Exekuce stigmatizuje dlužníky i věřitele. Vzniká sociální katastrofa, varuje šéf lidovců Výborný | info.cz

Články odjinud

Exekuce stigmatizuje dlužníky i věřitele. Vzniká sociální katastrofa, varuje šéf lidovců Výborný

Exekuce působí v české společnosti jako stigma. Jejich stín nedopadá jen na dlužníky, ale i na věřitele a exekutory a do značné míry i na důvěru ve stát. V mnoha případech je ale tato stigmatizace oprávněná, domnívá se předseda sněmovního podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení a zároveň předseda KDU-ČSL Marek Výborný. 

Samotné slovo exekuce má poměrně negativní konotace a asi se nenajde mnoho těch, kdo by si s ním spojovali něco pozitivního. Problematikou exekucí se dlouhodobě zabývají politici a je závažným celospolečenským tématem. Je negativní nahlížení na exekuce ale skutečně oprávněné? Nad tímto tématem se na konferenci Exekuce v Česku včera, dnes a zítra pořádané Stálou konferencí českého práva zamýšlel i předseda podvýboru poslanecké sněmovny pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení Marek Výborný.

Téměř 20 let zkušeností s exekucemi podle něj přineslo dostatek zkušeností pro všechny zúčastněné subjekty, které nyní můžeme hodnotit a zároveň by z nich mohla vycházet nová legislativa.

Výborný souhlasí s tím, že exekuce vytváří stigma a to jak dlužníků, tak věřitelů a exekutorů. V neposlední řadě ale exekuce negativně dopadají i na důvěru občanů ve stát. „Dalo by se říci, že právě na důvěru ve stát a právo probíhá ta největší exekuce. Občané jako věřitelé i dlužníci svým způsobem po státu vymáhají aktivitu, kterou by si získal jejich důvěru a které už bohužel moc nemají. A bohužel do velké míry bezvýsledně,“ řekl Výborný.

Dodal, že k jednomu z bezesporu největších selhání státu došlo hned na samém začátku, tedy při výběru prvních exekutorů. Některé z nich považuje dokonce za vyloženě odstrašující případy.

„V první vlně exekutorů byla jmenována řada morálně neintegrálních a později odsouzených či insolventních exekutorů, kteří se členy exekutorského stavu vůbec neměli stát. Jestliže Exekutorská komora měla v této fázi desítky členů, pak je takový počet odsouzených či insolventních exekutorů s jakým jsme se potýkali systémovou chybou v procesu jejich výběru. Kvalitní, uměřené a poctivé exekutory očividně nejde najít působením pomyslné neviditelné ruky trhu,“ říká Výborný.

Dalším velkým selháním státu bylo dle něho schválení vyhlášky o exekutorském tarifu. „Nesmyslné odměny u malých pohledávek byly evidentně asociální a jejich důsledky neseme a ještě dlouho poneseme my všichni, ať už dlužníci nebo věřitelé, exekutoři nebo politici,“ vysvětluje Výborný.

Česko v této oblasti ve srovnání například s Německem podle Výborného selhává. „Ona pochybení ze strany státu vedla k naplnění rčení o tom, že příležitost dělá zloděje. Hledání české cesty bohužel vedlo do slepé uličky a je na nás zákonodárcích, abychom se do této slepé uličky už nikdy nevrátili,“ kritizuje situaci Výborný.

Skoro vše pozitivní v zákoně, který měl povzbudit důvěru v právní stát je podle současného předsedy sněmovního podvýboru zabývajícího se danou oblastí překryt mnoha příběhy, kde se z jízdy na černo či bagatelního dluhu stal mnohadesetitisícový dluh vymáhaný často krajními prostředky. Výborný zároveň dodal, že rozhodně není příznivcem zrušení exekucí ani jejich omezení a naopak pevně trvá na tom, že vymáhání dluhů musí zůstat na bedrech exekutorů. „Nebude-li tomu tak, vrátíme se do doby prostřelených kolen,“ popisuje alternativu Výborný.

Asi nejčastěji zmiňovanou stigmatizaci dlužníků považuje Výborný do jisté míry za oprávněnou. Je totiž odrazem toho, že smlouvy se mají dodržovat a dluhy platit, zvláště když o nich rozhodne stát prostřednictvím nezávislého soudu. Pokud se tak neděje, pak podle Výborného dlužník narušuje důvěru nejen mezi sebou a věřitelem, ale hlavně důvěru v právo a státní moc. „Takový dlužník se směje nám všem, po rozsudku už dluh není jen soukromou věcí, ale i pobídkou státu, ať ukáže, co dovede a jak vymahatelnost práva zabezpečí,“ říká Výborný a upozorňuje na fakt, že nevymahatelnost soukromých dluhů vede k nevymahatelnosti veřejných – daní, poplatků a dávek, a v konečném důsledku může způsobit kolaps státu jako takového.

Stejně jako pro stigmatizaci dlužníků existují podle Výborného oprávněné důvody i pro jistou míru stigmatizace věřitelů. Důvodem je fakt, že mnozí věřitelé, když měli tu možnost, zneužili exekuce k vlastnímu rychlému obohacení. Naráží tak na exekuce nařízené na základě směnek a rozhodčích nálezů, které často s sebou nesly enormní náklady v hrubém nepoměru k dlužné částce.

„Zde jsme opět byli svědky exekuce na důvěru ve stát – po ministerstvu selhaly i soudy, které se měly detailně zamýšlet nad vykonatelností, ale i řádným vydáním exekučního titulu a jeho souladem s dobrými mravy. U rozhodčích nálezů to však prakticky žádný soud nedělal a došlo tak k nařízení exekucí na základě statisíců rozhodčích nálezů, které ani nikdy vůbec neměly být vydány a když už byly vydány, neměly se nikdy stát podkladem pro exekuce,“ nešetří kritikou Výborný.

Svůj podíl na vině mají vedle soudů podle Výborného i zákonodárci, kteří v roce 2012 novelizovali exekuční řád tak, že soud exekuci již nenařizuje, ale jen pověřuje exekutora jejím výkonem. Tím se stát zbavil své možnosti kontroly exekučních titulů nepocházejících z vlastní soudní soustavy a věřitelům bylo umožněno zvolit cestu mimořádně sporných rozhodčích nálezů a dodatečně vyplňovaných směnek, která měla legalizovat nesmírně vysoké neoprávněné sankce za pozdní splacení.

„Tato praxe se stala společensky neúnosnou a fakticky i synonymem pro lichvu. Stigma věřitelů, kteří vymáhají takový dluh, kde příslušenství mnohonásobně převyšuje jistinu, na základě pochybných rozhodčích nálezů, považuji za oprávněnou. To nemá nic společného s finanční gramotností nebo odpovědností za včasné splácení,“ říká Výborný.

Situace vyeskalovala do té míry, že zneužívání směnek jako exekučních titulů se stalo tak masivním, že došlo ke zrušení zrychleného rozhodování o směnkách ze strany Ústavního soudu, čímž fakticky došlo k jejich vyřazení z užívání v oblasti spotřebitelských vztahů. Momentálně podle Výborného čelíme podobně masivnímu problému v podobě vadných rozhodčích nálezů.

„Jde o tikající časovanou bombu, hrozí vznik do jisté míry neřízené zákonodárné iniciativy, na jejímž základě budou odňaty exekuční účinky rozhodčích nálezů proti fyzickým osobám en bloc s tím, že bude povinností exekutora takovéto prováděné exekuce zastavit a pokud to neudělá, bude sankcionován právě on. I když bych to neměl říkat, nechci malovat čerta na zeď, tato reálná hrozba věřitelům i exekutorům tady skutečně je. Je v jejich zájmu podpořit ministerstvo i soudy samotné, aby proběhla jakási samoočistná vlna v rámci mantinelů současné právní úpravy,“ varuje Výborný.

„Tíží mě ten samotný fakt, že provádění exekucí vyvolalo stigmatizaci všech zúčastněných, byť někdy oprávněně, a hlavně to, že místo obnovení důvěry v právo a stát vyvolaly exekuce přesný opak. Jako by stát na poli legislativním ani justičním nebyl schopen najít nástroj, jak situaci řešit, jak zastavovat neoprávněné exekuce, jak rušit příkazy k úhradě neoprávněných nákladů, jak přijmout zákon, který by to vše řešil a přinutit soudy, aby neoprávněné exekuce samy zastavovaly. Jako by stát odmítal vidět vznikající sociální katastrofu,“ uzavírá Výborný a dodává, že nyní jsme na vrcholu konjunktury a dochází i k úbytku počtu nově nařízených exekucí, nicméně to ale nepotrvá věčně a musíme se připravit, že jednou se to zásadně změní. A exekuce jsou jednou z oblastí, kde se to obzvláště projeví.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud