Insolvenční trh se přeskupuje. Menší insolvenční správci se kvůli novinkám spojují, říká Tomáš Valášek | info.cz

Články odjinud

Insolvenční trh se přeskupuje. Menší insolvenční správci se kvůli novinkám spojují, říká Tomáš Valášek

Pravidla insolvencí a oddlužení se před půl rokem zásadně změnila, díky mírnějším podmínkám  teď může vyřešit své dluhy daleko více lidí než v minulosti. Zájem o oddlužení se tak podle aktuálních čísel zhruba zdvojnásobil. Nová pravidla ale mohou ovlivnit rovněž trh insolvenčních správců, který se může na základě změn nově přeskládat. Podle Tomáše Valáška, šéfa společnosti Insolvence 2008, která poskytuje insolvenčním správcům služby, totiž vedou současné posuny ke spojování menších insolvenčních správců. „Tlak na správce ve smyslu výnos versus náklady je obrovský. Vznikají nové veřejné obchodní společnosti, je otázkou, jak se to bude vyvíjet dál,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ Valášek.

Takzvaná oddlužovací novela insolvenčního zákona bude o víkendu účinná už půl roku. Jak ji po prvních zkušenostech z praxe hodnotíte?

V konečném důsledku jako úspěšnou, dochází totiž k dvojnásobnému počtu řízení než před ní. Očekávání některých lidí se ale úplně nenaplnila. Mluvilo se totiž rovněž o tom, že by do oddlužení mohly vstupovat desítky tisíc lidí měsíčně. To se neděje. V současnosti jde zhruba o 3600 až 3800 návrhů každý měsíc. Část jsou podnikové insolvence, ale naprostá většina jsou oddlužení fyzických osob.

Tito lidé tedy žádají o povolení oddlužení. Vyhovují jim soudy?

Je to různé, existují soudy, které návrhy častěji odmítají a naopak. Ze začátku ale byla řada návrhů vyplněna nekvalitně, všichni se museli naučit s novými pravidly pracovat. Situace už se stabilizovala. V současnosti tak soudy povolují oddlužení v 90 až v 98 procentech.

Čím to je, že jsou rozdíly v jednotlivých soudních krajích tak velké?

O tom bych spekuloval, nejsem si úplně jistý, čím to je. Může to být dáno kvalitou sepisovatelů návrhů v konkrétním kraji, ale rovněž náročností jednotlivých soudů.

Jaké ohlasy na praktické uplatnění novely zaznamenáváte od insolvenčních správců?

Zvykají si na zvýšený nápad práce, které je dvojnásobek. V jarních měsících vzrostl počet návrhů, soudy se zbavovaly starých řízení. Pak došlo k hlubokému propadu a po účinnosti novely zase k velkému nárůstu a vlně, která se teď ustaluje. V poslední době stoupl průměrný počet pohledávek přihlášených v jednom řízení z osmi na čtrnáct. Počet úkonů se za poslední dvě novely podle našich propočtů zhruba zdvojnásobil. Insolvenční správci jsou tak stavem, který novely odnáší nejvíce. Roste jim agenda i náročnost kladená na personál, nezvedají se jim ale odměny.

Jak to v současnosti například s personálem řeší? Ještě před účinností novely se intenzivně řešily nové požadavky na jeho odbornou praxi…

Jednou z cest, kterou jsou správci nuceni se vydat, je sdílení personálu, výpomoc. Zaznamenali jsme ale rovněž zvýšenou poptávku po našem informačním systému a po službě virtuální asistentka.

Výklad nových paragrafů se poměrně intenzivně řešil. Je teď už všechno jasné?

Pořád tam jsou nejasnosti. Jde například o postavení osoby na provozovně. Podle ministerstva spravedlnosti nemusí být na provozovně odborně zdatná osoba a stačí jakýkoliv jednodušeji kvalifikovaný pohled. Zatím tento výklad platí, je ale otázkou, jak to bude, až přijdou první kontroly.

Dále jsou to věci ryze praktického charakteru. Jde například o takzvané chráněné obydlí a jeho výpočet. Posuzuje se, zda případné obydlí dlužníka, které není zatíženo hypotékou, se nevymyká okolí. Vydali jsme kalkulačku, kterou jsme poslali rovněž k potvrzení na ministerstvo spravedlnosti. Oficiální kalkulačka totiž neexistuje.

Další věci se týkají například přihlášek pohledávek a podřízených příslušenství nebo minimální měsíční splátky, kdy výpočet této částky se může u jednotlivých soudů lišit. Ministerstvo spravedlnosti bych ale ocenil například za to, jak komunikuje při tvorbě elektronických formulářů. I přes to bych byl rád, kdyby k nim vznikla výkladová stanoviska. Účelem by měla být jejich standardizace. Tu ostatně potřebují insolvence jako takové, vhodná by byla digitalizace justice.

Chystají se další novely týkající se řešení dluhů. Jak se k nim stavíte?

Jednou z věcí, která může opět změnit parametry hry, je evropská směrnice o preventivních restrukturalizacích a oddlužení podnikatelů. Patrně vznikne nový zákon o preventivních restrukturalizacích, mimo insolvence. Je tam celá řada otázek, které bude muset zákonodárce vyřešit, zatím se to ale ve veřejném prostoru nijak neřeší.

Mluvilo se rovněž o tom, že provedené změny mohou přeskupit síly na trhu insolvenčních správců a že mohou posílit ti velcí na úkor těch malých. Nasvědčují tomu dnešní poměry?

Tlak na správce ve smyslu výnos versus náklady je obrovský. Vznikají nové veřejné obchodní společnosti, je otázkou, jak se to bude vyvíjet dál.

Menší insolvenční správci by se tedy mohli takto spojovat?

Je to jasně viditelný trend. insolvenční správci teď se stejným počtem zaměstnaců obslouží méně případů než dříve. Správci si ale rovněž snaží pomoci sdílenými provozovnami, využívají asistenčních služeb, které třeba nabízíme i my. Začali jsme systémem, pokračovali jsme přepisováním dat do systému, nyní se tomu věnujeme průběžně a děláme pro insolvenční správce základní administrativní práce. Nabízíme také vzdělávací systém a sdílené provozovny, práci s dlužníkem tam ale odvádí přímo insolvenční správce.

 
Přejít na homepageVíce z kategorie

Články odjinud