Do dospělosti s exekucí na krku? Poslanci chtějí nezletilým dlužníkům změnit život | info.cz

Články odjinud

Do dospělosti s exekucí na krku? Poslanci chtějí nezletilým dlužníkům změnit život

Nových exekucí sice meziročně ubylo, ale stále se s nimi podle odhadů Exekutorské komory v Česku potýká přes 770 tisíc dlužníků. Mezi nimi jsou i děti a nezletilí, kteří tak do dospělosti často vinou rodičů vstupují s vysokými dluhy. Jejich ochranu by měla zvýšit chystaná novela exekučního řádu, která by už brzy měla být ve sněmovně.

Že exekuce drtí českou společnost, na INFO.CZ upozorňujeme dlouhodobě (ZDE, ZDE nebo ZDE). Loni sice klesl počet nově zahájených exekucí a naopak přibylo těch ukončených, ale stále se s nimi potýká tři čtvrtě milionu Čechů. Mnozí jich mají hned několik, a počet exekucí jako takových proto přesahuje 4,5 milionu. Mezi tím vším se pak vyjímají případy nezletilých včetně nemluvňat. Ti většinou doplácejí na chyby svých rodičů, kteří za ně nezaplatili – v minulosti nejčastěji za svoz komunálního odpadu. 

Známý je případ dívky, za kterou její matka několik let neplatila příslušné poplatky a ani nepřebírala jako zákonná zástupkyně výzvy a následně soudní písemnosti. Když dcera dospěla, zjistila, že je v exekuci, na jejíž úhradu se jí začaly strhávat peníze ze mzdy. Řešil to Nejvyšší správní soud a exekucemi se na jeho podnět zabýval i soud ústavní, který se dcery-dlužnice zastal a shledal tuto kdysi běžnou praxi za protiústavní.

Téma pro poslance

Přestože tento důvod exekucí po zásahu soudu pominul, exekuce stále trápí tisíce nezletilých. Změnit to má novela exekučního řádu, jejímž předkladatelem je poslanec KDU-ČSL Marek Výborný. „Je nemravné, aby mladý člověk začínal svůj dospělý život s exekucemi, obzvláště když sám ani nijak nezavinil jejich vznik. Nikdo by neměl být takto trestán za to, že jeho rodiče neplní své povinnosti,“ říká poslanec pro INFO.CZ. „Zároveň se momentálně zabýváme složitou otázkou, jak vše upravit tak, aby rodiče zvýšené ochrany dětí nezneužívali a cíleně nedělali dluhy, které se budou tvářit, že jsou na potomky,“ dodává.

Tématem exekucí nezletilých se podle Výborného aktivně zabývají například i poslanci Patrik Nacher z hnutí ANO a Kateřina Valachová z ČSSD. „Je vidět, že napříč stranami téma rezonuje. Teď ladíme, aby návrh prošel v co nejlepší formě a s co nejširší podporou,“ popsal.

O co v poslaneckém návrhu konkrétně jde? Předloha by zavedla pravidlo, že dluhy dětí (třeba za jízdné) do 15 let věku by přecházely na rodiče či zákonné zástupce, pokud to po nich lze spravedlivě požadovat. „Což je důležitý korektiv zabraňující zneužití této úpravy,“ doplňuje k tomu odborník na problematiku exekucí a oddlužení Vilém Anzenbacher, který se na přípravě návrhu novely podílí. „V případě nezletilých od 15 do 18 let by pak zákonní zástupci odpovídali za jejich dluhy jen v podstatně zúžené množině případů. Musíme vždy myslet na vyváženost úpravy, abychom přespříliš neomezili nezletilé a nezpůsobili problém jinde“ přibližuje Anzenbacher další změnu.

Exekuce nezletilého jako signál

Anzenbacher vysvětluje existenci dvou kategorií s poukazem na to, že nezletilí starší 15 let můžou částečně pracovat, mají většinou základní vzdělání a můžou mít i vlastní děti. „Další novinkou by byla povinnost informovat OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí, tzv. 'sociálka' - pozn. redakce) v případech, že by se nezletilý stal povinným v exekučním řízení. Ta teď není a OSPOD nemá dostatečný přehled. Samotný fakt, že dítě je v takové situaci, je indikátorem, že se v rodině děje něco, co zasluhuje pozornost“ říká Anzenbacher.

Oblastí exekucí dětí a mladistvých se dlouhodobě zabývá i advokátka Alena Vlachová, která byla za pro bono (zdarma - pozn. redakce) zastupování nezletilých dlužníků v roce 2017 oceněna cenou Právník roku. Sama pomohla zhruba šedesátce dětí z dětských domovů, přičemž další případy stále řeší a nové jí přibývají. Podle Vlachové se výše dluhů exekučně vymáhaných po nezletilých různí. „Pokud jde třeba o dluhy z nezaplaceného jízdného, v té finální fázi exekuce jde o dluh zhruba 20 tisíc korun. S každou další pokutou celková částka roste. Výjimkou nejsou ani exekuce přesahující 100 tisíc korun,“ říká pro INFO.CZ.

„Ideálním stavem by bylo, kdyby soudy a jiné orgány, z jejichž rozhodování vzniká právní titul pro zahájení exekuce, během řešení případů nezletilých dlužníků důsledně dbaly jejich práv, což se teď bohužel neděje. V řízeních, kde je žalován nezletilý jako dlužník, by mu měl být ustanoven zástupce z řad advokátů, který by jeho práva a zájmy hájil,“ popisuje Vlachová směr, kterým by se podle ní měla oblast ubírat. „Vedlejším účastníkem řízení by pak měl být zákonný zástupce dítěte, a pokud se ukáže, že za vznik dluhu může jeho pochybení, pak by byl povinným on. To by uspokojilo jak věřitele, jelikož by měli po kom dluh vymáhat, tak by to chránilo nezletilé,“ dodává.

Proti navrhované novele nejsou v zásadě ani exekutoři. „Ono už v občanském zákoníku máme stanoveno, že nezletilí mohou uzavírat jen takové právní vztahy, které jsou úměrné jejich vyspělosti a věku, plus je zde ve věci exekucí nezletilých stanovisko ústavního soudu ve věci oněch poplatků za odpad, kde platí, že pokud některé toto řízení stále běží, bude na žádost zastaveno. Nicméně pokud se někde objeví další podobná pojistka, v zásadě to ničemu nevadí. Jen abych parafrázoval předsedu Nejvyššího soudu Romana Fialu, neměli bychom procesními předpisy napravovat nedostatky těch hmotněprávních,“ říká pro INFO.CZ prezident Exekutorské komory ČR Vladimír Plášil.

Plášil souhlasí i s tím, že určitá forma přenosu odpovědnosti z nezletilého na jeho zákonného zástupce by v konečném důsledku mohla pomoci i vymahatelnosti samotných exekucí. „Pravdou je, že rodiče budou mít k úhradě exekuce prostředky spíše než nezletilí. Je nutné mít ale na paměti i to, že v mnoha případech exekuce onoho mladistvého zastihne už ve věku, kdy dovršil 18 let. U pokut za jízdné by pak pomohla spíše prevence, aby k jejich udělování vůbec nemuselo docházet,“ uzavírá Plášil.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud