dominovali mezi zakladateli nového státu advokáti?

Advokáti jsou na svou historii opravdu hrdí. Zvláště na tu prvorepublikovou, kdy se významně zapojili do budování nového státu a v mnoha ohledech psali jeho dějiny.

Jak připomněl již zmíněný Stanislav Balík, z Mužů 28. října byli hned dva advokáti: ministr financí Alois Rašín, který rovněž sepsal takzvanou recepční normu a podílel se i na vytvoření Manifestu československého, a ministr spravedlnosti František Soukup. Řada dalších advokátů se zapojila například do činnosti Národního výboru, a to tak intenzivně, že jim už ani nezbýval čas na vlastní advokátní poradny.

Koncipient Svatopluk Čech zase podle novinové zprávy odmítl hned 29. října skládat advokátní přísahu na monarchii a císaře. Byl ochoten přísahat jen na československý stát a prezidenta T. G. Masaryka. I přes protesty předsedy Vrchního zemského soudu Weselleho, věrného monarchisty, uspěl.

Stanislav Balík přidal i další historické souvislosti. V prvních dnech existence nového státu došlo k přerušení většiny soudních procesů, pokud to ale nešlo, rozsudky soudci  vyhlašovali už jménem Národního výboru. Z razítek se pak s příslovečným nadšením odstraňovala písmena c. a k.

Nezaostávali ani Slováci. Jak uvedla právní historička Martina Gajdošová, například z 15 županů pocházelo hned 11 z řad advokátů. Slovensky cítící a myslící advokáti se podle ní obecně zapojili do budování státu, což znamenalo problém právě pro advokacii, která se rychle vyprazdňovala.

Historie je tak pro advokáty a právníky stále inspirující. Například bývalý slovenský ministr spravedlnosti Tomáš Borec, který je v současnosti předsedou Slovenské advokátní komory, připomněl prvorepubliková díla a jejich význam jak pro tamější rekodifikaci civilního procesu, tak i pro nový český občanský zákoník.

Zkrátka, advokátní principy, mezi nimiž dominuje zdravá oddanost klientovi, povinnost mlčenlivosti a udržování tajemství o jeho věcech, se nemění po desítky a možná stovky let. Až na výjimky přetrvávají i v jiných režimech a nejsou jen záležitostí České republiky.

Hold mezinárodním vztahům

Z konference 100 let české a slovenské advokacie nevyčnívaly pouze historické paralely. Šlo také o hold mezinárodním vztahům, zástupci polské či chorvatské advokacie dokonce přednesli své zdravice celé v češtině. A v této souvislosti došlo rovněž na zcela aktuální témata.

Ranko Pelicarić, jenž by se měl stát příští rok prezidentem Rady evropských advokátních komor (CCBE), upozornil na zásahy do nezávislosti soudů a advokacie, které sledujeme například v Polsku či v Maďarsku. Nejde přitom podle něj jen o tyto země, ale i o některé tradiční demokracie, kde by stát rád zasáhl. Advokacie podle něj není běžným povoláním, ale lakmusem svobody a občanů.

Nadstandardnost českých a slovenských vztahů pak předsedové České a Slovenské advokátní komory Vladimír Jirousek a Tomáš Borec deklarovali podpisem společného memoranda. „Plně si uvědomujeme poslání advokacie v civilizované, demokraticky formované společnosti, spočívající zejména v zajištění jejího nezávislého výkonu prostřednictvím advokátní samosprávy, jednak v garanci naplňování podmínek spravedlivého procesu. Při obraně základních pilířů advokacie si budeme vždy poskytovat podporu a potřebnou pomoc, a to bez nároku na jakékoliv kompenzace.

Zavazujeme se ctít, propagovat a případně chránit dobré jméno druhé strany Memoranda, jak v tom kterém domovském státě, tak ve sféře nadnárodních vztahů, týkajících se obecně advokacie nebo přímo našich advokátních stavů,“ dočteme se v něm například.

Úcta Pavla Šámala i Jeronýma Tejce

Hold této profesi složili i další významní hosté. Ať již svou zdravicí, jako v případě předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala, soudce Evropského soudu pro lidská práva Aleše Pejchala či politického náměstka ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce, tak  svou pouhou přítomností na oslavách.

Například podle profesora Šámala advokáti představují důležitý prvek k naplnění spravedlnosti a ochrany práv a díky zastupování u Nejvyššího soudu mají i vliv na vytváření práva. Hájit neznamená stát na straně zla, ale práva, uvedl pak Jeroným Tejc.

Advokáty podpořili například i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, prezidentka Soudcovské unie ČR Daniela Zemanová, prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer, její čestný prezident Martin Foukal, prezident Exekutorské komory ČR Vladimír Plášil či předseda sněmovního Ústavně právního výboru Marek Benda (ODS). Akce se účastnil třeba i ústavní soudce David Uhlíř.

Boj s Piráty

Předseda České advokátní komory Vladimír Jirousek pak veřejně poděkoval právě předsedovi Nejvyššího soudu Pavlu Šámalovi a také nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi za to, že se v nedávném boji o advokátní mlčenlivost postavili právě za advokáty, a to proti „Pirátům z Karibiku”.

Že advokátní mlčenlivost znamená ochranu pro klienta a nikoliv pro advokáta, pak zopakoval místopředseda České advokátní komory a prezident Unie obhájců Tomáš Sokol. V judikatuře se podle něj názory vyvíjejí správným směrem, ke globální ochraně. V legislativním procesu ale na tento základní princip očekávají advokáti podle Sokola další útoky. Dále právníci řešili například souvislosti zamýšleného rozšíření takzvaného advokátního procesu či aktuální daňově právní otázky.

Z oslav byla každopádně znát vzájemná loajalita. Ta se ostatně projevila i tím, že se na transparentní účet, otevřený právě na úhradu oslav, sešlo od advokátů skoro 800 tisíc korun.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud