Exekuce by mohly zlevnit. Díky snížení DPH, navrhuje prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil | info.cz

Články odjinud

Exekuce by mohly zlevnit. Díky snížení DPH, navrhuje prezident Exekutorské komory Vladimír Plášil

Nový šéf Exekutorské komory Vladimír Plášil má za sebou prvního půl roku ve funkci. Jak nyní říká v rozhovoru pro INFO.CZ, šlo o období „legislativního trysku“. To prozatím vyvrcholilo nedávným přijetím novely insolvenčního zákona, jejímž prostřednictvím se významně rozšířily možnosti takzvaného oddlužení fyzických osob. Plášil podle svých slov dál usiluje například o přenesení DPH z nákladů exekuce do nižší sazby, což by mohlo snížit sumy, které musí dlužník uhradit.

Ve funkci prezidenta Exekutorské komory máte za sebou již více než půl roku. Jaké to bylo období?

Řekl bych, že období „legislativního trysku“. V Poslanecké sněmovně se projednávala novelizace insolvenčního zákona, dále je v běhu návrh Pirátské strany na novelizaci exekučního řádu a připravuje se další projednávání novelizace exekučního řádu, předložené ještě za ministra spravedlnosti Roberta Pelikána k projednání do Legislativní rady vlády, kde však došlo k přerušení projednávání.

Podařilo se vám naplnit již některé z vašich záměrů?

Vedení Komory navázalo na již dříve prezentované priority, konkrétně legislativní dialog zejména s ministerstvem spravedlnosti (identifikace problémů, kvalitní legislativní řešení) a pregnantně sumarizovalo priority a vize, které je třeba průběžně prosazovat.

Jde o: započetí prací na novém, moderním a jednoduchém exekučním řádu,

zúročení poznatků a zkušeností ze zahraničí – např. aktivního členství v UIHJ (viz Světový kodex, směrnice CEPEJ při Radě Evropy aj.),

transparentní a věcnou diskuse s „názorovými lídry“ (média, profesní komory, soudy, politici),

zavedení místní příslušnosti soudních exekutorů (posílení nezávislosti),

odstranění vícekolejnosti vymáhání (výkony rozhodnutí, správní exekuce),

regulaci počtu exekucí (poplatek, zálohy a zjednodušení podmínek odpis nevymožených pohledávek),

koncentraci exekučního řízeních (jasná lhůta k uplatnění všech námitek zamezí tzv. ping pongu mezi exekutory a soudy),

přenesení DPH z nákladů exekuce do snížené sazby,

plynulejší přechod mezi exekučním řízením a oddlužením (odhalení předúpadkových stavů a rychlejší řešení ze strany exekutorů),

administraci spotřebitelských oddlužení ze strany exekutorů jakožto osob znalých majetkových poměrů dlužníka (odstranění duplicit a transakčních nákladů),

umožnit (bez zbytečné byrokracie) zastavení „starých“ exekucí při skutečné nemajetnosti povinného,

předcházet dluhové spirále, např. vydáváním zpráv o solventnosti dlužníka před zahájením exekuce či před podáním žaloby,

k soudu se musí dostat spor pouze tehdy, je-li to skutečně nezbytné; zavedením nové role exekutorů coby „mediátorů“ mezi dlužníkem a věřitelem lze efektivně předcházet zbytečnému řízení,

v nesporných bagatelních věcech by institut kvalifikované předžalobní výzvy pomohl dobrat se rychlého a levného vydání exekučního titulu.

Jak se spolupracuje novému vedení komory?

Pokud mohu soudit, tak spolupráce je věcná a nekonfliktní.

Říkáte, že je pro vás jako soudní exekutory vzhledem ke snížení tarifu a odměn klíčové získat další činnosti. O co by ideálně mělo jít?

Především by se měla plně využívat další činnost soudních exekutorů, kterou platný exekuční řád již upravuje. Doplněna by rozhodně měla být o takzvanou „předexekuční mediaci“, kterou by realizoval, jako například v Belgii, soudní exekutor ještě před případným zahájením exekučního řízení.

Jak se k tomu staví ministerstvo spravedlnosti?

S panem ministrem Kněžínkem jsme měli jako prezidium prozatím první, úvodní rozhovor. Jsem přesvědčen, že pan ministr je jako zkušený právník řadu předložených otázek a problémů schopen odpovědně posoudit, resp. realizovat.

Očekáváte, že by se takovéto změny setkaly se souhlasem poslanců a senátorů?

Každá potenciální změna, upravující vední exekucí předpokládá průběžný dialog s poslanci a senátory s tím, že základem musí být podrobné vysvětlení legislativního záměru.

Současné návrhy na změny v pravidlech insolvencí a exekucí už přestávají být přehledné. Jaké novinky tak jsou stále ve hře?

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila tolik očekávanou novelizaci insolvenčního zákona. Schválený zákon nyní bude posuzovat Senát Parlamentu ČR. Se zájmem budeme sledovat právní názory senátorů.

Jak se k těmto novinkám stavíte?

Někdy mám pocit, že novinky, jejichž původ tkví v poslaneckých návrzích, mohou mít blízko k legislativnímu zmetku. Proto vždy preferuji klasický legislativní proces.

Problém máte i s obsazováním některých exekutorských úřadů. Jaká je v současnosti situace?

V současnosti rezignovali další čtyři soudní exekutoři. Zatím se nám podařilo obsadit z těchto úřadů pouze dva.

Jak v tuto chvíli vypadá vaše spolupráce s dalšími právními profesemi?

Dovoluji si říci, že naše spolupráce s Českou advokátní komorou, Notářskou komorou ČR, Unií podnikových právníků, Unií státních zástupců i Soudcovskou unií je vzorná a přátelská.

Například soudci řeší intezivně etické otázky. Jak je na tom Exekutorská komora?

I naše profesní komora se připojila k iniciativě Jednoty českých právníků a spolu s ostatními výše uvedenými profesními komorami a spolky podepsala Memorandum o zásadách etického chování právníků.

Jak hodnotíte zasedání Mezinárodní unie soudních exekutorů, které nedávno proběhlo v Soči?

Jednání se se zúčastnili zástupci exekutorských komor, státních orgánů a pedagogických a vědeckých pracovišť z Albánské republiky, Azerbajdžánské republiky, Arménské republiky, Republiky Abcházie, Republiky Belarus, Belgického království, Bolivijské republiky, Republiky Bosna a Hercegovina, Bulharské republiky, Republiky Čad, Republiky Černé Hory, České republiky, Čínské lidové republiky, Estonska, Finské republiky, Francouzské republiky, Guinejské republiky, Republiky Jižní Osetie, Státu Izrael, Italské republiky, Kambodžského království, Kamerunské republiky, Republiky Kazachstán, Kubánské republiky, Kyperské republiky, Lotyšska, Maďarské republiky, bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Mongolské republiky, Rumunské republiky, Ruské federace, Spolkové republiky Německo, Spojených států amerických, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, Srbské republiky, Španělského království, Spojených arabských emirátů, Tádžické republiky, Thajského království, Uzbecké republiky, Vietnamské socialistické republiky a Zambijské republiky. Jednalo se o výměnu praktických i judikátních zkušeností v oblasti vymahatelnosti práva.

Co bylo konkrétněji hlavním tématem tohoto setkání?

Na konferenci byla diskutována, jako hlavní téma, efektivnost a nákladovost exekučního řízení, prováděného jak státními orgány, tak privátními subjekty.

Co obecně v současnosti řeší soudní exekutoři napříč jednotlivými státy nejintenzivněji?

Všeobecným poznatkem většiny diskutujících byl ve sféře soukromých služeb požadavek justičních i exekutivních orgánů jednotlivých států, zejména v EU, na snížení exekučních tarifů, které nikdo ze zmíněných subjektů není schopen přesvědčivě zdůvodnit.

Jak se k těmto otázkám staví vaši zahraniční kolegové?

Snížený ekonomický efekt činnosti privátních soudních exekutorů musí být kompenzován alespoň tak, jak je zákonná úprava v Belgii a Francii. Delegátka USA poukázala, že tamní soudní exekutoři někdy žijí více z dalších druhů činnosti, například transportování vězňů z jednotlivých států USA pro potřebu federálních justičních orgánů nebo doručování oficiálních listovních zásilek, především soudů. Relativně bezproblémový chod soukromého vymáhání pohledávek je pouze v afrických státech, členech Francouzského společenství národů, navázaných na právní systém Francouzské republiky.

Ze státních služeb jsem zaznamenal důslednou snahu o rozvíjení metodiky realizace majetku v exekučním řízení především ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, Izraele, Thajského království a Ruské federace. Přesto, že většina státních služeb (včetně Spolkové republiky Německo) je každoročně krácena v rámci státního rozpočtu, jsou stále hledány nové způsoby ke zvýšení efektivity vymahatelnosti práva. Jde o především operativní sledování dlužníků před vlastním doručením příslušného rozhodnutí.

Pokud se týká například pozastavení řidičského oprávnění dlužníkům výživného, tento relativně nový způsob provádění citovaného druhu exekuce se již zaběhl v řadě států. Přijatá zákonná úprava pozastavení řidičského oprávnění u dlužného výživného je však například ruskými zákonodárci rozšířena i o zákaz výjezdu za hranice Ruské federace, zákaz vydání loveckého či rybářského lístku, zákaz vydání zbrojního průkazu, zákazu vydání stavebního či kolaudačního povolení, zákaz připojení internetu či zákaz prodeje SIM karty. V Ruské federaci i zemích Společenství nezávislých států se SIM karta dá zakoupit pouze oproti předložení průkazu totožnosti.

Tyto zákazy jsou aplikovány buď všechny dohromady, resp. částečně. V Ruské federaci nadále trvá zákonná úprava lhůty k dobrovolnému plnění dlužníkem ve lhůtě pěti dnů od doručení „exekučního listu“, tedy našeho exekučního příkazu. Pokud dlužník maří exekuční řízení, podává urážlivá podání nebo se dopouští jiných nepřístojností, může mu příslušník Federální exekuční služby Ruské federace ve správním řízení uložit trest odnětí svobody v délce do 15 dnů.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Hra o trůny (Game of Thrones)

Redakce INFO.CZ pro své čtenáře připravila tematický speciál k poslední řadě seriálu Hra o trůny (Game of Thrones). Zájemci si budou moci před osmou sérií postupně připomenout postavy i dosavadní odvysílané epizody a dozví se o všech nových trailerech a spoilerech, které vyjdou najevo. Premiéra osmé řady se uskuteční 14. dubna 2019 (v Česku 15. dubna ve 3 hodiny ráno).

O seriálu Postavy Rody Shrnutí epizod Herci Knihy Mapa Titulky Trailer Stolní hry Jak to dopadne? Fotografie z 8. série Cestujte po stopách Hry o trůny

Game of Thrones s08e01 - shrnutí prvního dílu

Články odjinud