Co změnit u státních zástupců? Musí dodržovat pravidla a nést více odpovědnosti, vyplývá ze seriálu INFO.CZ | info.cz

Články odjinud

Co změnit u státních zástupců? Musí dodržovat pravidla a nést více odpovědnosti, vyplývá ze seriálu INFO.CZ

Déle než měsíc jsme na INFO.CZ v seriálu Státní zástupci - čas na změnu? mapovali ve spolupráci s odborníky podstatu činnosti státních zástupců a její souvislosti, stejně jako případné excexy žalobců. Ovlivnit naše životy mohou jako málokdo jiný a je tak logické, že musí podléhat široké veřejné kontrole. Načerpané poznatky můžeme zobecnit do sedmi níže uvedených závěrů.

1. Více odpovědnosti státních zástupců

Státní zástupci by měli do budoucna nést více odpovědnosti za své jednání, než je tomu v současnosti. Teprve poté se nebudou někteří z nich obracet na soudy a stíhat podezřelé za každou cenu. Kárná a případná trestní odpovědnost tak, jak jsou nastaveny v současnosti, se jeví jako nedostatečné.

V úvahu tak přichází například majetková odpovědnost. „Každý občan České republiky je odpovědný za škodu, kterou svým jednáním či opomenutím způsobil. To neplatí u státních zástupců. Jejich odpovědnost za způsobenou škodu je totiž zcela nepochopitelně podmíněna předchozím zjištěním jejich pochybení v kárném řízení. Možnost zahájit takové řízení však zaniká, pokud návrh na zahájení kárného řízení nebyl podán do dvou let od spáchání provinění. Vzhledem k délce mnoha trestních řízení je většina pochybení státních zástupců promlčena dříve, než se o nich někdo dozví,“ navrhl v seriálu člen prezidia Unie obhájců a náhradník představenstva České advokátní komory Petr Toman.

2. Viditelnější a účinnější šetření lidských práv

Státní zástupci by si měli uvědomovat, jak moc zasahují svým jednáním do lidských životů, ukládají jim to ostatně i zákony. A nedělat nic, co je v tomto ohledu za čarou.

Podle prezidenta Unie obhájců a místopředsedy České advokátní komory Tomáše Sokola by si tak měl každý státní zástupce, zejména pokud pracuje na trestním úseku, každé ráno připomenout, jak zásadně může ovlivnit životy jiných lidí: „A to, že do jeho práce nepatří ani emoce, ani přehnané ambice, nebyl zrozen pro to, aby zajistil celému světu spravedlnost a ani zločin na svěřeném území definitivně nevyhubí. Zato je úředník s relativně dost rozsáhlými pravomocemi, které mu byly svěřeny v očekávání, že s nimi bude nakládat rozumně.“

3. Svědomitější dodržování pravidel

V tak zásadní věci jako je veřejná žaloba, nesmí docházet k žádným přešlapům a ideálně ani k žádným excesům. Přesto se to děje. „V kauze pražského dopravního podniku byli rok odposlouchávání advokáti, současně byla čtena jejich pošta. Pro mě zcela a úplně za hranou všeho. Dělo se tak po dobu 1 roku,“ popsal například advokát Jiří Matzner, který poukázal třeba i na délku těchto případů. „Osobně jsem hájil v několika kauzách, kde při prvním výslechu zaznělo…. „když se přiznáte a budete spolupracovat, nepůjdete do vazby“. Pro mě zcela neakceptovatelné,“ uvedl rovněž.

„Státní zástupci v mnoha případech potřebují obviněného poslat před soud i ve chvíli, kdy je na základě vyšetřování v přípravném řízení zřejmé, že obviněný trestný čin nespáchal. Dá se tak hovořit o systémovém excesu, který je často postaven na alibismu a v zásadě neodpovědnosti státních zástupců,“ popsal pak Lukáš Bohuslav, který působí na pražské právnické fakultě a rovněž v advokátní kanceláři Gřivna & Šmerda.

Právě větší a výraznější odpovědnost státních zástupců by tomu mohla do budoucna zamezit. „Základní problém českého trestního procesu je dvojjediná role státního zástupce, který stále v přípravném řízení vykonává dozor nad zákonností. V nastavení, ve kterém je i striktní „vyhledávání“ skutečností ve prospěch obviněného a tedy fakticky jeho obhajoby, dochází k porušení nezávislosti státního zástupce a vychylování k jednostrannému náhledu na trestní řízení,“ připomíná pak člen prezidia Unie obhájců Václav Vlk.

„Jinými slovy, strašně záleží na osobnosti státního zástupce, on jako pán přípravného řízení totiž v podstatě buď pokrývá veškeré nezákonnosti a současně je „soudcem“ nad svojí protistranou, tedy posuzuje námitky obhajoby. Excesivní je každé selhání právního zástupce při manipulacích s výběrem soudů v přípravném řízení a při manipulacích s místní příslušností, při sběru informací při využití invazivních prostředků, tedy když je zasahováno do základních lidských práv. Rozhodně by zde prospělo co nejrychlejší umožnění vstupu soudu,“ dodal.

4. Poučení z minulosti

V tom všem by měli státní zástupci čerpat poučení z historie. Jednak z té temné komunistické, což se snad bez debat děje, ale rovněž z té nedávné. Například oslovení advokáti se totiž shodli, že zásah na Úřadu vlády v roce 2013, který odstartoval pád vlády Petra Nečase (ODS), byl jednoznačným excesem olomouckého vrchního státního zástupce Iva Ištvana. „Jednalo se státní převrat a já tvrdím, že za něj ještě někdo musí nést odpovědnost,“ uvedl dokonce předseda Ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny Marek Benda (ODS).

S tímto pohledem jistě nesouhlasí státní zástupci. „Šest let bylo státní zastupitelství napadáno politiky, advokáty i částí médií, že zásah na Úřadu vlády roku 2013 byl nedůvodný. Dnešní pravomocný rozsudek prokazuje, že se mýlili. Tehdejší ředitelka kabinetu premiéra Jana Nagyová zneužila tajnou službu,“ uvedla Unie státních zástupců v pátek na Twitteru poté, co padl pravomocný verdikt v kauze spojené s Vojenským zpravodajstvím.

Zejména komunistické časy musí stále sloužit jako jasné memento, a to v současnosti i v budoucnosti. „Z dnešního pohledu je naprosto neuvěřitelné a současně pro nás všechny do budoucna alarmující, jak jednoduše a během několika málo měsíců se prvorepubliková justice změnila v systematický vraždící mechanismus, jemuž padlo za oběť 262 nevinných spoluobčanů. Zinscenovaný proces, v němž o vině rozhodovala komunistická strana a soudce a prokurátor jen plnili její úkoly, je něco, co je z dnešního pohledu zcela nepochopitelné a neodpustitelné,“ uvedl Petr Toman.

5. Ne ukvapeným změnám, počkejme si na nový trestní řád

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) pak v rámci seriálu popsal změny, které jeho resort pro státní zástupce v nejbližší době chystá: „V současné chvíli připravujeme v souladu s požadavky Skupiny státu proti korupci (GRECO) novelu zákona o státním zastupitelství. Rádi bychom reformovali postupy při jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců tak, aby byla posílena nezávislost a nestrannost státního zastupitelství na výkonné moci. Zejména, aby bylo možné odvolání vedoucích a nejvyšších státních zástupců pouze v rámci kárného řízení, s čímž souvisí i zavedení jejich funkčních období.“

Obecně ale panuje shoda v tom, že by k dílčím posunům spíše docházet nemělo a novinky by měly být řešeny komplexně a v celkové provázanosti na připravovaný nový trestní řád.

„Se změnami nebo dokonce posuny bych byl velice opatrný. Na rozdíl od jiných si myslím, že zákon o státním zastupitelství, který upravuje práva a povinnosti státních zástupců vůbec není špatný. Anebo zcela určitě nikdo na žádné skutečné konkrétní vady zatím nepoukázal. Pokud mám výhrady k práci státních zástupců, pak se vždy jedná o něco, co spíše vnímám jako profesní chybu, než chybu systému. A je také třeba připomenout, že až na výjimky jsem protistrana a nikoliv nezávislý posuzovatel. Zejména pak nelze přehlédnout dokončování návrhu nového trestního řádu. To je klíčový předpis, z něhož vyplyne, jakou bude mít roli státní zástupce v budoucím trestním řízení. Zajisté nebude malá a na tento problém bych se soustředil. Řešit cokoliv paralelně, nejde-li o vysloveně naléhavou záležitost, nemá smysl,“ popsal patrně většinové vnímání této otázky Tomáš Sokol.

6. Ne protikorupčnímu speciálu

Seriál přinesl rovněž jasnou odpověď na to, zda Česká republika potřebuje takzvaný protikorupční speciál státního zastupitelství: V současné chvíli ne. Shodli se na tom, Ministr Kněžínek, pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová i všichni oslovení advokáti a politici.

„Ne. 'Protikorupční speciál' není v tuto chvíli reálný ani potřebný. Neexistuje politická vůle k jeho zřízení. Státní zástupci se již dnes mohou specializovat na určitou oblast. K tomu není potřeba měnit účelově organizační strukturu státního zastupitelství. Pokud by mělo být zvláštní státní zastupitelství pro oblast korupce, proč ne třeba pro oblast drog, násilné trestné činnosti nebo dopravních nehod? V původním návrhu zákona ani nebyla jakkoliv stanovena jeho kontrola a odpovědnost. To je pro mě nepřijatelné,“ uvedl například předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka.

„Uvedená složka státního zastupitelství nikomu nechyběla a nechybí, za sebe se domnívám, že ani samotným státním zástupcům. Dle mého názoru jakékoliv debaty o změně uspořádaní v rámci nového zákona o státním zastupitelství byly motivovány výlučně mocenskými hrami uvnitř soustavy státního zastupitelství,“ uvedl například člen prezidia Unie obhájců Lukáš Trojan.

7. Lepší komunikace navzájem

Je škoda, že se do seriálu INFO.CZ Státní zástupci - čas na změnu? více nezapojili státní zástupci, i když měli tu možnost. „Na tomto místě mohu pouze konstatovat, že státní zastupitelství se při své činnosti řídí platnými zákony České republiky, a obhajuje tak veřejný zájem. Je logické, že jeho činnost nemůže vyhovovat všem, zejména těm, kteří jsou stíháni jako obvinění,“ reagoval například na dotazy nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Zaslané otázky označil za „poměrně tendenčně zaměřené“.

Pohled státních zástupců je klíčový. A upozornění na možná pochybení některých z nich nejsou tendenčním útokem, ale snahou o diskusi, jak s veřejnou žalobou dále. A to v době, kdy se kolem nás opět všechno mění a společnost postupně začíná žít podle nových pravidel. Navíc se připravuje nový trestní řád.

Ještě jednou tak připomeňme alespoň vyjádření prezidenta Unie státních zástupců Jana Laty či Memorandum o součinnosti, které s Českou advokátní komorou podepsal nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. 

Právě ten totiž naznačuje cestu, kterou bychom měli do budoucna jít.


Státní zástupci - čas na změnu?
Státní zástupci drží v mnohém naše životy v rukou. Právě oni rozhodují o tom, zda půjdeme k soudu, nebo ne. Právě oni svým zásahem na Úřadu vlády shodili vládu Petra Nečase (ODS) a otevřeli cestu k premiérství Andreje Babiše (ANO). Postupem času přitom na veřejnost vyplouvá stále více jejich přešlapů. Je čas na reformu postavení státního zastupitelství? Měli by být státní zástupci za své počínání odpovědní více, než jsou dnes? Na INFO.CZ déle než měsíc vycházel seriál Státní zástupci - Čas na změnu? Podrobně jsme v něm zanalyzovali podstatu profese státních zástupců, její historii, to, co žalobci smějí a co naopak nesmějí, a zaměřili jsme se rovněž na možné změny, které by byly v této profesi vhodné. Seriál upozornil rovněž na ty nejkřiklavější problémy, které se v souvislosti se státními zástupci objevují.

V SERIÁLU STÁTNÍ ZÁSTUPCI - ČAS NA ZMĚNU? VYŠLO:

1. DÍL Co dělají státní zástupci: Podávají obžalobu, dohlížejí ale i na práva (5. 2. 2019) 

Šéf státních zástupců Lata: Jsme lovečtí psi trestního řízení, musíme ale hlídat i policii (5. 2. 2019) 

2. DÍL Žalobci mají desítky pravomocí, o to menší ale nesou odpovědnost (7. 2. 2019)

Benda: Mnozí státní zástupci se starají o svou veřejnou popularitu mnohdy na úkor podezřelých

3. DÍL Žalobci nesmějí jít na ruku politikům a veřejnému mínění. Dělají to ale někdy?

Chvojka: Státní zástupci by měli být při komentování živých kauz zdrženliví

4. DÍL Kněžínek pro INFO.CZ: Vedoucí státní zástupce by mělo jít odvolat jen v rámci kárného řízení

Státní zástupci mají občas „velké oči“ a méně smyslu pro realitu, říká advokát Sokol

5. DÍL Lenka Bradáčová protikorupčnímu speciálu šéfovat nebude. Ministr Kněžínek už ho nechce

6. DÍL Zásah na Úřadu vlády byl exces, Ištvan měl poslat obálku s modrým pruhem, tvrdí advokáti

7. DÍL Státní zástupci nedodržují pravidla odposlechů a užívají i zakázané materiály, stěžují si advokáti

8. DÍL Roste agresivita státních zástupců? Nemůžou si brát, co je napadne, říkají advokáti

Státní zástupci jsou privilegovaní lidé, nesou nižší odpovědnost než jiní, říká Petr Toman

Šlo o státní převrat, někdo musí nést odpovědnost, tvrdí o zásahu na Úřadu vlády Benda

9. DÍL Komunističtí prokurátoři sloužili rudému teroru: Směli skoro všechno, posílali lidi i do vazby

Protikorupční speciál není třeba, pak bychom mohli mít i speciál na drogy či nehody, říká Chvojka

Státní zástupci nutí lidi odpovídat, i když využijí práva nevypovídat, upozorňuje Lukáš Trojan

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud