Experti řeší definici terorismu. Slovíčkaření? Bez jasné odpovědi ho nepůjde potrestat | info.cz

Články odjinud

Experti řeší definici terorismu. Slovíčkaření? Bez jasné odpovědi ho nepůjde potrestat

Před rokem přibyly do trestního zákoníku pod mezinárodním tlakem nové trestné činy spojené s terorismem. České právo tak od února 2017 vysloveně počítá například i se „samostatným” trestným činem financování terorismu nebo jeho podpory a propagace. Souvislostem tohoto globálního problému se nyní věnuje čerstvě vydaná kniha Terorismus - základní otázky trestního práva a kriminologie. Vynikající zprávou je, že je svým stylem přístupná i širší čtenářské veřejnosti a ne jen právníkům.

Terorismus je v české legislativě stále aktuální téma. Snaha o jeho odhalování, potlačování a následně i postihování prochází mnoha českými zákony. Nejde jen o trestní zákoník a zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, ale například i o takzvaný zákon proti praní špinavých peněz.

Minulý týden ostatně některé výbory Poslanecké sněmovny projednávaly změny daňového řádu, spojené právě s bojem proti této obludné trestné činnosti. Je tak více než vhodné řešit toto téma také vysloveně na expertní úrovni.

Nakladatelství Leges vydalo monografii Terorismus - základní otázky trestního práva a kriminologie, na níž se pod vedením šéfa katedry trestního práva Právnické fakulty UK v Praze Jiřího Jelínka podíleli čeští i slovenští profesoři a další akademici. Kniha má sice pouhých 224 stran, trestněprávním souvislostem terorismu se ale věnuje opravdu důkladně a v řadě souvislostí. Rozebírá tak například i kyberterorismus, využívání záznamů o cestujících, problémy se zahraničními teroristickými bojovníky či ukládání vazby i jednotlivých trestů za tyto zločiny.

Stupně ohrožení terorismem v EvropěStupně ohrožení terorismem v Evropěautor: INFO.CZ

Bez jasné definice není možný trest

Knihu otevírají úvodní poznámky profesora Jelínka. Poukazuje v nich na složitost definování terorismu a množství pouček, existujících i v jiných vědách. Co však může na první pohled vypadat jako nedůležité slovíčkaření, má zcela jasné praktické důsledky: „Teroristické činy jsou kriminálními činy a jejich pachatelé podléhají trestní odpovědnosti. Trestní odpovědnost musí být stanovena přesně, jasně, určitě, v zákonné formě. Opačný přístup by byl v rozporu s principem nullum crimen sine lege (žádný trest bez zákona - pozn. red.), což je v českém právu pravidlo ústavněprávní úrovně.”

V této souvislosti profesor Jelínek poukazuje na článek 39 Listiny základních práv a svobod a dále dodává, že u nás dochází k trestnímu stíhání z úřední povinnosti, „což pochopitelně také vyžaduje jednotnou, striktní a nezpochybnitelnou zákonnou definici terorismu”. Přesná vymezení jsou podle něj nutné ale i z řady dalších důvodů.

Český trestní zákoník několik definicí spojených s terorismem skutečně obsahuje. Například přímo teroristický útok je vymezen velmi široce, zájemci mohou tuto definici najít v paragrafu 311 trestního zákoníku. Současnou úpravu této trestné činnosti pak profesor Jelínek v knize dále podrobněji rozebírá.

Musíme se zaměřit na financování terorismu

Postihu financování terorismu se pak ve své kapitole věnuje Lucie Budayová, která poukazuje i na laxnost České republiky při zavádění zmíněných nových trestných činů a s tím související mezinárodní tlak na změnu.

Rozebírá ale zejména konkrétní souvislosti trestného činu financování terorismu a upozorňuje například na rozšíření jeho dopadů. A tedy i na možnost postihnout prostřednictvím tohoto trestného činu více pachatelů. Trestná je totiž například také příprava této podpory, spočívající třeba ve shromažďování potřebných finančních prostředků.

Jak totiž Budayová konstatuje, vzhledem k tomu, že bez peněz nemohou teroristé jednoduše útočit, je postih právě této trestné činnosti velice důležitý: „Chceme-li účinně bojovat s terorismem a potlačovat jej, musíme se zaměřit zejména na jeho financování.”

Budayová ale kritizuje, že z trestního zákoníku vypadl postih “jiné podpory”, nespočívající ve finanční a ani v materiální formě. „Obávám se však, že v praxi může dojít k případům, kdy se osoba dopustí jednání, které bude svou povahou závažné, avšak jej nebude možné zařadit pod finanční ani materiální podporu,” píše právnička. 

„Za takové jednání bych považovala například pomoc při navazování potřebných kontaktů či pomoc při získávání a předávání potřebných informací. Takové jednání by bylo postižitelné pouze, pokud by jednání podporovaného (teroristické skupiny, jejího člena, nebo teroristy) dospělo alespoň do stádia pokusu,” dodává.

Opět tedy jde o definice a jejich neprůstřelnost.

Proč se bát al-Káidy? Hrozí další 11. září? autor: INFO.CZ

Budeme při nákupu SIMky ukazovat občanky?

Velmi zajímavá je pak také kapitola věnována útokům takzvaných osamělých vlků a možnostem jejich odhalování. Tu sepsal Dalibor Šelleng, vychází v ní především ze zahraničních studií, ale navrhuje i vlastní legislativní zlepšení: „Vzhledem k tomu, že bezpečnostní složky mohou získávat relevantní informace i z vyšetřování jiných trestních věcí, považuji po vzoru Německa za vhodné zakotvit do českého právního řádu podmíněnost prodeje předplacených SIM-karet do mobilního telefonu prokázáním totožnosti nakupujícího.”

Tento návrh zdůvodňuje Dalibor Šelleng následujícím způsobem: „Takto by například mohli být jednodušeji odhalováni teroristé, kteří pro svůj plán zakoupili zbraně od překupníka zbraní, který byl následně (kupříkladu na podkladě provedeného odposlechu či záznamu telekomunikačního provozu) trestně stíhán.”

Jak dodává v poznámce pod čarou, v Německu bylo toto pravidlo přijato v roce 2016. Každopádně jde o zajímavou myšlenku, která by při svém legislativním ztvárnění otevřela další diskuse o právu na soukromí a jeho přílišném prolamování státem. 

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud