Havel & Partners razí nový trend: Vedle právníků nabízí i služby ekonomů. Jak se jim daří? | info.cz

Články odjinud

Havel & Partners razí nový trend: Vedle právníků nabízí i služby ekonomů. Jak se jim daří?

Advokátní kancelář Havel & Partners nabízí patrně jako jediná ve střední Evropě i vlastní služby ekonomů. Ti pro klienty připravují ekonomické analýzy, které mají podpořit jejich právní argumentaci, nejčastěji v oblasti hospodářské soutěže. Tuto agendu v kanceláři dlouhodobě řídí bývalý místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Robert Neruda, jenž získal před dvěma lety velkou posilu, soutěžního ekonoma Milana Broučka a jeho tým. Brouček je považován za ekonomickou hvězdu, působil jako hlavní ekonom  českého i slovenského soutěžního úřadu a dlouho pracoval i v Evropské komisi.

V čem je specifické soutěžní právo a právní poradenství v něm?

Neruda: Je to ekonomické právo, používá ekonomické koncepty a kategorie typu relevantní trh, substituční efekt či podnákladové ceny. Právník, který jej aplikuje, s nimi musí pracovat, musí vědět, o co jde. Velkou výhodou tak je, když má ekonomické zázemí, ideálně vlastní ekonomické vzdělání či zkušenosti, nebo je může čerpat od někoho jiného. Těžko můžete soutěžní právo aplikovat, aniž byste porozuměl fungování konkrétního trhu. Stejná právní norma totiž funguje jinak v různých tržních situacích. Vedle ekonomie se ale soutěžní právo prolíná například i s marketingem, statistikou či psychologií.

Brouček: Zákon vychází z ekonomických kategorií, řeší například dominantní postavení, často je potřeba vypočítat tržní podíl a zjistit, zda má podnik v souladu se soutěžním právem určité povinnosti. A aby se vypočítal tržní podíl, musíte vymezit relevantní trh, a pro to musíte správně popsat soutěž a podmínky na něm. Často to jsou empirické otázky, které se bez ekonomického uvažování a metod nedají právně zodpovědět. Soutěžní zákon má jen pár stran.

Neruda: Druhým specifikem je, že soutěžní právo je založeno zejména na aplikaci velmi obecných norem, doktríny a rozhodovací praxe různých soutěžních úřadů, nejen tuzemských. Právník, který se soutěžnímu právu běžně nevěnuje a najednou dostane složitější případ, je nemile překvapen, když se podívá do zákona a najde tam jen pravidlo, podle něhož jsou zakázány dohody, které omezují soutěž. Ale co je vlastně to omezení soutěže se už v zákoně nedozví. A i znalost relevantní německé rozhodovací praxe je vám k ničemu, pokud neznáte, na jakých východiscích vznikla, neznáte podmínky na českém trhu a nedokážete je srovnat s těmi německými v době, kdy bylo rozhodnutí přijato. Na soutěžním úřadu navíc na kauzách typicky pracuje právník a ekonom, v advokacii to ale zatím není moc běžné. Chceme tedy tento postup zreplikovat také na straně poradenství a ve chvíli, kdy zastupujeme našeho klienta, do našich výstupů zakomponovat rovněž skutečné ekonomické argumenty.

Vycházíte tedy ze svých vlastních zkušeností z Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, jehož jste byl dříve místopředsedou?

Neruda: Ano, s Milanem jsme v podobném tandemu spolupracovali už na Úřadu. Měl jsem dlouhodobou ambici zkusit to i v advokacii. Můžete to udělat různým způsobem, třeba spolupracovat s externími ekonomicko-konzultačními agenturami. Nebo můžete mít ekonomy v týmu. V zahraničí je asi běžnější ten první model, ale jsou i případy druhého typu. My jsme se rozhodli nabídnout našim klientům obě možnosti – spolupráci s externími ekonomy nebo podporu ze strany těch našich, neméně zkušených.

Brouček: Zároveň se snažíme, aby všichni soutěžní právníci měli ekonomické základy, aby jejich právní argumenty byly opřeny o ekonomickou realitu a principy.

V České republice ekonomové v advokátních kancelářích příliš nepůsobí, říkáte, že to zcela běžné není ani v zahraničí. Jak tento poradenský trh tedy vypadá?

Neruda: Pokud víme, jsme v České republice a na Slovensku, ale pravděpodobně v celé střední Evropě, jediná kancelář, která nabízí jak soutěžní právo, tak soutěžní ekonomii. Osobně jsem se setkal s touto kombinací u několika londýnských firem. S překvapením jsem zjistil, že to není neobvyklý model ve Skandinávii, zejména u švédských a dánských advokátních firem. Existuje tam tak do desítky takovýchto kanceláří, které mají vlastní ekonomický tým.

Proč tomu tak je?

Neruda: Čeští i slovenští klienti i advokáti si dlouho mysleli, že se bez ekonomie obejdou, že jim budou stačit odkazy na právní předpisy a stará rozhodnutí. Soutěžní úřady jsou ale stále sofistikovanější, kauzy jsou čím dál složitější, trhy koncentrovanější, a tak roste povědomí o přínosnosti ekonomických služeb i poptávka po nich. Tuzemský klient se může obrátit na zahraniční společnosti, ale s určitými bariérami, jazykovými, logistickými i nákladovými. Sami jsme zaznamenali, že když jsme klientům dříve externí analýzu nabídli, často o ni proto ztratili zájem. Chtěli jsme tak ekonomickou expertízu přivést do České republiky a na Slovensko a vytvořit dostupnou alternativu pro zájemce o tyto služby v našem regionu.

Brouček: Tyto firmy většinou působí globálně, ani na západě není obvyklé, aby šlo jen o lokální firmy. Navíc je soutěžní ekonomie v zahraničí ukotvena na univerzitách už jako samostatný obor a specializace, u nás a ani v dalších zemích střední Evropy to tak, bohužel, není. Českých a slovenských ekonomů, kteří by se této problematice věnovali jako své hlavní specializaci, tak moc není.

Neruda: Kolegové z jiných kanceláří, kteří by o rozšíření služeb o soutěžní ekonomii uvažovali, tak mohou narážet na to, že v České republice či na Slovensku není dostatek lidí, kteří by se mohli tomuto věnovat.

Můžeme se ještě vrátit k tomu, co soutěžní ekonomie vlastně je? Ukažme si to třeba na příkladech.

Brouček: Úkolem soutěžní ekonomie je dodat ekonomické argumenty a důkazy, které podpoří určité právní hodnocení. Třeba prostřednictvím ekonomické analýzy ukázat, že i když má nějaký podnik vysoký tržní podíl, nemá dominantní postavení na trhu, protože tam působí jiné vyvažující faktory. Třeba nízké bariéry vstupu na trh, nebo to, že konkurenti jsou v případě potřeby schopni expandovat. Nebo zjistíme, že zákazníci mají velkou vyjednávací kupní sílu. Soutěžní ekonomie může rovněž dokázat, že dvě společnosti, které se chtějí spojit, nejsou blízkými konkurenty, i když to tak z tržních podílů může vypadat. Podobně, když se například některé firmy dopustí kartelu a jejich zákazníci se pak domáhají náhrady škody, je potřeba ji spočítat, tedy odhadnout předražení. A naopak, pokud vystupujete na straně žalovaného, vysvětlit, že předražení nemohlo být takové, jak je tvrzeno.

Neruda: Z hlediska právníka pomáhá ekonomická expertíza dosáhnout robustnosti právní argumentace. Přináší důkazy. Že například nejde o konkurenty, jen netvrdím, ale mohu to rovněž ekonomicky dokázat. Od začátku je ale naší ambicí nabízet služby ekonomického týmu i samostatně. Stále častěji tak má ekonomický tým svou vlastní agendu a své vlastní klienty, kteří využívají pouze ekonomické služby, nikoli služby právní. A tyto ekonomické služby jsme schopni nabídnout za velmi konkurenčních podmínek.

Brouček: I společnosti, které nejsou našimi klienty v právní oblasti, stejně jako jiné advokátní kanceláře, totiž velmi často pro podporu své argumentace potřebují důkazy, které spočívají právě v ekonomické analýze.

Jak velký zájem je o tyto vaše služby?

Brouček: Fungujeme takto už déle než dva roky. Okamžitá odezva byla velmi pozitivní.

Neruda: Všichni zásadní klienti, kteří využívali naše služby, přivítali, že tuto expertízu máme. U některých dlouhodobých klientů, například v oblasti telekomunikací, jsme zjistili, že jsme se z pozice právních zástupců posunuli do role counselů. To znamená, že pouze neposuzujeme již učiněná byznysová rozhodnutí, ale pomáháme je tvořit. Jsme tak zapojeni například do diskusí o tom, jak by zákazníci reagovali na určitý produkt či na zdražení služby.

Brouček: To by nebylo možné bez kombinace znalosti právních pravidel, ekonomických principů i specifik daného odvětví.

Říkal jste, že jste tyto služby schopni nabídnout za velmi konkurenčních podmínek. Co to znamená? O jak velký byznys pro vás jde?

Neruda: V minulém roce ekonomická práce představovala asi pětinu tržeb dosažených kanceláří v oblasti hospodářské soutěže. Máme ambici dále růst, avšak genericky, při zachovaní vysoké kvality našich služeb.

A cenová strategie?

Neruda: Modely jsou různé. Milanův tým je hodně seniorní, což se v sazbě přiměřeně odráží. Ale ty sazby jsou podle našeho názoru pořád výrazně kompetitivní, pokud bereme v úvahu, že našimi nejbližšími konkurenty jsou renomované londýnské a bruselské kanceláře.

Brouček: V polovině případů klienti chtějí výslednou cenu a sazba je nezajímá, jindy, v případech, kde se dá práce těžko dopředu ohraničit, pracujeme na základě hodinové sazby.

Co dalšího plánujete? Je právě propojování advokátů a dalších odborníků budoucností advokacie?

Neruda: Propojování různých expertíz je určitě jednou z cest. Pro klienta je přínosné i to, že nemusí řešit, na jakého poradce se má obrátit, výsledkem je jedna komplexní rada. A určitě to lze dělat i v jiných oblastech.

Brouček: Klient chce najít řešení, které se může skládat z více pohledů. A chce primárně vyřešit problém, ne přemýšlet o tom, s kým to má udělat.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud