Havlíček: Co je štěstí? I o tom už chce rozhodovat zákonodárce | info.cz

Články odjinud

Havlíček: Co je štěstí? I o tom už chce rozhodovat zákonodárce

KOMENTÁŘ KARLA HAVLÍČKA | Známí právníci – matka a syn – hodnotí v renomovaném komentáři vydavatelství Wolters Kluwer k občanskému zákoníku půvabným způsobem formulaci „právo brát se o vlastní štěstí“, kterou obsahuje jeho pověstný § 3 (zákonodárce byl v přidělování šťastného práva zjevně dobře naladěn, takže velkoryse mluví dokonce nejen o štěstí vlastním, nýbrž i o štěstí rodiny a lidí člověku blízkých – ono se to rozdává, když to není z vlastního!). Autoři praví, že sice „na první pohled je v tomto směru matoucí užití úsloví „brát se o vlastní štěstí“, když štěstí je přece mimořádně subjektivním prvkem vzpírajícím se jakékoliv obecné definici,“ avšak jako uklidňující pilulku přidávají ujištění, že „zákonodárce si sebeméně nenárokuje právo určovat, co je oním štěstím, o něž se soukromá osoba bere.“

Ačkoliv oba autory znám a vážím si jejich erudice, musím konstatovat, že přiléhavá obecná definice štěstí je v tomto společenství přítomna již přinejmenším od dob Heydukových (pro vážné zájemce například vydání: Heyduk, A.: Dědův odkaz. Praha: Nakladatelství Ed. Valečka, 1885), kde jest k doptání dokonce několik pozoruhodných definicí (srov. především str. 32–34), z nichž jako nejznámější proslavila se ta pověstná (str. 32):

„Štěstí! Co je štěstí? / Muška jenom zlatá, / která za večera / kol tvé hlavy chvátá.“ Za důležitější z hlediska právního a legislativně politického považuji však analýzu obsaženou v další sloce na téže stránce, kde Heyduk definuje štěstí jako rosu chvějící se na květech a – což je podstatné – kriticky poukazuje na základní problém tohoto instrumentu, když upozorňuje: „ale bludná noha / náhle zašlápne je; / zašlápnuto vzdechne, / v oblacích se tratí / snad se jinovatkou / na tvou kadeř vrátí.“

Zatímco tedy komentátoři zákoníku jsou přesvědčeni, že „zákonodárce si sebeméně nenárokuje právo určovat, co je oním štěstím,“ básník tuto domněnku (spíš bych řekl – fikci) krutě trhá na kousky a s velkým smyslem pro realitu předkládá nám obnaženou pravdu: zákonodárce je označen za bludnou nohu (nezní to příliš hezky, ale sedí to) a formulace „sebeméně si nenárokuje právo určovat, co je štěstí,“ je vyjádřena daleko přesnějším: „náhle zašlápne je“.

Každý má svou představu štěstí

Problém je v tom, jak se asi všichni shodneme, že každý má svou vlastní představu štěstí. Odborníci tvrdí, že v tomto ohledu se liší celé generace. Já patřím prý k baby boomers, na čemž mi atraktivní připadá snad jen ten název. Generace X je údajně přesvědčena, že nejdůležitější je tvrdá práce, která přináší štěstí v podobě bohatství, pro generaci Y je štěstím práce motivující a smysluplná, ale její význam bledne ve srovnání s důležitostí osobního a rodinného života. Generace Z má práci za zábavu (když to není zábavné, nestojí to za práci) a její štěstí spočívá ve snaze zůstat sám/sama sebou, ať už to znamená cokoliv. A už vůbec nic nevím o generaci Alfa, která má prý ze všech předchozích něco, ale výsledkem je něco úplně jiného.

To je ostatně nedůležité: podstatné je, že shlíží-li zákonodárce na tento galimatyáš (a to byla řeč jen o generacích; co jinak definované skupiny, co každý jeden člověk?!), nutně mu musí dojít, že označil-li by něco konkrétního za štěstí, dočkal by se jen posměchu. Volí proto daleko rafinovanější postup, o kterém si mohu myslet, že to je extrovní sociální inženýrství, zatímco někdo jiný může nepochybně nadšeně aplaudovat. Nemluví o štěstí, nýbrž o dobru.

Štěstí a nulová tolerance alkoholu

Mě nečiní šťastným nulová tolerance k alkoholu za volantem. Ještě méně jsem šťasten z tolerance ke zjevným darebákům na silnici. Nejsem šťasten ze zákazu kouření v restauracích. Vůbec žádným štěstím mne nenaplňuje zákaz prodeje o svátcích. Nemám pocit štěstí z toho, že si lékař musí nejprve vyžádat můj – z hlediska skutečné míry medicínských znalostí samozřejmě zcela nepoučený – souhlas s úkonem, a teprve potom má čas podívat se, co mi vlastně je. Nezachvacuje mne štěstí z toho, že kantor nemůže špatného žáka přísně oznámkovat a zlobivého potrestat (nebo aspoň okřiknout). Nejsem štěstím bez sebe, když na náměstí duní techno tak, že v okolních domech musíte křičet, abyste se se spolubydlícími aspoň trochu slyšeli. A tak dále. Jednoduše řečeno: nevzbuzují ve mně pocit štěstí všechny ty zákazy a příkazy, tolerance na místech, kde je nemístná, stejně jako intolerance tam, kde by bylo třeba velkorysosti.

Ještě více mi však vadí, že se mnou v tomto směru tvůrci všech těch nařízení komunikují jako s nemluvnětem. Neuvažují o mém štěstí, nýbrž o tom, co je pro mne lepší, dobré, nejlepší. Protože to já přece vědět nemohu, to vědí jen oni. Bohové dobra. Opřeni cítí se být o dovětek k tomu ustanovení občanského zákoníku, které je výše vzpomínáno. Podle něj totiž každý člověk má přirozené právo brát se o vlastní štěstí, avšak jen „takovým způsobem, jenž nezpůsobí bezdůvodně újmu druhým.“

Kdyby mne, svobodného občana, nevnímali jako nemluvně, s nímž nemá cenu se bavit jinak než pitvořivým šišláním, chtěl bych jim říci, ať mne nechají žít vlastní štěstí podle vlastního rozumu, který mimochodem jsem, jak po mně žádá hned následující paragraf téhož kodexu, „schopen užívat s běžnou péčí a opatrností“, což v mém pojetí civilizovaného života bez diskusí znamená, že rozhodně nemíním „působit bezdůvodně újmu druhým“ – především snad proto, že ten, kdo tak činí, ten, kdo druhým bezdůvodně ubližuje, sám šťasten být nemůže. A chtěl bych je, ty sociální inženýry, ještě požádat: Neříkejte mi, co je pro mne štěstí. Já to vím. Muška jenom zlatá …


 

JUDr. Karel Havlíček je zakladatelem Stálé konference českého práva.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud