Články odjinud

Co je pláno, to je dáno. Na jaké legislativě pracuje vláda v demisi? Komentář Karla Havlíčka

Co je pláno, to je dáno. Na jaké legislativě pracuje vláda v demisi? Komentář Karla Havlíčka

Když jsme to před měsícem načali, musíme se k tomu vrátit. Legislativní plán vlády za poslední měsíc zůstal, jako po celý začátek roku, v demisi i s celou vládou. Ministr spravedlnosti a šéf vládní legislativní rady v jedné osobě přidal k tomu svou demisionářskou trošku, když prohlásil, že se na vládnutí, ať už to bude jednou jakkoliv, podílet nehodlá. Nejfrekventovanějším slovem v právu se na pár týdnů stala zkratka, což je v posledních letech zřejmě nová móda – po mimozešťansky vyhlížejícím „EET“ uzmulo tento primát weltmanské „džídýpíár“, ačkoliv ve skutečnosti se o „dží“ a o „ár“ jedná z praktického hlediska až v druhé řadě a rozhodující je spíše „dýpí“.

O tom bude jistě řeč ještě nejednou, a ostatně květnové pasáže legislativního plánu vlády se GDPR netýká, takže to protentokrát rovněž vynechme. Zdržme se také celkového zhodnocení toho, zda platí poučka, kterou se mi kdysi pokoušel s vážným výrazem ve tváři vštěpit jeden z tvrdých příznivců plánovitého rozvoje čehokoliv, jenž v sobě ke všemu objevil básnické střevo. „Co je pláno, to je dáno!“ pravil kategoricky, až se chtělo dodat: „Basta!“ Soudím, že se na relevanci tohoto tvrzení v souvislosti s legislativním plánem vlády podíváme za několik týdnů souhrnně – řekněme pod pracovním heslem: „co v tomto směru skutečně učinila vláda v demisi v prvním pololetí“, případně pod kratším heslem: „co v tomto směru skutečně učinila vláda v demisi“.  

Májové čtení v programu zákonodárných a jiných normotvorných aktivit vlády je skromnější než bylo to minulé, dubnové. Má pouhých sedm položek, z čehož jsou čtyři návrhy zákonů a tři návrhy nařízení vlády. Když už jsme u toho, vláda v demisi si v plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018 a výhledu legislativních prací vlády na léta 2019 až 2021, který byl schválen usnesením vlády č. 91 ze dne 7. února 2018 a je hlavním zdrojem, z něhož vycházíme, naplánovala od února včetně (to je ona „zbývající část roku 2018“) celkem 131 položek, z toho 99 návrhů zákonů (včetně dvou návrhů ústavních zákonů a 8 návrhů věcných záměrů) a 32 návrhů vládních nařízení (včetně jednoho neidentifikovaného právního předpisu).

Že by jich mělo v „prázdninových“ měsících červenci a srpnu být jako šafránu, asi nepřekvapí, ale že hlavní legislativní trnkobraní má nastat v prosinci (27 položek, tedy více než pětina celoroční úrody), přináší jisté pochybnosti. Jenže to tak v plánovitě řízeném systému často bývá: na konci roku vybudí v sobě každý aparát mimořádné síly (bůhvíproč jimi zřejmě tolik nešetří jako po celý rok) a vrhne na veřejnost cosi, co tak jako tak bude relevantní až v dalším roce. Parlament se má hned po silvestrovské kocovině co ohánět (je-li ovšem dáno, co je pláno). Na druhou stranu: dlouhodobě se domnívám, že normotvorba obecně by měla setsakramentsky ubrat na objemu a éra neslavných legislativních dostihových sezón skončit.

Jestliže jsme si před měsícem rozčlenili pro přehlednost plán do několika oblastí a z nich jako první označili skupinu plánovaných předpisů týkajících se zásadních státoprávních otázek, nutno konstatovat, že nepočítáme-li návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, nemáme v této skupině co počítat. Ve státotvorném legislativním plánování má květen podle všeho silně zaostávat za dubnem – snad proto, že se už předem počítalo s tím, že nám vše vynahradí státotvorné počínání politických sil při sestavování vlády a hlasování o důvěře. Pokud to tak skutečně bude, může leckoho napadnout, že již na počátku února vrcholný exekutivní sbor projevil obdivuhodný prognostický talent.

Potvrdí-li se tato spekulace, vyrojí se nepochybně i úvahy, zda ve všech měsících, kdy je předpokládán víceméně klid normotvorné vládní artilerie, dojde naopak v politické sféře k převratným událostem. Vice versa by pak příslib prosincové legislativní smršti (co den, to položka, vyjmeme-li z toho křesťansky vánoční svátky, svatého Mikuláše a svatého Silvestra) nasvědčoval tomu, že letošní prosinec bude politicky klidný, mírný, tiše zívající pod netknutým popraškem neposkvrněného sněhu. Naopak léto s červencovým a srpnovým normotvorným paběrkováním by ovšem mělo být horké až tropické. Vzhledem k všeobecné inklinaci k mizerné společenské úrovni akceptace ironie však žádám, aby nikdo, ani onen nově zřízený úřad pro pravdivost informací, nevnímal předchozí věty smrtelně vážně: i kdyby se nakrásně vyplnily.

Vážně to naopak vypadá v některých oblastech sféry ekonomické a sociální. V plánu jsou na květen novely zákonů o dráhách a o léčivech.

Drážní zákon je už notně letitý – byl přijat v roce 1994, čemuž také odpovídá počet přijatých novelizací, který se blíží k třicítce. Může-li ale další inovace tohoto bohulibého právního předpisu nějakým způsobem přispět k tomu, že se na našich železnicích nebudou koleje propadat o šest metrů, sotva po nich projela vlaková souprava (díky bohu za to „sotva po“), že na ně nebudou padat mosty (tam už to bohužel neplatilo), že na trati tu a tam nebudou postávat kamiony přímo v cestě rychlovlakům (hodnocení se rovněž neobejde beze slova „bohužel“), že závory napříště zadrží i spěchající automobilisty, cyklisty a chodce (nikoliv jen technicky, nýbrž jakousi autoritou, neboť ty desítky tragických případů svědčí mimo jiné o velké neúctě k právu), že vlaky budou jezdit tam, kam vedou koleje, a koleje povedou tam, kam mají jezdit vlaky, neřku-li k tomu, že se cestování po železnici Českem navrátí k vznešeným evropským tradicím, nechť se čile novelizuje. A nechť se také ajznboňákům a hlavně nám, obyčejným cestujícím, díky tomu lépe žije! 

Zákon o léčivech je sice o 13 let mladší, ale medicínská věda postupuje takovým tempem, že už jen z tohoto důvodu nikoho nepřekvapí počet novelizací právních předpisů. Spíše možná překvapí, že dosud poslední novelizace proběhla již za působení této vlády v demisi (15. února 2018 byl přijat zákon č. 36/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů /zákon o léčivech/, ve znění pozdějších předpisů). Snad je vědní pokrok v této oblasti tak prudký, že takové změny vyžaduje.

Vědním pokrokem ovšem nemám na mysli pokrok „terminologické vědy“ pěstované v evropských vynálezeckých kruzích, ze kterého potom měsíc co měsíc povinně čerpá naše legislativa další a další novelizace, což je mimochodem (a samozřejmě) i případ oné zatím poslední (únorové) novely, která se víceméně omezuje na doplnění textu tohoto znění v § 67 odst. 4: „m) vykonávat činnost v souladu s povolením k výrobě, dodržovat pravidla správné výrobní praxe pro zařízení transfuzní služby, včetně pokynů pro správnou výrobní praxi stanovených v souladu s předpisem Evropské unie o standardech a specifikacích vztahujících se k systému jakosti pro transfuzní zařízení (dále jen „pravidla správné výrobní praxe pro zařízení transfuzní služby“) a pokyny Komise; toto ustanovení se použije rovněž na transfuzní přípravky určené pouze pro vývoz.“

Pokud jde o návrh novelizace zákona o ověřování (ten předpis má ovšem komplexní název mnohem důstojnější: jmenuje se zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů /zákon o ověřování/), jsem na vážkách, zda zavést novou rubriku – oblast byrokracie. Ale čert to vem, jak říkávala moje babička. Hemží se to v něm úředními razítky, jejich otisky, podpisovými vzory úředníků a všelijakými vidimacemi a legalizacemi, až si člověk připadá jako v nějakém seriálu z dob, kdy se v západních Čechách začala stáčet do lahví léčivá voda. Kdyby to byl nejzbytečnější ze všech byrokratických zákonů, co jich máme (a budeme mít), řekl bych, že žijeme ještě pořád v době vskutku osvícené. A navíc – málo platné, úředničina v éře elektroniky už dávno nejsou nějaké klotové rukávy.

K tomu si přidejte návrhy nových (či staronových) nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a o snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot; o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních; o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, a máte ten květnový plán kompletní.

A nezapomeňte: co je pláno, to je dáno!

O autorovi: JUDr. Karel Havlíček je zakladatelem Stálé konference českého práva, nakladatelem právnické literatury a zabývá se filozofií státu a práva.  

 

Vánoce 2018

Vánoce jsou možná jediným svátkem v roce, kdy většina Čechů dodržuje stejné tradice. Zároveň jsou obdobím, kdy se rodiny schází a vyráží na výlety na vánoční trhy po Česku i do zahraničí. A jak slaví narození Ježíše Krista v jiných kulturách? V našem vánočním speciálu najdete kromě zapomenutých tradic také rady na nákup kapra i tipy, do kdy objednat dárky, aby stihly udělat radost pod stromečkem.  

Vánoční zvyky Vánoce v historii Vánoční trhy v Česku Vánoční trhy v zahraničí Počasí na Vánoce Do kdy objednat dárky Jak vybrat ideálního kapra Kam se stromečkem Vánoce u muslimů Vánoce u Romů Vánoční tradice ve světě Hlášky z vánočních filmů

10 nejlepších aplikací roku pro Android a iOS

Mobilní svět zaplavuje čím dál víc aplikací, které bojují o pozornost náročných uživatelů. Podívejte se na seznam těch nejlepších, které si můžete stáhnou ať už máte Android nebo iOS. 

Lastpass password manager

Unikátní heslo po nás chce nejen email a platební karta, ale i kdejaká aplikace. Ti, které neustálé zadávání obtěžuje, ale nemusejí zoufat. Stačí si stáhnout správce hesel, který si je bude pamatovat za ně.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Gallery Doctor - Photo Cleaner

Jestliže patříte mezi ty, kteří spoušť fotoaparátu zmáčknete hned několikrát za sebou, ale už nikdy se nedonutíte fotogalerii promazat, je Gallery Doctor přímo pro vás. Podle vašeho nastavení bude automaticky mazat například rozmazané, tmavé, nudné nebo téměř identické fotky.

Pro iOS můžete stáhnout zde

TickTick

Pokud vám vyhovuje "úkolníček", měli byste zkusit Tick Tick. Pomůže vám úkoly roztřídit nebo sdílet, navíc si můžete obsah synchronizovat přes cloud a integrovat ho do svého kalendáře.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zdeLink

Alarmy - Sleep if u can

Těm, kdo jsou schopní zamáčkou tři budíky po sobě a klidně spát dalších několik hodin, může pomoct aplikace Alarmy. Po zazvonění totiž budou muset vykonat několik úkolů, které je zaručeně dostanou z postele.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

WifiMapper

Jestliže nedisponujete velkorysým datovým tarifem a neustále pokukujete po Wi-Fi, může vám WifiMapper a jeho uživatelé, kteří zaregistrují každý hotspot, ke kterému se připojí, ušetřit práci. 

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Pocket Casts

Aplikace k poslechu audio nahrávek nebo ke sledování videí, kterou si můžete upravit k obrazu svému. Automaticky vám stáhne nejnovější díly vaše oblíbeného seriálu například těsně před tím, než vstanete. Případně vám smaže to, co už jste slyšeli nebo viděli.

Pro Android můžete stáhnout zde

iTranslate Converse

Asi nikdo na světe nezná všechny jazyky a pokud si chcete popovídat i tam, kde si se základními světovými jazyky nevystačíte, budete potřebovat pomocníka. A právě iTranslate Converse vám s překladem v reálném čase pomůže.

Pro iOS můžete stáhnout zdeLink

Adobe Photoshop Lightroom CC

Rádi byste upravili fotky z telefonu na profesionálnější úrovni? Pak určitě využijete zjednodušenou verzi klasického a notoricky známého Photoshopu. Pokud si nevystačíte ze základními funkcemi, které jsou zdarma, můžete si další přikoupit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Greenify

Aplikace, které během dne používáte, mohou váš telefon zbytečně vybíjet. Aplikace Greenify vám je ale zbytečně vypínat nebude, uvede je totiž do „hibernace“, tak nebudou zbytečně aktivní, ale na druhou stranu budou okamžitě k dispozici kdykoli si vzpomenete.

Pro Android můžete stáhnout zde

Songkick Concerts

Díky Songkick už žádnému milovníku hudby neutečou koncerty jeho oblíbených kapel. Aplikace se totiž dokáže inspirovat vaším účtem na Google Play nebo Spotify a upozorní vás na koncerty, které odpovídají vašemu vkusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link


Nejlepší aplikace roku 2017

Super Mario Run

Kultovní hra Super Mario se konečně objevila i na obrazovkách chytrých telefonů a na úspěch nemusela dlouho čekat. Hru s legendárním instalatérem si nejdříve užívali majitelé iOS, v březnu už byla dostupná i pro systém Android.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Microsoft To-Do

Hromadí se vám úkoly a papírky, které vám je mají připomínat, se záhadně ztrácejí? Tato aplikace vám pomůže, je uživatelsky jednoduchá a navíc dokáže komunikovat s různými platformami, takže už na nic nezapomenete.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

A Normal Lost Phone

Téměř každý už někdy ztratil svůj telefon, teď si ale představte opačnou situaci, najdete nezabezpečený telefon a pokusíte se o jeho majiteli zjistit co nejvíce informací. Tato zvláštní hra, která pověří vaše logické myšlení, je k dispozici jak pro iOS tak pro Android.

Pro Android zde

3477590:article:true:true:true

The Great Courses Plus

Máte před sebou dlouhou cestu vlakem a nevíte čím zabijete čas? Možná využijete zajímavou aplikaci The Great Courses Plus, která vám nabídne zajímavé přednášky předních univerzitních profesorů. Můžete se dozvědět něco o vesmíru přímo od Neila deGrasse Tysona nebo zdokonalit své fotografické dovednosti díky přednášce fotografa National Geographic.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Wemogee

Společnost Samsung dokázala využít popularitu emotikonů a přetransformovala ji do velmi užitečné aplikace Wemogee. Díky této aplikaci může její uživatel komunikovat zcela beze slov, jen za pomoci symbolů. Pro někoho zábava, pro jiného vydatný pomocník.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477553:article:true:true:true

ArtPassport

Pokud nemáte možnost cestovat po světě a osobně si projít nejlepší galerie světa, aplikace ArtPassport vám to umožní. Díky 360° pohledu budete mít pocit, jako byste tato místa plná umění opravdu navštívili.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Google Earth

Nová verze aplikace Google Earth vám pomůže poznat svět. Provede vás nejen městy jako je Londýn, Tokio nebo Řím, dá vám nahlédnou i do singapurských skleníků nebo rozlehlých italských lesů.

Link

Funnel

Aplikace Funnel pro vás nasbírá ty nejdůležitější informace dne. Každou hodinu vybírá ty nejnovější zprávy ze serverů jako je BBC, CBC nebo Fox5, které vám pak dokonce přehraje v audio formátu.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Empower

Máte několik účtů, debetních a kreditních karet a už se vám vaše finance začínají vymykat kontrole? Pořiďte si aplikaci Empower, která vám pomůže sloučit vaše účty a bude za vás sledovat i vaše výdaje.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Focalmark

Pokud vás nebaví psát hashtagy, přesto je ale pod svou fotkou na Instagramu chcete mít, není nic jednoduššího než tuto činnost svěřit aplikaci. Focalmark vygeneruje odpovídající hesla, která pak jen jednoduše zkopírujete ke svému statusu.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Link

FaceApp

Chcete si změnit profilovou fotku a žádná z vašich selfie není dostatečné hezká? Pomůže vám FaceApp. Nejen že vás omladí, ale dokáže vám i vykouzlit úsměv.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477566:article:true:true:true

Clips

Aplikace od společnosti Apple vám usnadní tvorbu vašich videí. Velmi jednoduše vám dovolí kombinovat záběry a fotografie. Celé dílo pak navíc můžete otitulkovat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Marvel: Color Your Own

Tato aplikace potěší především ty, kteří milují komiksy od Marvela a ještě k tomu mají rádi omalovánky. Majitelé iOS si nyní mohou své oblíbené postavy totiž sami vybarvit.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

MeiTu

Zatím co americký a evropských telefonech najdeme aplikace jako Instagram nebo Snapchat, v Asii letí aplikace MeiTu, které se nyní snaží prorazit i na americký trh. Takže pokud toužíte po fotce, na které budete vypadat jako anime postava, tak si ji můžete si ji zdarma stáhnout. I když za cenu, že možná až zbytečně moc odhalíte své soukromí.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477542:article:true:true:true

Elder Scrolls: Legends

Pokud máte rádi karetní hry, Elder Scrolls: Legends je přímo pro vás. Jako počítačová hra už má za sebou slušnou základnu fanoušků, ale až letos je možné jí hrát i na mobilních telefonech. Základní verze je ke stažení zdarma, za dodatečné nákupy si ale budete muset zaplatit.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Filtru

Pokud patříte mezi milovníky dobré kávy, tak vás aplikace Filtru vyloženě nadchne. Nejenže vás krok za krokem naučí, jak připravit tu nejlepší kávu, navíc vám i spočítá, kolik jste za den zkonzumovali šálků.

Pro iOS můžete stáhnout zde

3477556:article:true:true:true

Sprinkles

Nová aplikace od společnosti Microsoft tak trochu supluje Snapchat. Obsahuje nejrůznější filtry, kterými můžete vylepšit svojí fotografii, kterou pak můžete umístit na Facebook, Instagram nebo právě Snapchat.

Pro iOS můžete stáhnout zde

Link

Pokémon: Magikarp Jump

Pokud jste propadli lovení Pokémonů, tak by vás mohla zajímat i odpočinková hra Pokémon: Magikarp Jump. Princip je velmi jednoduchý, čím výš dokáže Magikarp s vaší pomocí skočit, tím víc dostanete bodů.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

3477539:article:true:true:true

Rodičovská kontrola pro Nintendo Swich

Nevíte kolik času tráví vaše ratolest hraním her? Nintendo nabízí velmi precizní aplikaci, která vám o chování vašeho dítěte prozradí mnohé. Dozvědět se můžete, jak dlouho a kdy dítě hraje, ale také co sdílí na sociálních sítích.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde

Mobile Passport

Dlouhé fronty u přepážek s pasovou kontrolou jsou minulostí. Alespoň pro cestující, kteří si jako cílovou destinaci vybrali jedno z 23 amerických letišť. Právě tam se můžete otravné frontě vyhnout díky aplikaci Mobile Passport, prostřednictví které vyplníte jednoduché celní prohlášení a můžete směle pokračovat ve svojí cestě.

Pro iOS můžete stáhnout zde a pro Android zde.

Aplikace na cesty. Co si stáhnout do mobilu, než vyrazíte na dovolenou>>>

Blíží se senátní volby. Aktuální informace a zpravodajství naleznete zde>>>

 10818