Co se bude v právu řešit do konce roku? Trestní politika, kriminalizace i nová soudní pravidla | info.cz

Články odjinud

Co se bude v právu řešit do konce roku? Trestní politika, kriminalizace i nová soudní pravidla

Letošní podzimní konferenční sezóna bude pro právníky pořádně výživná. Opakovaně se budou řešit nejen historické milníky spojené s osmičkovým rokem, ale také trestní politika státu nebo příprava nových pravidel pro rozhodování soudů. Akce chystá například Česká advokátní komora, Unie obhájců, Nejvyšší soud nebo Stálá konference českého práva. Ta ostatně spouští další ročník takzvaného Pražského právnického podzimu.

Nejkontroverznější patrně budou témata spojená s trestním právem. Souvisejících konferencí proběhne hned několik, ty nejbližší a zároveň nejzajímavější organizátoři plánují na první říjnové dny.

Trestáme až moc?

Pravidelné akce Unie obhájců, tedy advokátů specializujících se na trestní právo, které vede známý právník a místopředseda České advokátní komory Tomáš Sokol, už tradičně budí pozornost. Obhájci jsou známí i tím, že si ve svých vyjádření neberou moc servítky.

Ani letos tomu patrně nebude jinak, na 4. října totiž do Olomouce chystají téma Od dekriminalizace ke kriminalizaci, od depenalizace k penalizaci. Konferenci spolupořádají s Právnickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, právě v jejích prostorách bude i probíhat.

Možná to zní trochu složitě, ale na konferenci by se mělo řešit vlastně i to, zda náhodou netrestáme o něco více, než bychom měli. „Trestní zákoník, který byl Parlamentem České republiky přijat v roce 2009, se přihlásil k myšlenkám dekriminalizace a depenalizace. Od té doby došlo k téměř třiceti novelizacím tohoto trestněprávního kodexu. Mohlo by se zdát, že jednotlivé novely se od původních myšlenek odchylují. Organizátoři konference by rádi podnítili diskusi, zda-li se vědomě vracíme k širší kriminalizaci a penalizaci, a popř. jak na tento trend reagovat,” zní ostatně část oficiální anotace.

Konference by měla obsáhnout i procesní aspekty, účastníci by se tak měli bavit také o roli soudů: „Např. nakolik je při širší kriminalizaci vhodné rozšířit možnosti uplatnění prvků oportunity v trestním řízení, institutu dohody o vině a trestu či uvažovat o rozšíření procesních alternativ potrestání jako např. podmíněného zastavení trestního stíhání.”

Jak vypadá trestní politika státu?

Hned o den později proběhne další podobná akce, sympozium Trestní právo a trestní politika. Pořádá ji Stálá konference českého práva, a to v rámci série odborných setkání Pražský právnický podzim.

I její anotace vypadá více než zajímavě: „Jaká je podstata a nejvýraznější aktuální rysy trestní politiky – jaké jsou klíčové představy o okruzích společenských vztahů, jež je třeba chránit arsenálem instrumentů trestního práva v soudobé tekuté společnosti? Jak se formuje a mění pojetí trestního deliktu? Jak dnešní stav trestního práva hmotného a procesního naplňuje cíle trestní politiky? Jak zasahuje politika do trestního práva a jak trestní právo ovlivňuje politiku?”

Nejsou to jednoduché otázky, odpovědět by na ně měli ale ti nejpovolanější. V první řadě předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal, který převzal nad celou akcí záštitu a bude mu tak patřit i úvodní vystoupení. Na jeho slova navážou další experti, například předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra nebo již zmíněný Tomáš Sokol.

Zhruba o týden později, 11. října, by pak v rámci Pražského právnického podzimu měl proběhnout i workshop nazvaný Trestní právo a rodina. Stálá konference českého práva se ale nebude v prvních podzimních dnech věnovat jen trestnímu právu, její akce začínají už 25. září, a to sympoziem Trend druhé šance v insolvenci. Na 2. října pak chystá již tradiční kulatý stůl Etika právnického stavu.

Osmičkový rok pro právníky

Několik akcí připravuje na podzim také Nejvyšší soud. Zejména půjde o mezinárodní konferenci Nejvyšší soudy v měnící se době, na které spolupracuje se slovenským Nejvyšším soudem a také s českým ministerstvem spravedlnosti. U příležitosti 100. výročí vzniku Nejvyššího soudu se na akci řečníci zamyslí nad postavením nejvyšších soudů v minulosti, ale i v současnosti.

„Retrospektivní pohled může prozradit mnohé o předpokládaném budoucím vývoji institucí na vrcholu obecné justice. Tradičně konzervativní přístupy je nutné citlivě skloubit s měnící se společenskou realitou. Očekávána je věcná debata o tom, jak se na takové společenské změny daří reagovat nejvyšším soudům nejen ve střední Evropě, ale napříč celou Evropskou unií,” dočteme se na speciálních webových stránkách spuštěných při této příležitosti (www.conference2018.eu).

Konference bude mezinárodní i místy svého konání, začne totiž 5. listopadu v Brně, v dalších dnech se účastníci podívají také na zámek Slavkov a skončí v Bratislavě.

Účastnit by se jí postupně měli i prezidenti obou zemí. Miloš Zeman vystoupí, například vedle premiéra Andreje Babiše (ANO) či předsedů obou parlamentních komor, v rámci jejího zahájení, Andrej Kiska naopak pořádá závěrečnou recepci na Bratislavském hradu.

Zavzpomínají i advokáti

Velkou konferenci u příležitosti 100 let české a slovenské advokacie chystá i Česká advokátní komora, a to ve spolupráci s tou slovenskou. Advokáti se sjedou k debatě, stejně jako před 100 lety, do Luhačovic. Konference reflektuje rovněž to, že součástí tehdejšího Československa byla rovněž Podkarpatská Rus, zamíří tak na ni i ukrajinská delegace a právě současnost advokacie na Ukrajině se bude řešit také v rámci odborného programu.

Na konferenci ale, stejně jako v případě Nejvyššího soudu, zdaleka nepůjde jen o minulost. Právě naopak, ta vlastně v mnoha případech poslouží k reflexi současného stavu.

Jak bude vypadat nový civilní proces?

Další konference, za kterou bude stát Nejvyšší soud, by se měla věnovat novému civilnímu procesu, jehož pravidla se právě připravují. Její název zní Nový civilní proces z pohledu praxe, účastníci se sejdou 20. listopadu v Senátu Parlamentu ČR.

Tématu by se ostatně měl věnovat místopředseda Nejvyššího soudu Roman Fiala už na předchozí konferenci, v Bratislavě promluví na téma „Smysl, účel a potřebnost rekodifikace civilního procesu v České republice“. Fiala je totiž rovněž předsedou takzvané velké rekodifikační komise.

Soukromému právu bude obecně patřit celá druhá polovina listopadu. Na nové procesní právo se totiž chystá i Pražský právnický podzim, a to 24. listopadu workshopem Aktuální otázky civilního řízení. Ještě před tím se ale zaměří na Hromadné žaloby či Aktuální právní otázky exekucí.

Už dříve se ale na nové civilní právo podívají i v Ostravě, a to na tradiční akci České advokátní komory a společnosti epravo.cz, tentokrát nazvané Soukromé právo 2018. V dopoledním bloku Věcný záměr nového civilního řádu soudního totiž vystoupí například Petr Lavický, který je hlavním autorem zatím sepsaných změn.

Na akci pak naváže obdobná konference v Praze, a to rovněž tradičně na konci listopadu.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Hra o trůny (Game of Thrones)

Redakce INFO.CZ pro své čtenáře připravila tematický speciál k poslední řadě seriálu Hra o trůny (Game of Thrones). Zájemci si budou moci před osmou sérií postupně připomenout postavy i dosavadní odvysílané epizody a dozví se o všech nových trailerech a spoilerech, které vyjdou najevo. Premiéra osmé řady se uskuteční 14. dubna 2019 (v Česku 15. dubna ve 3 hodiny ráno).

O seriálu Postavy Rody Shrnutí epizod Herci Knihy Mapa Titulky Trailer Stolní hry Jak to dopadne? Fotografie z 8. série Cestujte po stopách Hry o trůny

Game of Thrones s08e01 - shrnutí prvního dílu

Game of Thrones s08e02 - shrnutí druhého dílu

Články odjinud